TlačPoštaZväčšiZmenši

Voľby do orgánov samosprávy obcí

13.11. 2014, 11:55 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Dňa 15.11.2014 sa v čase od 07:00 do 20:00 hodiny konajú už v poradí posledné tohtoročné voľby. Celý priebeh volieb ako aj to čo im predchádza upravuje zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Právo voliť orgány samosprávy obcí prislúcha obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v slovenskej obci alebo mestskej časti Bratislavy a Košíc, pričom v deň volieb musia dovŕšiť vek 18 rokov. Aktívne volebné právo sa viaže na trvalý pobyt a na vek, čo má za následok, že voliť si svojich zástupcov do orgánov samosprávy obcí prislúcha každému kto má v danej obci trvalý pobyt a neviaže sa na občianstvo Slovenskej republiky. Právo voliť tak majú aj zahraniční občania ak majú svoj trvalý pobyt v obci alebo mestskej časti na Slovensku. Tento typ volieb neumožňuje vybavenie voličského preukazu pre voličov.

V zmysle zákona sa budú voliť poslanci obecného a mestského (miestneho) zastupiteľstva. Voliť sa tiež budú v obciach starostovia a v mestách primátori. V Bratislave a Košiciach sa budú voliť starostovia mestských častí a primátori Bratislavy a Košíc. Pasívne volebné právo sa viaže tiež na trvalý pobyt a na vek kandidátov. Pasívne volebné právo teda prislúcha aj zahraničným občanom pokiaľ majú trvalý pobyt v obci alebo mestskej časti. Kandidát na starostu a primátora musí mať v deň volieb najmenej 25 rokov a dosiahol aspoň stredné vzdelanie v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 ods. 4 školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedenou zmenou § 4 zákona by sa malo zamedziť nedostatočnému vzdelaniu kandidátov na výkon funkcie starostu a primátora. Pôvodne mala byť zmena, resp. zákonné obmedzenie ešte tvrdšie, ale napokon neprešlo hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky. Uvedené zákonné obmedzenie by malo zabrániť výkonu funkcie starostu a primátora neodborným spôsobom. Predvolebná kampaň v komunálnych voľbách začína 17 dní pred dňom ich konania a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb. Ako pri ostatných voľbách v rámci Slovenskej republiky je vedenie kampane mimo určeného času zakázané. V praxi sa však často môžeme v deň volieb ako aj po ich konaní stretnúť s kandidátmi na viacerých billboardoch a reklamných plochách. Tento slovenský fenomén sa pravdepodobne prehliada z bližšie nešpecifikovaných dôvodov.

Pre tieto voľby sú charakteristické dva hlasovacie lístky. Jeden pre kandidátov na poslancov do obecného alebo mestského (miestneho) zastupiteľstva a druhý pre kandidátov na starostov a primátorov. Všetky hlasovacie lístky musia byť označené odtlačkom obecnej úradnej pečiatky.

Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých kandidátov na poslancov, ktorí boli úspešne zaregistrovaní. Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti na poslancov v abecednom poradí s ich poradovým číslom, menom, priezviskom, titulom, vekom, povolaním a údajom o politickej strane alebo uvedením skutočnosti, že ide o nezávislého kandidáta. Na hlasovacom lístku sa tiež uvedie údaj o počte volených členov obecného alebo mestského (miestneho) zastupiteľstva.  

Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu a primátora sú uvedení v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti na starostov a primátorov, ich poradové čísla, mená, priezviská, titul, vek, povolanie a údaj o politickej strane alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. 

Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného alebo mestského (miestneho) zastupiteľstva volič zakrúžkuje poradové čísla ním preferovaných kandidátov, avšak najviac v takom počte ako má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu a primátora volič zakrúžkuje poradové číslo ním preferovaného kandidáta. Následne sa oba hlasovacie lístky vložia do obálky a vhodia volebnej schránky.

Za poslancov obecného alebo mestského (miestneho) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. Za starostu obce alebo primátora mesta je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Preto je dôležité, aby sa na voľbách vždy zúčastnil čo možno najväčší počet oprávnených voličov, aby voľby vyhrali tí kandidáti, čo pre svojich voličov robia maximum a nekonajú len v prospech svojich záujmov.

JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 875
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: