TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky sa pri odmietnutí dovolania už nebudú poplatníkom vracať

2.11. 2015, 18:30 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 11 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch v znení do 31. 10. 2015 ustanovovalo, že poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Novela Zákona o súdnych poplatkoch skrytá ako štvrtý článok novely zákona o e-Governmente č. 273/2015 Z. z. zaviedla do tohto ustanovenia malú zmenu, podľa ktorého sa vo vyššie citovanom § 11 ods. 3 prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.“


Uvedená zmena sa do citovaného ustanovenia zákona dostala na základe akceptovanej zásadnej pripomienky Najvyššieho súdu SR, ktorý uviedol, že ako dovolací súd vo svojej rozhodovacej činnosti pozoruje zásadný trend nárastu dovolaní vrátane dovolaní, ktoré sú dovolacím súdom odmietnuté z niektorého zo zákonných dôvodov (oneskorene podané dovolanie, dovolanie podané neoprávnenou osobou, dovolanie podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné, dovolanie podané bez obsahových náležitostí, dovolanie podané proti rozhodnutiu, ktoré zaniklo inak).

V roku 2011 bolo z celkového počtu 1753 dovolaní, ktoré rozhodli senáty občianskoprávneho kolégia, odmietnutých 608 dovolaní, v roku 2012 z celkového počtu 3059 dovolaní, ktoré rozhodovali senáty občianskoprávneho kolégia odmietnutých 1312 dovolaní, v roku 2013 bolo senátmi občianskoprávneho kolégia rozhodnutých 5323 dovolaní, z čoho 3865 bolo odmietnutých a v roku 2014 bolo zo 4744 rozhodnutých dovolaní odmietnutých 3096 dovolaní.

Najčastejším dôvodom pre odmietnutie dovolania (§ 243b ods. 5 O.s.p.) je, že dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.

„Za súčasného stavu, či už právnej úpravy, ale i správania sa účastníkov konania, teda predstavujú rozhodnutia o odmietnutí dovolania prevažujúci rozsah rozhodovacej činnosti dovolacieho súdu. V neposlednom rade táto rozhodovacia činnosť výrazne vyťažuje, tak odborné ako i administratívne kapacity Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky. K náročnosti a špecifikám tejto rozhodovacej činnosti dovolací súd dodáva, že pokiaľ nie sú splnené podmienky pre skrátenú formu odôvodnenia podľa § 243 b ods. 7 O.s.p. zavedenú od 1. januára 2015, dovolací súd popri skúmaní procesných podmienok sa musí v záujme naplnenia požiadavky preskúmateľnosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať tak s podstatnými dôvodmi prípustnosti uvádzanými dovolateľmi v dovolaní, s existenciou/neexistenciou tzv. vád zmätočnosti konania (§ 237 O.s.p.) v prechádzajúcom konaní a postupe súdov nižšieho stupňa, ako i danosťou osobitných dôvodov zakladajúcich prípustnosť dovolania proti rozsudkom a uzneseniam súdov.“

S ohľadom na nárast počtu prípadov dovolaní podaných proti rozhodnutiam odvolacieho súdu, ako aj odbornú náročnosť takýchto rozhodnutí preto Najvyšší súd Slovenskej republiky navrhol, aby sa vo väčšej miere než v súčasne platnej právnej úprave uplatnila zásada zodpovednosti dovolateľa, ktorý je v dovolacom konaní povinne zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec, príp. člen, ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 O.s.p.), za výsledok dovolacieho konania a v prípade, ak dovolací súd odmietne jeho dovolanie sa mu zaplatený súdny poplatok za dovolanie nevracal.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1461
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Oslobodenie od súdnych poplatkov, pohľadávky, vlastné imanie žiadateľa

Uloženie poplatkovej povinnosti v občianskoprávnych veciach nemožno samo osebe považovať za rozporné s právom na prístup k súdu v zmysle ...

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Súdne prieťahy: ÚS vlani priznal sťažovateľom odškodné 271 mil. eur.https://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vlani-priznal-stazovate/448894-clanok.html

Činnosť ÚS v roku 2019 bola obmedzená pre viaceré neobsadené miesta ústavných sudcov, keď ...

Vrátia vám peniaze, ak ste zrušili dovolenku pre koronavírus?https://www.webnoviny.sk/zrusili-ste-dovolenku-pre-koronavirus-vratia-vam-peniaze/

Vláda v stredu vydala odporúčanie, aby Slováci prehodnotili cestu na sever Talianska a radšej ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: