TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Správny súdny poriadok

29.2. 2016, 15:59 |  najpravo.sk

Správny súdny poriadok nahrádza doterajšiu právnu úpravu správneho súdnictva upravenú v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Nová právna úprava správneho súdnictva by mala zefektívniť výkon správneho súdnictva aj prostredníctvom špecializovaných sudcov práve na túto súdnu agendu. Správny súdny poriadok má v schválenom znení 495 paragrafov, jeho súčasťou sú prostredníctvom odkazu aj základné princípy obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku, ktoré tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy Správneho súdneho poriadku. Nová právna úprava prináša výrazné a zásadné zmeny, zavádza osobitnú úpravu niektorých typov konaní v správnom súdnictve, mení sa systém opravných prostriedkov, zavádza sa žaloba na obnovu konania v obmedzenom rozsahu.

Najzásadnejšou navrhovanou zmenou je zavedenie kasačnej sťažnosti, ktorá nahradí inštitút odvolania. Seminár si kladie za cieľ predstaviť nový procesný kódex s novými pravidlami správneho procesného konania.

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, advokáti, advokátski koncipienti, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Prednášajúci:

JUDr. Jozef Milučký predseda správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, funkciu sudcu vykonával od r. 1989 na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Pôsobil na Krajskom súde v Žiline v oblasti civilného a správneho súdnictva, a to ako predseda civilného odvolacieho senátu a súčasne ako predseda správneho senátu. Popritom pôsobil v odbornej funkcii predsedu správneho kolégia krajského súdu. Na Najvyššom súde SR pôsobí od roku 2009 so zaradením na správnom kolégiu. Na NS SR sa pravidelne podieľa na príprave judikatúry do Zbierky stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti z výkonu sudcovskej funkcie s osobitným zreteľom na správne súdnictvo prezentoval na viacerých konferenciách a odborných seminároch. Profesionálne sa špecializuje na oblasť katastrálneho práva, daňového práva, policajného práva, súťažného práva, a tiež stavebného práva. V súčasnosti autorsky prispieva do časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax (Wolters Kluwer)

Účastnícky poplatok:

75,00 € bez DPH
90,00 € s DPH 

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku

Číslo účtu: 1440643012/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012

Variabilný symbol: číslo objednávky

Prihlasovací formulár posielajte e-mailom na halmesova@wolterskluwer.sk. Môžete si ho stiahnuť TU.

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas seminára. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok/objednávok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti, o čom upovedomí záujemcov telefonicky alebo elektronicky.

Miesto konania a dátum

17.03.2016, APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Obsah seminára

 • Úvod do problematiky
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Správny proces v konaní pred správnymi súdmi
 • Správna žaloba
 • všeobecná správna žaloba
 • správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • správna žaloba v sociálnych veciach
 • správna žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy
 • správna žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy
 •  Kasačná sťažnosť
 • dôvody kasačnej sťažnosti
 • subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť
 • lehota na podanie kasačnej sťažnosti
 • náležitosti kasačnej sťažnosti
 • účastníci konania
 • konanie na kasačnom súde
 • viazanosť rozsahom a dôvodmi kasačnej sťažnosti
 • rozhodnutie kasačného súdu
 • Inštitút veľkého senátu v správnom súdnictve, jeho úlohy a kompetencie
 • Žaloba na obnovu konania v správnom súdnictve
 • Diskusia

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00 registrácia
 • 09:00 – 10:00 prednáška
 • 10:00 – 10:20 prestávka
 • 10:20 – 11:20 prednáška
 • 11:20 – 11:30 prestávka
 • 11:30 – 12:30 prednáška
 • 12:30 – 13:15 obedňajšia prestávka
 • 13:15 – 15:30 prednáška, diskusia
 • 15:30 predpokladaný záver seminára

Bližšie informácie: halmesova@wolterskluwer.sk , 0907 239 998; 02 – 58 10 20 46

Mediálnym partnerom seminára je:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 746
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Čentéš o stave a budúcnosti prokuratúry: Chceme ju zmeniťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/539805-jozef-centes-o-stave-a-buducnosti-slovenskej-prokuratury/

V poslednom období je medzi politikmi, ale aj vo verejnosti venovaná zvýšená pozornosť ...

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezarátahttps://www.teraz.sk/ekonomika/studentom-sa-obdobie-ich-prace-na-doho/442178-clanok.html

Študentom sa obdobie ich práce na dohodu do dôchodku nezaráta.

Čižnár: Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Trnku bol zákonný a správnyhttps://www.webnoviny.sk/ciznar-postup-dozorujuceho-prokuratora-v-pripade-trnku-bol-zakonny-a-spravny/

Postup dozorujúceho prokurátora v prípade Dobroslava Trnku bol zákonný a správny.

Černé stavby půjdou k zemi. Umožní to nový stavební zákon, který chystá ministryně Dostálováhttps://www.lidovky.cz/domov/cerne-stavby-pujdou-k-zemi-umozni-to-novy-stavebni-zakon-ktery-chysta-ministryne-dostalova.A200121_190617_ln_domov_rkj

Obce, do jejichž kompetence odstranění černých staveb spadá, se do bourání nepouštějí, ...

Zbavit se odstavených automobilů bude snazší, schválili poslancihttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/odstranovani-odtazenych-automobilu-snemovna-zakon.A200122_091314_domaci_kop

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť získají širší práva odstraňovat z nich odstavené ...

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: