TlačPoštaZväčšiZmenši

Úlohou súdov je chrániť slabšiu zmluvnú stranu proti úžere a zabrániť nemravnému obchodu s chudobou

12.2. 2017, 17:36 |  najpravo.sk

I. senát Ústavního soudu České republiky (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil napadená rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově, Krajského soudu v Hradci Králové a Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a její právo vlastnit majetek zaručené čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

V posuzovaném řízení byla zamítnuta žaloba stěžovatelky na určení vlastnického práva k bytu. Stěžovatelka tvrdila, že k prodeji tohoto bytu byla donucena pod nátlakem několika fyzických a právnických osob jednajících ve shodě, které ji v tísni přiměly uzavřít nevýhodné smlouvy o půjčce. V roce 2010 se stěžovatelka obrátila na nebankovní subjekt s žádostí o půjčku ve výši 1.500.000 Kč, kterou potřebovala ke splacení svých dluhů u bankovního ústavu. Ta jí byla přislíbena poté, co stěžovatelka nabyla do svého vlastnictví jí obývaný byt. Posléze byla přesvědčena k tomu, aby si vzala nejdříve půjčku ve výši 400.000 Kč a splatila svůj dluh u banky, čímž by došlo k odblokování zástavy jejího bytu. Po odečtení odměny pro věřitele a provize zprostředkovatelské společnosti byla stěžovatelce vyplacena pouze částka 300.646 Kč, což nestačilo k zaplacení jejího dluhu u bankovního ústavu. Protože jí pak nebyla poskytnuta slibovaná půjčka ve výši 1.500.000 Kč, nemohla stěžovatelka svůj dluh ze smlouvy o půjčce 400.000 Kč splatit a nebankovní subjekt s ní, údajně pod pohrůžkou vystěhování, uzavřel další smlouvu o půjčce, tentokrát na částku 720.000 Kč.  Z ní byla částka 650.000 Kč použita na úhradu dluhu z první smlouvy a zbytek ve výši 70.000 Kč na odměnu věřitelské společnosti; stěžovatelka tedy z této půjčky ničeho neobdržela. Poté, co dluh z druhé smlouvy nesplatila, přesvědčili ji věřitelé k prodeji jejího bytu třetímu subjektu za kupní cenu 900.000 Kč, přičemž celá tato částka byla převedena na účet věřitelů. Byt byl posléze převeden na další osoby za částku 1.000.000 Kč a v konečném důsledku jej koupila teta jednatele zmíněného nebankovního subjektu.

Podle stěžovatelky jednaly všechny zúčastněné osoby od začátku s cílem uvést ji v omyl a získat předmětný byt; zneužili tak její neznalosti a tísně k vlastnímu finančnímu prospěchu. Jestliže totiž byla hodnota sporného bytu znalcem jí osloveným vyčíslena na částku 1.784.869 Kč, příp. znalcem objednaným bankou pro účely hypotečního úvěru na částku 1.000.000 Kč, zatímco ona fakticky obdržela pouze částku 300.646 Kč, byla tato bytová jednotka prodána za výrazně nižší cenu a v rozporu s dobrými mravy. Obecné soudy však žalobě stěžovatelky nevyhověly. Dospěly k závěru, že stěžovatelce se sice na kupní ceně dostalo méně, než činila odhadní cena bytu ve výši 1.000.000 Kč, a rovněž méně, než činil dluh jejích věřitelů ze smluv o půjčkách, mezi poskytnutým plněním však nebyl natolik hrubý nepoměr, aby bylo možné označit kupní smlouvu na byt za lichevní, a tedy absolutně neplatnou. Soudy také zdůraznily, že stěžovatelka měla v době uzavření kupní smlouvy vysoké finanční závazky, jejichž výše každým dnem narůstala, a prodej bytu pro ni představoval prakticky jedinou možnost, jak tomu zabránit. Poukázaly přitom na její neuvážlivost, resp. nezodpovědnost, s tím, že by půjčku ve výši 1.500.000 Kč, byla-li by jí poskytnuta, pravděpodobně nesplácela, neboť nebyla schopna splácet nižší částky a neplatila ani náklady spojené s užíváním bytu.

Ústavní soud ve svém vyhovujícím nálezu připomněl, že ochrana autonomie vůle a respekt k uzavřeným smlouvám je sice jedním z řídících soukromoprávních principů, ale že tento princip je třeba korigovat s ohledem na ústavněprávní zásadu ochrany slabší smluvní strany. Za tím účelem české právo umožňuje prohlásit právní úkony za neplatné z důvodu jejich rozporu s dobrými mravy. Typickým příkladem takového absolutně neplatného právního úkonu, u něhož se uplatní ochrana slabší strany v situacích tísně a výrazné nevýhodnosti, jsou tzv. lichevní smlouvy, jejichž znaky byly dosud definovány zejména rozhodovací praxí soudů. Nový občanský zákoník nepřinesl v této oblasti zásadní změny, kromě toho, že lichevní smlouvu výslovně zneplatnil. (Pozn. redakcie najprávo.sk: ohľadom slovenskej právnej úpravy pozri § 39a a § 53d Občianskeho zákonníka). 

Podstatným objektivním znakem lichvy je hrubý nepoměr vzájemných plnění, který může být relevantně posouzen pouze na základě rozdílu objektivních hodnot plnění poškozeného a protiplnění lichváře, což je v každé věci nutné důkladně posoudit. Mezi subjektivní znaky lichvy pak patří zejména tíseň.

Při rozhodování, zda byla určitá smlouva uzavřena v tísni, není úkolem soudů hodnotit to, jak se dlužník dostal do špatné finanční situace a jaká byla jeho platební morálka, nýbrž zkoumat, jak dlužník sjednání předmětné smlouvy vnímal a zda věřitel nezneužil jeho obtíží k prosazení podmínek příčících se zásadám férovosti.

V projednávané věci však obecné soudy náležitě nezohlednily ústavní principy spravedlnosti, přiměřenosti a ochrany slabší smluvní strany, neboť se dostatečně nevypořádaly se skutečnostmi výrazně nasvědčujícími tomu, že se v případě prodeje stěžovatelčina bytu jednalo o lichvu. Soudy se totiž zabývaly zejména výší úroků sjednaných ve smlouvách o půjčce, ale nezohlednily, že lichvu může založit i sofistikovaný soubor smluv, v jejichž důsledku je člověk ve finanční tísni připraven za nevýhodnou cenu o svou nemovitost. Opomenuly zejména stěžovatelčinu stěžejní námitku týkající se hrubého nepoměru plnění vyplývajících z kupní smlouvy, v jejímž důsledku přišla o byt v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč za méně než polovinu této částky. Pokud obecné soudy v posuzovaném případě lichevnímu postupu nezabránily s argumentem, že dluhy je třeba platit, pak opomněly, že nepřiměřený zásah do majetkové základny stěžovatelky snižuje i její schopnost uspokojit ostatní věřitele. Obecné soudy též nedostály své povinnosti zabránit tomu, aby docházelo ke zneužívání tísně chudých lidí a překračování mezí spravedlnosti a slušnosti, tedy k nemravnému obchodu s chudobou.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3308/16 je dostupný PDF zde (406 KB, PDF).

Autor: Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu
Zdroj: usoud.cz
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1040
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krajčír: Protesty by nemali zasahovať do práv a slobôd iných občanovhttps://www.teraz.sk/slovensko/l-krajcir-protesty-by-nemali-zasaho/568056-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, ...

Právnik: Novela nemá za cieľ znemožniť právo voliť nezaočkovanýmhttps://www.teraz.sk/slovensko/bujnak-novela-nema-za-ciel-znemozn/567937-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úmyslom zmeny volebného zákona nemá byť znemožnenie práva voliť nezaočkovaným.

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: