TlačPoštaZväčšiZmenši

10/2019 Z. z.

12.1. 2019, 15:43 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák  predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 595/2003 Z. z.“).

Základnou povinnosťou štátu by mala byť aktívna podpora rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie vhodných podmienok na jej založenie. Vzhľadom na pretrvávajúcu demografickú krízu a starnutie obyvateľstva je kľúčové dbať na to, aby rodina bola v čo najväčšej možnej miere zo strany štátu podporovaná a boli jej vytvorené podmienky pre priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí a rast pôrodnosti. Mladá rodina s dieťaťom (deťmi) do 6 rokov veku pociťuje zvýšené finančné nároky, ktoré sa spájajú s nástupom do materskej školy a neskôr do prvého ročníka základných škôl. Mnohí rodičia sú z kapacitných dôvodov, kedy im dieťa neprijmú do verejnej materskej školy, nútení dieťa prihlásiť do súkromnej materskej škôlky, respektíve iného predškolského zariadenia, čím sa ich výdavky podstatne zvyšujú.

Zákon č. 595/2003 Z. z. v súčasnosti dostatočne nezohľadňuje zvýšené potreby rodín s deťmi v predškolskom veku. Ako vyplýva z ustanovenia § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude vo výške 22,17 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu bude v roku 2019 dosahovať sumu 266,04 eura na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie.

Demografickú krízu pretrvávajúcu v súčasnosti v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých rodín na zabezpečenie vzrastajúcej pôrodnosti, aby sa rodičia a budúci rodičia nemuseli obávať, či výchovu ich dieťaťa budú vedieť adekvátne finančne zabezpečiť. Týmto návrhom zákona chceme rodičom uľahčiť už aj tak náročnú situáciu spojenú s výpadkom príjmov spôsobeným výchovou detí v predškolskom veku.

Dlhodobo poukazujeme na potrebu silnejšej podpory mladých rodín s malými deťmi, keďže patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny na Slovensku. Daňový bonus je pritom jednoduchým a transparentným nástrojom, prostredníctvom ktorého možno vylepšiť finančnú situáciu každej rodine s aspoň jedným pracujúcim rodičom. K daňovému bonusu ako nástroju pomoci rodinám deťmi sa strana Most-Híd hlásila už aj v Občianskej vízii 2016, v ktorej navrhovala progresívny daňový bonus narastajúci spolu s počtom detí v rodine. Toto opatrenie sa napokon nepodarilo v koaličných rokovaniach presadiť, ale nevzdali sme sa myšlienky použitia daňového bonusu ako nástroja pomoci rodinám s malými deťmi.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.

Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a  ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku, na dvojnásobok sumy ustanovenej pre dieťa staršie ako 6 rokov veku, pričom poslednýkrát si dvojnásobok sumy môže uplatniť za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Ak vyživované dieťa dovŕšilo 6 rokov napr. 1. mája, poslednýkrát si daňovník uplatní dvojnásobnú výšku daňového bonusu za kalendárny mesiac máj. 

K bodu 2

Nárok na uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v kalendárnom mesiaci apríl 2019 dovŕši 6 rokov veku.

K Čl. II

Návrh zákona nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 111
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: