Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Problémy exekúcií a ich riešenie

25.4. 2011, 20:21 |  Kolektív viacerých autorov

Problematika exekúcií rezonuje v médiách skoro každodenne. Povinní sú nespokojní, že im exekútor siaha na majetok a snažia sa zabrániť nútenému výkonu všetkými prostriedkami a na druhej strane sú exekútori, ktorí sú nespokojní, že im za ich prácu častokrát nemá kto zaplatiť, pričom musia zo svojich vlastných prostriedkov dotovať vykonávanie úkonov v exekučnom konaní.

To samozrejme nie sú hlavné problémy exekúcií. Nechceme preháňať, no preťaženosť exekučných oddelení na súdoch a nedostatky v legislatíve týkajúcej sa núteného výkonu signalizujú, že je najvyšší čas na zmenu. 

Nespokojní sú všetci zúčastnení

Exekučné súdy hovoria: "Máme desaťtisíce spisov, v ktorých musíme vykonávať zbytočné a neúčelné procesné úkony, pričom na to nie sme ani personálne vybavení a legislatíva je nejednoznačná a v niektorých miestach úplne absentuje."

Oprávnení hovoria: "Exekúcia trvá prehnane dlho a nakoniec si častokrát náklady exekúcií musíme znášať aj tak len my, čo sme oprávnení."

Povinní hovoria: "V súčasnom systéme sa povinný nemá v exekúcii ako účinne brániť, keďže aj pri obmedzených možnostiach odvolania o ňom v mnohých prípadoch rozhoduje ten istý súd, ktorý rozhodnutie vydal..."

Exekútori hovoria: "Sme prinútení štátom vykonávať exekúcie, nemôžme odmietnuť vykonať exekúciu, ale o plácu za našu prácu sa už štát nezaujíma. Nehovoriac o tom, že čo súd, to iné rozhodnutie..."

Zrušenie vydávania poverení na vykonanie exekúcie - konštruktívny nápad alebo hlúposť?

Začiatkom marca tohto roku vás portál najprávo informoval o tom, že Ministerstvo spravodlivosti má v pláne zrušiť povinnosť resp. oprávnenie súdu vykonávať určité administratívne úkony, napríklad poverenia a súd by mal rozhodovať len v prípade sporu medzi oprávneným, povinným prípadne treťou osobou. 

V našej ankete sa k dnešnému dňu za zrušenie vydávania poverení na vykonávanie exekúcie vyjadrilo 43% respondentov, keďže sú toho názoru, že by sa tým odbremenili súdy od zbytočných úkonov a zlacnil nútený výkon (16% s tým súhlasí, ale zároveň požaduje zlepšenie možnosti obrany povinných, 26% s týmto návrhom nesúhlasí z dôvodu možného vzniku nedôvodných a nekontrolovaných exekúcií a 14% respondentov si myslí, že Slovensko na takúto zmenu nie je pripravené).

Náhrada trov exekúcie

V navrhovanej novele Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, o ktorej sme písali 13. apríla, mieni ministerstvo upraviť problematiku priznávania dane z pridanej hodnoty k náhradám, ktoré súdnym exekútorom patria podľa Exekučného poriadku ako aj problematiku náhrady trov exekúcie v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok povinného. 

Máte ďalšie nápady na zmenu?

Čo je podľa vás skutočným problémom exekúcií na Slovensku? Pomôžu čiastkové novelizácie Exekučného poriadku docieliť zlepšenie procesu núteného výkonu? Akou mierou sa exekučné konanie podieľa na vytváraní obrazu nízkej vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Vyjadrite sa, dávame vám tri možné formy na vyjadrenie:

  • registráciou na portáli, ktorá umožní vkladať vaše názory a reagovať na príspevky ostatných diskutujúcich,
  • bez registrácie napísaním vášho názoru do formulára pod článok, pričom v takomto prípade bude článok uverejnený až po schválení administrátorom stránky
  • napísaním názoru prostredníctvom facebookového okna na vkladanie vašich názorov (toto okno je aktívne na spodku článku v prípade ak ste zaregistrovaný na facebook-u. V takomto prípade sa nevyžaduje ani registrácia ani schválenie príspevku administrátorom portálu najprávo). 

Oceníme všetky konštruktívne názory, ktoré môžu pomôcť zlepšiť súčasnú neúnosnú situáciu. Pred vložením vášho názoru si prosím prečítajte Pravidlá diskusií na portáli najprávo.sk.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca