TlačPoštaZväčšiZmenši

Vláda bude rokovať o rekodifikácii civilného procesu

13.5. 2013, 13:31 |  najpravo.sk

Už túto stredu bude mať Vláda SR na programe rokovania Návrh Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného.

Návrh zámeru bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania a dňa 16.4.2013 bol prerokovaný Legislatívnou radou vlády Slovenskej republiky. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá nové znenie materiálu so zapracovanými pripomienkami Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Materiál sa predkladá s jedným rozporom (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky).

Prečítajte si tiež:
Generálna prokuratúra SR kritizuje legislatívny zámer nového OSP

Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe konštatuje, že návrh legislatívneho zámeru bol aj predmetom odbornej diskusie, jeho znenie obdržali predstavitelia všetkých právnických profesií SR, pričom zástupcovia právnických profesií sa aj zúčastňovali na príprave a tvorbe predkladaného materiálu. Ideový základ návrhu legislatívneho zámeru bol predsedom, ako aj jednotlivými členmi rekodifikačnej komisie prednesený a následne publikovaný na viacerých konferenciách, prednáškach a stretnutiach. Bol prijatý pozitívne, rekodifikačná komisia nezaznamenala žiadnu zásadnú námietku voči novému koncepčnému riešeniu, hodnotovej orientácii pripravovaného kódexu alebo obsahovej stránke legislatívneho zámeru.

Prečítajte si tiež:
Kroky vlády na zvýšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku

Navrhovaná právna úprava nových právnych predpisov má za cieľ vytvoriť lepšie možnosti pre efektívne súdnictvo, a teda aby sa zvýšila vymožiteľnosť práva, skrátila doba zbytočne dlhých súdnych konaní, eliminovali súdne prieťahy a vytvoril priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia, čím sa vytvorí predpoklad pre zvýšenie dôvery verejnosti v justičný systém. V legislatívnom zámere sú pomenované nedostatky aktuálnej právnej úpravy a navrhnuté sú nástroje na ich riešenie a tým zlepšenie súčasného stavu. Cieľom prác je rovnako i potreba zosúladenia právnej úpravy s Legislatívnym zámerom rekodifikácie Občianskeho zákonníka a vytvorenie koherentnej právnej úpravy civilného práva.

Prečítajte si tiež:
Rekodifikácia civilného procesu bude zrejme blesková

Výsledkom práce rekodifikačnej komisie, ktorá bola kreovaná 12. júla 2012 bolo vypracovanie legislatívneho zámeru, ktorý po schválení vládou Slovenskej republiky bude rámcom pre vypracovanie paragrafového znenia nových predpisov civilného procesného práva, ktoré nahradia Občiansky súdny poriadok. Konkrétne by malo ísť o Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Legislatívny zámer sa člení do dvoch hlavných častí – Východiská návrhu právnej úpravy civilného procesu a Štruktúra návrhu právnej úpravy civilného procesu. Prvá časť obsahuje A. Východiská návrhu Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku; B. Východiská návrhu Správneho súdneho poriadku. Druhá časť legislatívneho zámeru sa podľa navrhovanej systematiky venuje jednotlivým častiam nových právnych predpisov, v takomto členení:

  • A. Civilný sporový poriadok: Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia; Druhá časť – konanie v prvej inštancii; Tretia časť – osobitné procesné postupy; Štvrtá časť – opravné prostriedky; Piata časť – záverečné ustanovenia;
  • B. Civilný mimosporový poriadok – Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia, Druhá časť – mimosporové konania; Tretia časť – záverečné ustanovenia;
  • C. Správny súdny poriadok: Základné zásady; Prvá časť – všeobecné ustanovenia; Druhá časť –všeobecné ustanovenia o konaní, Tretia časť – typy konaní; Štvrtá časť – opravné prostriedky v správnom súdnictve; Piata časť – záverečné ustanovenia.

Prečítajte si tiež:
ÚVAHA: Je rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku vôbec potrebná?

Nové znenie Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného si prečítajte TU.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2637
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Černé stavby půjdou k zemi. Umožní to nový stavební zákon, který chystá ministryně Dostálováhttps://www.lidovky.cz/domov/cerne-stavby-pujdou-k-zemi-umozni-to-novy-stavebni-zakon-ktery-chysta-ministryne-dostalova.A200121_190617_ln_domov_rkj

Obce, do jejichž kompetence odstranění černých staveb spadá, se do bourání nepouštějí, ...

Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schválili poslancihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odstranovani-odtazenych-automobilu-snemovna-zakon.A200122_091314_domaci_kop

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť získají širší práva odstraňovat z nich odstavené ...

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: