TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

24.2. 2014, 20:45 |  PR

Právo na informácie je v Slovenskej republike garantované ústavou a inými dokumentmi o ľudských právach od začiatku 90-tych rokov. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Seminár je zameraný nielen na klasický výklad právnej úpravy, ale prostredníctvom lektora - sudcu Najvyššieho súdu SR, budú na seminári prezentované rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré abstraktnému textu zákona dávajú zapamätateľnú podobu. Problematiku zákona o slobode informácií rozhoduje ako predseda odvolacieho senátu 3S, zásadné rozhodnutia z jeho rozhodovacej činnosti publikoval v systéme ASPI v časti judikatúra JNS.  

Cieľová skupina:

právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, organizácie tretieho sektora, médiá a ostatní záujemcovia o danú problematiku  

Prednášajúci:

JUDr. Ivan Rumana je sudcom od roku 1996. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti obchodného a správneho súdnictva. Od roku 2005 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením na správnom kolégiu, kde pôsobí ako jeden z určených sudcov, ktorí z odbornej stránky vedú evidenciu judikatúry, pripravujú podklady do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a zúčastňujú sa na poradách súdov Slovenskej republiky zameraných na právno-aplikačné a právno-interpretačné problémy rozhodovacej činnosti súdov. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 

Účastnícky poplatok:

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.  

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
Variabilný symbol: IČO prihlasovanej spoločnosti

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@iura.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb
Bárdošova 33
833 12 Bratislava

Dátum

13. marca 2014 

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky
 • Pojem informácia a jeho chápanie v rozhodovacej činnosti správnych súdov, Judikatúra: 5 Sži 4/2009 [Dostál c/a Úrad vlády Slovenskej republiky]
 • Pojem povinnej osoby a jeho chápanie v rozhodovacej činnosti správnych súdov Judikatúra: 3 Sži 7/2009 [Poracký c/a Ústavný súd SR]] 3 Sži 5/2009 [Mestská teplárenská spoločnosť a.s. c/a Najvyšší kontrolný úrad
 • Nazeranie do administratívnych spisov a žiadosť o poskytnutie informácie Judikatúra: 3 Szd 7/2009 [FN Žilina c/a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou]
 • Konanie o žiadosti o poskytnutie informácie. Poskytnutie informácie. Nevyhovenie žiadosti po poskytnutie informácie. Nečinnosť. Fiktívne rozhodnutie, dvojité fiktívne rozhodnutie
 • Obmedzenia prístupu k informáciám
 • ochrana utajovaných skutočností
 • ochrana osobnosti a osobných údajov
 • ochrana obchodného tajomstva
 • Podmienky obmedzenia prístupu k informáciám
 • Implicitné obmedzenia prístupu k informáciám na základe iných zákonov
 • Obmedzenia prístupu k informáciám – pokyn nadriadeného prokurátora podriadenému Judikatúra: 3 Sži 6/2009 [EUREA, občianske združenie c/a Krajská prokuratúra v Bratislave] Judikatúra: 1 Sžo/184/2008 [Aliancia Fair- Play]
 • Nesprístupnenie informácií z priestupkového spisu dotýkajúcich sa osobnosti a osobných údajov fyzickej osoby Judikatúra: 6 Sžo 250/2008 [Občan K. c/a Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove]
 • Priestupkové konanie a aktívna procesná legitimácia postihnutej osoby na podanie žaloby Judikatúra: 3 Sži 10/2009[Eurea c/a Ministerstvo vnútra SR]
 • Diskusia 

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 prezentácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:00 prednáška, diskusia
 • 15:00 predpokladaný záver

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk , 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1461
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa ...

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Súkromné právo 6/2021

Súkromné právo 6/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2021

Zo súdnej praxe 6/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: