TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky sa pri odmietnutí dovolania už nebudú poplatníkom vracať

2.11. 2015, 18:30 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 11 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch v znení do 31. 10. 2015 ustanovovalo, že poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Novela Zákona o súdnych poplatkoch skrytá ako štvrtý článok novely zákona o e-Governmente č. 273/2015 Z. z. zaviedla do tohto ustanovenia malú zmenu, podľa ktorého sa vo vyššie citovanom § 11 ods. 3 prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.“


Uvedená zmena sa do citovaného ustanovenia zákona dostala na základe akceptovanej zásadnej pripomienky Najvyššieho súdu SR, ktorý uviedol, že ako dovolací súd vo svojej rozhodovacej činnosti pozoruje zásadný trend nárastu dovolaní vrátane dovolaní, ktoré sú dovolacím súdom odmietnuté z niektorého zo zákonných dôvodov (oneskorene podané dovolanie, dovolanie podané neoprávnenou osobou, dovolanie podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné, dovolanie podané bez obsahových náležitostí, dovolanie podané proti rozhodnutiu, ktoré zaniklo inak).

V roku 2011 bolo z celkového počtu 1753 dovolaní, ktoré rozhodli senáty občianskoprávneho kolégia, odmietnutých 608 dovolaní, v roku 2012 z celkového počtu 3059 dovolaní, ktoré rozhodovali senáty občianskoprávneho kolégia odmietnutých 1312 dovolaní, v roku 2013 bolo senátmi občianskoprávneho kolégia rozhodnutých 5323 dovolaní, z čoho 3865 bolo odmietnutých a v roku 2014 bolo zo 4744 rozhodnutých dovolaní odmietnutých 3096 dovolaní.

Najčastejším dôvodom pre odmietnutie dovolania (§ 243b ods. 5 O.s.p.) je, že dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.

„Za súčasného stavu, či už právnej úpravy, ale i správania sa účastníkov konania, teda predstavujú rozhodnutia o odmietnutí dovolania prevažujúci rozsah rozhodovacej činnosti dovolacieho súdu. V neposlednom rade táto rozhodovacia činnosť výrazne vyťažuje, tak odborné ako i administratívne kapacity Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky. K náročnosti a špecifikám tejto rozhodovacej činnosti dovolací súd dodáva, že pokiaľ nie sú splnené podmienky pre skrátenú formu odôvodnenia podľa § 243 b ods. 7 O.s.p. zavedenú od 1. januára 2015, dovolací súd popri skúmaní procesných podmienok sa musí v záujme naplnenia požiadavky preskúmateľnosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať tak s podstatnými dôvodmi prípustnosti uvádzanými dovolateľmi v dovolaní, s existenciou/neexistenciou tzv. vád zmätočnosti konania (§ 237 O.s.p.) v prechádzajúcom konaní a postupe súdov nižšieho stupňa, ako i danosťou osobitných dôvodov zakladajúcich prípustnosť dovolania proti rozsudkom a uzneseniam súdov.“

S ohľadom na nárast počtu prípadov dovolaní podaných proti rozhodnutiam odvolacieho súdu, ako aj odbornú náročnosť takýchto rozhodnutí preto Najvyšší súd Slovenskej republiky navrhol, aby sa vo väčšej miere než v súčasne platnej právnej úprave uplatnila zásada zodpovednosti dovolateľa, ktorý je v dovolacom konaní povinne zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec, príp. člen, ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 O.s.p.), za výsledok dovolacieho konania a v prípade, ak dovolací súd odmietne jeho dovolanie sa mu zaplatený súdny poplatok za dovolanie nevracal.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1387
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poistenec na PN nemôže svojvoľne meniť miesto pobytuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poistenec-na-pn-nemoze-svojvolne-meni/430796-clanok.html

Niektorí poistenci si neuvedomujú, že počas práceneschopnosti sa nemôžu liečiť kdekoľvek, ...

Ministerstvo vnútra chce do konca roka kompletne prezbrojiť policajtovhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-vnutra-chce-do-konca-roka-kompletne-prezbrojit-policajtov/

Ministerstvo vnútra SR plánuje do konca tohto roka kompletne prezbrojiť policajtov od ...

Prezidentka Čaputová udelila milosť, zohľadnila kritickú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdenéhohttps://www.webnoviny.sk/prezidentka-caputova-udelila-milost-zohladnila-kriticku-rodinnu-a-socialnu-situaciu-odsudeneho/

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť mužovi, ktorý spáchal dopravnú nehodu a dostal ...

Justícia má aj po tridsiatich rokoch od Nežnej revolúcie značné rezervy, zhodujú sa právnicihttps://www.webnoviny.sk/justicia-ma-aj-po-tridsiatich-rokoch-od-neznej-revolucie-znacne-rezervy-zhoduju-sa-pravnici/

Slovenská justícia má aj po celých desaťročiach fungovania stále značné rezervy.

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: