TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Správny súdny poriadok

29.2. 2016, 15:59 |  najpravo.sk

Správny súdny poriadok nahrádza doterajšiu právnu úpravu správneho súdnictva upravenú v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Nová právna úprava správneho súdnictva by mala zefektívniť výkon správneho súdnictva aj prostredníctvom špecializovaných sudcov práve na túto súdnu agendu. Správny súdny poriadok má v schválenom znení 495 paragrafov, jeho súčasťou sú prostredníctvom odkazu aj základné princípy obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku, ktoré tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy Správneho súdneho poriadku. Nová právna úprava prináša výrazné a zásadné zmeny, zavádza osobitnú úpravu niektorých typov konaní v správnom súdnictve, mení sa systém opravných prostriedkov, zavádza sa žaloba na obnovu konania v obmedzenom rozsahu.

Najzásadnejšou navrhovanou zmenou je zavedenie kasačnej sťažnosti, ktorá nahradí inštitút odvolania. Seminár si kladie za cieľ predstaviť nový procesný kódex s novými pravidlami správneho procesného konania.

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

JUDr. Jozef Milučký predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, funkciu sudcu vykonával od r. 1989 na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti civilného a správneho súdnictva, a to ako predseda civilného odvolacieho senátu a súčasne ako predseda správneho senátu. Popritom pôsobil v odbornej funkcii predsedu správneho kolégia krajského súdu. Na Najvyššom súde SR pôsobí od roku 2009 so zaradením na správnom kolégiu. Na NS SR sa pravidelne podieľa na príprave judikatúry do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti z výkonu sudcovskej funkcie s osobitným zreteľom na správne súdnictvo prezentoval na viacerých konferenciách a odborných seminároch. Profesionálne sa špecializuje na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, policajného práva, súťažného práva, a tiež stavebného práva. V súčasnosti autorsky prispieva do časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax (Wolters Kluwer)

Účastnícky poplatok:

75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH 

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012

Variabilný symbol: číslo objednávky

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@wolterskluwer.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Miesto konania a dátum

17.03.2016, APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Správny proces v konaní pred správnymi súdmi
 • Správna žaloba
 • všeobecná správna žaloba
 • správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • správna žaloba v sociálnych veciach
 • správna žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy
 • správna žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy
 •  Kasačná sťažnosť
 • dôvody kasačnej sťažnosti
 • subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť
 • lehota na podanie kasačnej sťažnosti
 • náležitosti kasačnej sťažnosti
 • účastníci konania
 • konanie na kasačnom súde
 • viazanosť rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti
 • rozhodnutie kasačného súdu
 • Inštitút veľkého senátu v správnom súdnictve, jeho úlohy a kompetencie
 • Žaloba na obnovu konania v správnom súdnictve
 • Diskusia

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
 • 15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk , 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 669
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: