TlačPoštaZväčšiZmenši

512/2011 Z. z.

4.3. 2012, 14:47 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á s p r á v a

Všeobecná časť

Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve ustanoviť v tomto zákone osobitné ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch niektorých zdravotníckych pracovníkov, a to lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou predloženého návrhu je návrh novely Zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancom, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie. Navrhuje sa rozšírenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, ako aj doplnenie osobitných ustanovení o zvyšovaní kvalifikácie a vzdelávaní zamestnancov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie. Zároveň sa rozširuje okruh osôb, ktorí môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj na zástupcov zamestnancov.

V čl. III sa navrhuje ustanoviť inšpektorátu práce povinnosť vykonať inšpekciu práce v určenej lehote a povinnosť v určenej lehote oznámiť výsledok vykonanej inšpekcie osobe, ktorá podnet podala.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právnom Európskej únie.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

(1) Navrhuje sa v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve v tomto zákone ustanoviť osobitné ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch niektorých zdravotníckych pracovníkov a to lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Navrhuje sa, aby základná zložka mzdy lekára a zubného lekára bez atestácie bola najmenej 1,20 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky a lekára a zubného lekára s atestáciou najmenej 1,90 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

Zároveň sa v § 80b ustanovujú ďalšie pravidlá pri určovaní základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára.

K bodu 2

Navrhuje sa v súlade s Memorandom vlády Slovenskej republiky a Lekárskeho odborového združenia o úprave pomerov v zdravotníctve v tomto zákone ustanoviť do nadobudnutia účinnosti § 80a prechodné ustanovenia o postupnom zvyšovaní základnej zložky mzdy lekára a zubného lekára pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

K čl. II

K bodu 1

Navrhuje sa rozšírenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to o zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby za prácu nadčas, ktorá presahuje určený rozsah práce nadčas, patrilo zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie náhradné voľno, ktoré sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní práce nadčas. Ak zamestnávateľ takéto náhradné voľno neposkytne, a ak z tohto dôvodu rozsah práce nadčas tohto zamestnanca presahuje určený rozsah alebo v prípade, že takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia, sa takémuto zamestnancovi poskytlo pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce nadčas, ktorá presahuje určený rozsah alebo náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

K bodu 3

Navrhuje sa rozšírenie okruhu osôb, ktorí môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj na zástupcov zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.

K bodu 4

Navrhuje sa rozšíriť dôvody, kedy zamestnanec nemá povinnosť na úhradu nákladov podľa § 155 aj na zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, ak zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k tomuto zamestnancovi a toto porušenie bolo vyslovené príslušným inšpektorátom práce alebo právoplatným rozhodnutím súdu.

K čl. III

Navrhuje sa ustanoviť inšpektorátu práce povinnosť vykonať inšpekciu práce v určenej lehote a povinnosť v určenej lehote oznámiť výsledok vykonanej inšpekcie osobe, ktorá podnet podala.

K čl. IV

Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 523
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: