TlačPoštaZväčšiZmenši

Výnosný obchod s nehnuteľnosťami – časť III.

11.11. 2013, 13:13 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Dražobník nehnuteľnosti vyhlasuje konanie dražby nehnuteľnosti oznámením o dražbe, ktoré má zákonné náležitosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 ZoDD a ktoré musí dražobník uverejniť v Obchodnom vestníku, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V dnešnej dobe je Obchodný vestník už dostupný každému jednotlivcovi, ktorý disponuje internetovým pripojením a to na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Obchodný vestník sa člení podľa ročníka, čísla a dátumu zverejnenia. Ďalej sa Obchodný vestník člení na jednotlivé úseky, medzi ktorými sa nachádzajú aj dražby. Oznámenie o dražbe sa v prípade nehnuteľností uverejňuje najmenej 30 dní pred dňom konania dražby v Obchodnom vestníku. Súčasťou oznámenia o dražbe je aj uvedenie údaju či ide o prvú alebo opakovanú dražbu a údaj o najnižšom podaní a minimálnom prihodení. Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti má dražobník povinnosť uverejniť aj na úradnej tabuli obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza ako aj v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Postup akým sa dá docieliť znižovanie ceny nehnuteľnosti (najnižšieho podania nehnuteľnosti) na dobrovoľnej dražbe je opakovanie dražby, kedy v praxi dochádza k znižovaniu najnižšieho podania potrebného k vydraženiu nehnuteľnosti. Opakovaná dražba sa uskutočňuje na základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzatvorenej medzi navrhovateľom predmetnej dobrovoľnej dražby a dražobníkom. K opakovaniu dobrovoľnej dražby dochádza v praxi vtedy, keď sa buď na dobrovoľnú dražbu nedostaví žiaden účastník dražby alebo žiaden z účastníkov dražby neurobí podanie ani vo výške najnižšieho podania. Bežne sa akokoľvek zaujímavá nehnuteľnosť zvykne vydražiť najneskôr do tretieho kola dražby, t. j. do druhého opakovania dražby, kedy už najnižšie podanie zvykne byť v najnižšej prípustnej výške v súlade so ZoDD. Samozrejme znižovanie najnižšieho podania predmetnej nehnuteľnosti závisí aj od vôle navrhovateľa dobrovoľnej dražby, ktorý však v snahe rýchlo získať svoje peniaze spať, znižuje najnižšie podanie predmetnej nehnuteľnosti. Dražobník často vie už dopredu (pred prvým konaním dražby), do akej sumy bude navrhovateľ dražby ochotný znižovať najnižšie podanie za nehnuteľnosť. Práve táto informácia predstavuje veľmi dôležitú informáciu, ktorá býva v praxi často pravdepodobne zneužívaná tak dražobníkom, ako aj prípadne tretími osobami. Z toho dôvodu sa pravdepodobne často stáva, že dražobník si môže nechať predmetnú nehnuteľnosť vydražiť pre seba prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, na ktorú má akýkoľvek či už priamy alebo nepriamy dosah a vplyv.

V prípade, že existujú reálni záujemcovia o vydraženie predmetnej nehnuteľnosti, dražobník sa pravdepodobne s nimi môže dohodnúť nech nedražia v tomto kole dražby, ale až v druhom alebo treťom kole dražby, kedy je už cena (najnižšie podanie) najnižšie. V prípade vyššie uvedeného konania by mohol dražobník pravdepodobne buď obdržať nejakú finančnú odmenu od vydražiteľa, ktorý veľmi výhodne vydražil danú nehnuteľnosť alebo by mohol dražobník (prostredníctvom tretej osoby - vydražiteľa) speňažiť nehnuteľnosť za cenu pohybujúcu sa úrovni tej trhovej ceny, čím by dražobník pravdepodobne zarobil aspoň dvakrát a veľmi dobre. Nie je však vylúčená ani činnosť dražobníka ako sprostredkovateľa medzi dlžníkom a záujemcom o vydraženie danej nehnuteľnosti pred samotným konaním dobrovoľnej dražby, prípadne iná forma pravdepodobného obchádzania ZoDD. Túto problematiku ohľadom dražobníka rieši jednak ustanovenie § 5 ods. 7 ZoDD a jednak zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov pri skutkovej podstate machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268. Najväčším problémom v praxi by však bolo preukázanie takéhoto konania zo strany dražobníka. Obzvlášť, keď ostatní účastníci takéhoto konania by vzhľadom na vysokú výnosnosť takejto formy obchodu, nemali žiaden dôvod niečo také tvrdiť a robiť.

Autor: JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát
www.judrkollar.sk 

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1605
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

NEODKLADNÉ OPATRENIA: Následky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

Aj keď úprava rozhodovania o neodkladných opatreniach vykazuje oproti úprave civilného procesu vo všeobecnosti určité špecifiká a ...

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY: Vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti

Samotná vzdialenosť miesta konania dražby od miesta draženej nehnuteľnosti nemusí byť vždy dôvodom vyslovenia neplatnosti dražby, ale ...

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení ...

CSP: Fikcia doručenia pri doručovaní na doručovaciu adresu uvedenú stranou sporu

Z dikcie ustanovenia § 106 CSP vyplýva, že oznámenie inej adresy na doručovanie zásielok je v plnej dispozícii adresáta. Na takto adresátom ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzíhttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-trestnopravna-imunita-prezidenta/403920-clanok.html

Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa neobmedzí výlučne na výroky prednesené počas výkonu ...

Komora exekútorov: Zastavenie starých exekúcii povzbudí špekulantovhttp://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-zastavenie-starych/403825-clanok.html

Zastavenie starých exekúcií, ktoré v stredu odobril parlament, môže povzbudiť špekulantov, ...

Pracujúcim má rodičovský príspevok vzrásť na 370 eurhttp://www.teraz.sk/slovensko/pracujucim-ma-rodicovsky-prispevok/403813-clanok.html

Rodičovský príspevok by mal od budúceho roka vzrásť.

Dočasne absentujúceho sudcu bude na súde zastupovať hosťujúci sudcahttp://www.teraz.sk/slovensko/docasne-absentujuceho-sudcu-bude-na-s/403801-clanok.html

Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok ...

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončiahttp://www.teraz.sk/slovensko/stare-exekucie-zacate-pred-1-april/403794-clanok.html

Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom voči ktorým sú dlhodobo vedené ...

Počet dopytov od exekútorov smerom k Sociálnej poisťovni neklesáhttp://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-dopytov-od-exekutorov-smerom-k-s/403893-clanok.html

Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná poskytovať služby exekútorom.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Bulletin slovenskej advokácie 5/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2019

Justičná revue 4/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Bulletin slovenskej advokácie 4/2019

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Súkromné právo 2/2019

Súkromné právo 2/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2019

Zo súdnej praxe 2/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: