Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

92/2017 Z. z.

najpravo.sk • 1.5. 2017, 10:44

Dôvodová správa

 

Všeobecná časť

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy č. 10 na mesiac december  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.

Účelom návrhu zákona je transpozícia Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2016) v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár. Príloha V Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií obsahuje zoznamy dokladov o formálnej kvalifikácii lekárov, sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov, ale aj veterinárnych chirurgov a architektov. Niekoľko členských štátov oznámilo Európskej komisii aktualizáciu legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov o formálnych kvalifikácií lekárov, sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov, veterinárnych chirurgov a architektov.

Cieľom návrhu zákona je nahradiť časti prílohy 3 Uznávanie diplomov o špecializácii  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť zmenené na základe potreby transpozície Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2016). 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a ani sociálne vplyvy.

 

 

Dôvodová správa

 

Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1             

Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 časti A písmene a) v tabuľke č. 1 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov a názvov dokladov, ktoré sa uznávajú  ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2, v ktorej jednotlivé členské štáty taktiež zmenili, doplnili alebo vypustili názvy špecializačných odborov.

 

 

K bodu 2             

Na základe zastavenia realizácie špecializačnej prípravy v niektorých špecializačných odboroch vo viacerých členských štátoch ako napríklad v Maďarsku a v Rakúsku v odbore maxilofaciálna chirurgia alebo v Bulharsku v odbore gastroenterológia sa upravujú podmienky uznávania takýchto dokladov, ktoré už nie sú  uvedené v prílohe č. 3 časti A písmene a) v tabuľke č. 2.

 

 

K bodu 3             

Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 v časti A  písmene c) v tabuľke č. 3 menia označenia názvov profesijných titulov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike.

 

 

K bodu 4             

Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 v časti B písmene a)  v tabuľke č. 1 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú  ako diplom o špecializácii v  špecializačnom odbore  čeľustná ortopédia v zdravotníckom povolaní  zubný lekár získaný v Slovenskej republike.

 

 

K bodu 5             

Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 v časti B v písmene b)  v tabuľke č. 2 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore  maxilofaciálna chirurgia v zdravotníckom povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike.

 

K čl. II

 

Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu na 1. marec 2017.

 

 

V Bratislave, 11. januára 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

  Tomáš Drucker v. r.

  minister zdravotníctva

  Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1188

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: