TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyhláška o odmenách advokátov na Ústavnom súde SR!

8.3. 2018, 18:26 |  najpravo.sk

Okresný súd Bratislava 5 podal na Ústavný súd SR návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb s Ústavou SR, Európskym dohovorom o ľudských právach ako aj Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Znenie napadnutého ustanovenia:

Podľa § 12 ods. 6 vyššie citovanej vyhlášky:

Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

Súd v návrhu konštatuje, že podľa § 12 ods. 6 vyhlášky sa na zmenu právnej kvalifikácie neprihliada, t.j. od určitého ustanovujúceho okamihu je výška odmeny ustanoveného obhajcu de facto nemenná. V priebehu trestného konania však môžu byť zistené ďalšie okolnosti, ktoré zakladajú inú právnu kvalifikáciu (či už úplné prekvalifikovanie, zistenie okolností podmieňujúcich použitie kvalifikovanej skutkovej podstaty atď.)

„Pred aplikáciou § 12 ods. 6 vyhlášky je nutné ustáliť, čo je ustanovujúcim okamihom pre použitie § 12 ods. 6 vyhlášky. Do úvahy prichádza napríklad uznesenie o vznesení obvinenia, opatrenie o ustanovení obhajcu, návrh na podanie obžaloby, obžaloba, meritórne rozhodnutie súdu (rozsudok, trestný rozkaz, uznesenie). Vo svojej aplikačnej praxi za ustanovujúci okamih určenia právnej kvalifikácie považujem právnu kvalifikáciu, ktorá je uvedená v opatrení o ustanovení obhajcu. Od tohto okamihu sa aplikuje § 12 ods. 6 vyhlášky a výpočtový základ odmeny sa určuje podľa právnej kvalifikácie v opatrení o ustanovení obhajcu. Ako na určitý korektív je možné odvolať sa na uznesenie Vrchného súdu v Prahe z 18.6.2001, sp. zn. To 30/2001, podľa ktorého na stanovenie odmeny v trestnej veci je rozhodujúci popis skutku, nie zjavne chybná kvalifikácia policajného orgánu. resp. rozhodnutie Krajského súdu Žilina Jtk 13/11: ,,Právna kvalifikácia skutku vymedzeného v uznesení o vznesení obvinenia musí zodpovedať konformnému výkladu práva v jeho principiálnych štandardoch tak. aby vyšetrovateľ nemohol použitím nesprávnej právnej kvalifikácie (miernejšej) znevýhodniť obvineného v tom, že ho ukráti o právo na obhajobu už od okamihu vznesenia obvinenia. Pre účely trestného konania, najmä pokiaľ ide o povinnú obhajobu podľa § 37 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, je rozhodné obsahové vymedzenie skutku v uznesení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia a tomu zodpovedajúca právna kvalifikácia, a nie právna kvalifikácia skutku ustálená policajtom. Je neprípustné podľa navrhovateľa tolerovať nesprávnu právnu kvalifikáciu skutku, najmä v prípade, ak policajt posúdi skutok „miernejšie", ako by mal byť správne posúdený. V takýchto prípadoch totižto policajt manipulačným spôsobom „zavádza" obvineného, čim hrubo porušuje jeho právo na obhajobu.“

Navrhovateľ poukázal na českú právnu úpravu, ktorá podobné ustanovenie neobsahuje, teda sa aj tarifná odmena počas doby poskytovania právnej služby môže meniť. Do pozornosti dáva aj slovenskú právnu úpravu týkajúcu sa netrestných vecí (TU).

Navrhovateľ, zastúpený JUDr. Dušanom Srogončíkom, predsedom Okresného súdu Bratislava 5 konštatuje, že podľa jeho názoru sa jedná o značne nesystémové ustanovenie, ktoré je v rozpore so základnými myšlienkami, na ktorých je spôsob výpočtu odmeny obhajcu postavený.  

„Poukazujem najmä na § 12 ods. 3 písm. a-c) vyhlášky, kde je odstupňovaný spôsob výpočtu odmeny podľa miery zodpovednosti obhajcu vzhľadom na hroziacu sankciu, teda závažnosť trestného činu. Zároveň sa jedná o dvojsečnú zbraň - trestný čin môže byť prekvalifikovaný na miernejší (napr. zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Tr. zák. na prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 364 Tr. zák.), teda štát platí obhajcovi odmenu vyššiu akoby platil nebyť § 12 ods. 6 vyhlášky. Takisto môže byť trestný čin prekvalifikovaný na prísnejší (poukazujem najmä na hromadné prekvalifíkovávanie krádeží z miernejších podľa § 212 ods. 2 písm. a) Tr. zák. na zločiny krádeže podľa § 212 ods. 4 písm. b) Tr. zák. v zmysle pokynu generálneho prokurátora z 30.5.2016 č. IV/1 Spr. 8/16/1000-23 s poukazom na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12.12.2011, sp. zn. Tpj 78/2011). V daných prípadoch, nutno podotknúť že značne početných, sú škodní obhajcovia.“ konštatuje navrhovateľ.

Navrhovateľ, ktorý okrem iného poukázal tiež na kogentnosť a výkladovú jednoznačnosť napadnutého ustanovenia tiež záverom dodal, že vzťah štátu a obhajcu je založený jednostranným rozhodnutím, pričom nárok obhajcu na odmenu a na náhradu hotových výdavkov vzniká už okamihom poskytnutia právnej pomoci a súd následne rozhoduje o rozsahu poskytnutej právnej pomoci a v závislosti na tom aj o výške odmeny a náhrade hotových výdavkov. Nárok obhajcu na odmenu a náhradu hotových výdavkov je upravený v § 553 ods. 2, ods. 4 Tr. por., teda upravuje jedno z práv, ktoré tvoria obsah verejnoprávneho vzťahu medzi štátom a obhajcom, kde štát (prostredníctvom orgánu verejnej moci) odmeňuje advokáta za to, že poskytol právnu pomoc a tým naplnil právo na obhajobu, ktorú garantuje v prípadoch povinnej obhajoby práve štát.

Celý návrh si prečítajte TU.
Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 924
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: