Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

93/2010 Z. z.

Edmund Horváth • 25.4. 2011, 14:35

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Športové stretnutia, najmä futbal a hokej sa stávajú čoraz častejšie príležitosťami na takú prezentáciu obecenstva – najmä fanúšikov – ktorá nemá nič spoločné so športom. Tento jav, ktorý nie je špecifikom iba športových stretnutí na Slovensku, vyvoláva nielen nevôľu a rozhorčenie slušných návštevníkov, ale aj reakciu štátov, ktoré do svojich právnych úprav včleňujú ustanovenia zaväzujúce organizátorov stretnutí prijať opatrenia minimalizujúce neželateľné javy, najmä násilie pod vplyvom alkoholu. Takéto ustanovenia, zaväzujúce organizátorov športových stretnutí prijať zákonom stanovené opatrenia má aj platné právo Slovenskej republiky. Napriek tomu dochádza neraz k výčinom, ktoré nadobúdajú spoločenskú nebezpečnosť trestného činu. V zahraničí a aj u nás ako vhodné riešenie rezonuje myšlienka mobilných súdov.

Projekt mobilného súdu už bol uskutočnený napríklad v Čechách (na základe dohody Polície Českej republiky a Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe bolo zriadené provizórne pracovisko Obvodného súdu pre Prahu 7 priamo na štadióne Sparty Praha). Takéto riešenie bolo možné, keďže český zákon o trestnom konaní v § 199 umožňuje konať hlavné pojednávanie priamo tam, kde došlo k spáchaniu trestného činu. V minulosti na Slovensku platný Trestný poriadok, zákon č. 141/1961 Zb. takúto možnosť taktiež upravoval, avšak nový Trestný poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. túto úpravu vynechal.

Keďže myšlienka mobilných súdov, ktoré by mohli pôsobiť aj na Slovensku ako možná alternatíva riešenia, rezonuje nielen vo verejnosti, ale aj u predstaviteľov policajného zboru, nie je neprijateľná a , predložená novela Trestného poriadku vytvára právny základ pre fungovanie mobilných súdov aj na Slovensku.

II. Osobitná časť

Čl. I

Platný Trestný poriadok pri určení miesta uskutočnenia hlavného pojednávania uvádza, že: „...Hlavné pojednávanie sa koná spravidla v sídle súdu a v jeho úradných miestnostiach..." Preto doplnenie Trestného poriadku o určenie, že v prípade vhodnosti a účelnosti sa hlavné pojednávanie môže uskutočniť aj na mieste, kde došlo k spáchaniu prečinu je plne v súlade s filozofiou zákona. Umožňuje sa tým v praxi riešiť najmä prípady spoločensky nebezpečného správania sa divákov športových podujatí prostredníctvom tzv. mobilných súdov ich urýchlene prejednať priamo na štadióne.

Čl. II

Určuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona na 1. apríl 2010 

Pozmeňujúci návrh poslankyne Kataríny Tóthovej 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1338

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: