TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdne poplatky sa pri odmietnutí dovolania už nebudú poplatníkom vracať

2.11. 2015, 18:30 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 11 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch v znení do 31. 10. 2015 ustanovovalo, že poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Novela Zákona o súdnych poplatkoch skrytá ako štvrtý článok novely zákona o e-Governmente č. 273/2015 Z. z. zaviedla do tohto ustanovenia malú zmenu, podľa ktorého sa vo vyššie citovanom § 11 ods. 3 prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.“


Uvedená zmena sa do citovaného ustanovenia zákona dostala na základe akceptovanej zásadnej pripomienky Najvyššieho súdu SR, ktorý uviedol, že ako dovolací súd vo svojej rozhodovacej činnosti pozoruje zásadný trend nárastu dovolaní vrátane dovolaní, ktoré sú dovolacím súdom odmietnuté z niektorého zo zákonných dôvodov (oneskorene podané dovolanie, dovolanie podané neoprávnenou osobou, dovolanie podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné, dovolanie podané bez obsahových náležitostí, dovolanie podané proti rozhodnutiu, ktoré zaniklo inak).

V roku 2011 bolo z celkového počtu 1753 dovolaní, ktoré rozhodli senáty občianskoprávneho kolégia, odmietnutých 608 dovolaní, v roku 2012 z celkového počtu 3059 dovolaní, ktoré rozhodovali senáty občianskoprávneho kolégia odmietnutých 1312 dovolaní, v roku 2013 bolo senátmi občianskoprávneho kolégia rozhodnutých 5323 dovolaní, z čoho 3865 bolo odmietnutých a v roku 2014 bolo zo 4744 rozhodnutých dovolaní odmietnutých 3096 dovolaní.

Najčastejším dôvodom pre odmietnutie dovolania (§ 243b ods. 5 O.s.p.) je, že dovolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.

„Za súčasného stavu, či už právnej úpravy, ale i správania sa účastníkov konania, teda predstavujú rozhodnutia o odmietnutí dovolania prevažujúci rozsah rozhodovacej činnosti dovolacieho súdu. V neposlednom rade táto rozhodovacia činnosť výrazne vyťažuje, tak odborné ako i administratívne kapacity Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky. K náročnosti a špecifikám tejto rozhodovacej činnosti dovolací súd dodáva, že pokiaľ nie sú splnené podmienky pre skrátenú formu odôvodnenia podľa § 243 b ods. 7 O.s.p. zavedenú od 1. januára 2015, dovolací súd popri skúmaní procesných podmienok sa musí v záujme naplnenia požiadavky preskúmateľnosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia v odôvodnení rozhodnutia vysporiadať tak s podstatnými dôvodmi prípustnosti uvádzanými dovolateľmi v dovolaní, s existenciou/neexistenciou tzv. vád zmätočnosti konania (§ 237 O.s.p.) v prechádzajúcom konaní a postupe súdov nižšieho stupňa, ako i danosťou osobitných dôvodov zakladajúcich prípustnosť dovolania proti rozsudkom a uzneseniam súdov.“

S ohľadom na nárast počtu prípadov dovolaní podaných proti rozhodnutiam odvolacieho súdu, ako aj odbornú náročnosť takýchto rozhodnutí preto Najvyšší súd Slovenskej republiky navrhol, aby sa vo väčšej miere než v súčasne platnej právnej úprave uplatnila zásada zodpovednosti dovolateľa, ktorý je v dovolacom konaní povinne zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec, príp. člen, ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 O.s.p.), za výsledok dovolacieho konania a v prípade, ak dovolací súd odmietne jeho dovolanie sa mu zaplatený súdny poplatok za dovolanie nevracal.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1530
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: