TlačPoštaZväčšiZmenši

Vláda bude rokovať o rekodifikácii civilného procesu

13.5. 2013, 13:31 |  najpravo.sk

Už túto stredu bude mať Vláda SR na programe rokovania Návrh Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného.

Návrh zámeru bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a dňa 16.4.2013 bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá nové znenie materiálu so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Materiál sa predkladá s jedným rozporom (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky).

Prečítajte si tiež:
Generálna prokuratúra SR kritizuje legislatívny zámer nového OSP

Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe konštatuje, že návrh legislatívneho zámeru bol aj predmetom odbornej diskusie, jeho znenie obdržali predstavitelia všetkých právnických profesií SR, pričom zástupcovia právnických profesií sa aj zúčastňovali na príprave a tvorbe predkladaného materiálu. Ideový základ návrhu legislatívneho zámeru bol predsedom, ako aj jednotlivými členmi rekodifikačnej komisie prednesený a následne publikovaný na viacerých konferenciách, prednáškach a stretnutiach. Bol prijatý pozitívne, rekodifikačná komisia nezaznamenala žiadnu zásadnú námietku voči novému koncepčnému riešeniu, hodnotovej orientácii pripravovaného kódexu alebo obsahovej stránke legislatívneho zámeru.

Prečítajte si tiež:
Kroky vlády na zvýšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku

Navrhovaná právna úprava nových právnych predpisov má za cieľ vytvoriť lepšie možnosti pre efektívne súdnictvo, a teda aby sa zvýšila vymožiteľnosť práva, skrátila doba zbytočne dlhých súdnych konaní, eliminovali súdne prieťahy a vytvoril priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia, čím sa vytvorí predpoklad pre zvýšenie dôvery verejnosti v justičný systém. V legislatívnom zámere sú pomenované nedostatky aktuálnej právnej úpravy a navrhnuté sú nástroje na ich riešenie a tým zlepšenie súčasného stavu. Cieľom prác je rovnako i potreba zosúladenia právnej úpravy s Legislatívnym zámerom rekodifikácie Občianskeho zákonníka a vytvorenie koherentnej právnej úpravy civilného práva.

Prečítajte si tiež:
Rekodifikácia civilného procesu bude zrejme blesková

Výsledkom práce rekodifikačnej komisie, ktorá bola kreovaná 12. júla 2012 bolo vypracovanie legislatívneho zámeru, ktorý po schválení vládou Slovenskej republiky bude rámcom pre vypracovanie paragrafového znenia nových predpisov civilného procesného práva, ktoré nahradia Občiansky súdny poriadok. Konkrétne by malo ísť o Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Legislatívny zámer sa člení do dvoch hlavných častí – Východiská návrhu právnej úpravy civilného procesu a Štruktúra návrhu právnej úpravy civilného procesu. Prvá časť obsahuje A. Východiská návrhu Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku; B. Východiská návrhu Správneho súdneho poriadku. Druhá časť legislatívneho zámeru sa podľa navrhovanej systematiky venuje jednotlivým častiam nových právnych predpisov, v takomto členení:

  • A. Civilný sporový poriadok: Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia; Druhá časť – konanie v prvej inštancii; Tretia časť – osobitné procesné postupy; Štvrtá časť – opravné prostriedky; Piata časť – záverečné ustanovenia;
  • B. Civilný mimosporový poriadok – Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia, Druhá časť – mimosporové konania; Tretia časť – záverečné ustanovenia;
  • C. Správny súdny poriadok: Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia; Druhá časť –všeobecné ustanovenia o konaní, Tretia časť – typy konaní; Štvrtá časť – opravné prostriedky v správnom súdnictve; Piata časť – záverečné ustanovenia.

Prečítajte si tiež:
ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

Nové znenie Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného si prečítajte TU.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2885
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Prevencia kriminality sa má venovať online bezpečnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prevencia-kriminality-sa-ma-venovat-on/486197-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zvýšenie počtu probačných a mediačných ...

Etická komisia zverejnila stanovisko k prípadu Trnka, bývalý generálny prokurátor porušil pravidláhttps://www.webnoviny.sk/eticka-komisia-zverejnila-stanovisko-k-pripadu-trnka-byvaly-generalny-prokurator-porusil-pravidla/

Etická komisia prokuratúry zverejnila stanovisko k bývalému generálnemu prokurátorovi ...

Kto by mal byť podľa Kováčikovej nový generálny prokurátor? Niektoré mená sa jej pozdávajúhttps://www.webnoviny.sk/kto-by-mal-byt-podla-kovacikovej-novy-generalny-prokurator-niektore-mena-sa-jej-pozdavaju/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková dúfa, že nový generálny ...

ŠTS odmieta Mazákove slová o falošnej kolegialite vo veci M. Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/sts-odmieta-mazakove-slova-o-falosne/486089-clanok.html

Truban v pondelok (10. 8.) vypovedal v súvislosti s jeho možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: