TlačPoštaZväčšiZmenši

Týka sa vás nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov?

6.9. 2016, 17:07 |  PR

Všeobecne možno konštatovať, že len veľmi výnimočne vzbudí prijatie zákona v oblasti pracovného práva také rozporuplné reakcie, ako sa tomu stalo v prípade nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do účinnosti dňa 18. 6. 2016 a už vyvolal mnoho sporných otázok a aplikačných nejasností súvisiacich s identifikáciou okruhu dotknutých subjektov, ich práv a povinností, či vzájomnej cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými inšpekčnými orgánmi jednotlivých členských štátov EÚ a EHP pri presadzovaní pravidiel vyslania.

Bez ohľadu na neskôr uvádzaný výpočet zmien a prípadných nejasností možno uviesť, že prijatie zákona je reakciou na potrebu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“).

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb bezprostredne upravuje najmä pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného štátu pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

Na uvádzaný účel tak novo zavádza pojem príslušného orgánu iného členského štátu, vymedzuje tzv. pravidlá vyslania (pracovné podmienky a podmienky zamestnávania), určuje okruh povinností hosťujúceho zamestnávateľa (napr. nahlasovanie zamestnancov vyslaných na územie SR, uchovávanie pracovných zmlúv a dokladov) a domáceho zamestnávateľa (napr. poskytnutie súčinnosti), či upravuje doručovanie rozhodnutia o uložení pokuty a vymáhanie pokuty uloženej hosťujúcemu zamestnávateľovi alebo domácemu zamestnávateľovi. V súvislosti s prijatím nového zákona prišlo i k úprave ďalších pracovnoprávnych predpisov, a to najmä Zákonníka práce alebo zákona o inšpekcii práce. V Zákonníku práce prichádza k spresneniu (cezhraničného) vyslania zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb a vyslaného zamestnanca, ale aj k zavedeniu nového pojmu vysielajúceho zamestnávateľa.

V Zákonníku práce sa upravuje aj povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancom osobitnú dohodu pri vyslaní do iného členského štátu. Zavedená je aj spoločná zodpovednosť dodávateľa služby na území Slovenskej republiky a jeho priameho subdodávateľa, ktorý je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za dodržanie pravidiel vyslania týkajúcich sa minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri vyslaní zamestnanca na územie Slovenskej republiky.

V aplikačnej praxi sa už objavili prvé spory krátko po účinnosti zákona, čo je možné považovať za dodržanie minimálnych pravidiel pri vyslaní zamestnanca, ale aj v akom rozsahu a kvalite má prísť k dodržaniu porovnateľných pravidiel vo vzťahu k porovnateľnému zamestnancovi (v kombinácii vyslania zamestnanca podľa smernice 96/71/ES čl. 3 ods.1 a ods. 9 a dočasného pridelenia podľa smernice 2008/104/ES). Kľúčovým problémom sa však už dnes javí presné identifikovanie situácie, kedy prichádza k vyslaniu zamestnanca na výkon práce a nielen k realizácii pracovnej cesty zamestnanca s dlhým časovým obdobím jej vykonávania a v ktorom okamihu možno hovoriť o nenaplnení znakov vyslania. Zákonník práce totiž nevymedzil minimálnu „určitú dobu“ vyslania/dočasného pridelenia, ani maximálnu dobu služobnej cesty. Možno preto len fabulovať, akým spôsobom sa bude posudzovať obdobie trvania pri klasických pracovných cestách, napríklad za účelom obchodných rokovaní, a nie za účelom poskytovania služieb na území iného členského štátu. 

Nejasnosti sa rovnako dotýkajú vzájomného vzťahu inšpektorátu práce a hosťujúceho a vysielajúceho zamestnávateľa, najmä s ohľadom evidencie pracovného času, poskytovania informácií alebo predkladania dokumentov na kontrolu. Rovnako nemožno pokladať za zodpovedanú otázku, či práca na území dvoch alebo viacerých štátov, spadá pod kontrolu a dojednania nových úprav zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov a Zákonníka práce, teda či ide o vyslanie, dočasné pridelenie zamestnanca alebo napr. dve alebo viac dohodnutých a určených miest výkonu práce zamestnanca pri cezhraničnom výkone práce.

S ohľadom na rozsiahlosť a náročnosť zákona nemožno odpovede na načrtnuté otázky sústrediť do tohto článku. Na všetky otázky však určite môžete dostať odpovede na seminári, ktorý pre Vás usporiadalo vydavateľstvo Wolters Kluwer spolu s významnými odborníkmi na túto oblasť s názvom „Cezhraničné zamestnávanie a agentúrne zamestnávanie“ dňa 20. 9. 2016.

Autori: JUDr. Marek Švec, PhD., JUDr. Simona Schuszteková, PhD.
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 544
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: