TlačPoštaZväčšiZmenši

Prezident oznámil, či odvolá sudcov nad 65 rokov

29.4. 2015, 20:15 |  najpravo.sk

Vyjadrenie prezidenta Slovenskej republiky k možnosti odvolávania sudcov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku vám portál najprávo.sk prináša v plnom, nekomentovanom znení:

„Jednou z mojich priorít, s ktorou som prišiel do tohto úradu, bola justícia. Lepšia a dôveryhodnejšia justícia.

Keď si spomeniete, o čom a ako sa v súvislosti s justíciou hovorilo takto pred rokom, alebo aká atmosféra panovala, tak si myslím, že odvtedy sa stali viaceré dôležité zmeny. Niektoré z nich povzbudili novú nádej, že naše súdnictvo môže fungovať lepšie, že bude efektívnejšie plniť očakávania ľudí, celej spoločnosti.

Práve preto ale hovorím, že by sme nemali stratiť to, čomu hovoríme momentum – aby sme po viacerých zmenách v minulom roku nezastali na mieste, neuspokojili sa. Budem naďalej stáť na strane čestných sudcov. A budem naďalej povzbudzovať diskusiu o tom, ako zlepšiť výber nových sudcov.

Za prirodzenú súčasť zmien v našom súdnictve považujem aj generačnú obmenu. Ako viete, Súdna rada má povinnosť predkladať prezidentovi návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. A prezident má povinnosť sa takýmto návrhom zaoberať.

Prezident nie je povinný sudcov odvolať. Som ale presvedčený, že platná právna úprava by nedávala žiaden zmysel, ak by prezident túto právomoc nepoužíval. Dnes chcem oznámiť a vysvetliť, ako budem v tejto veci postupovať.

Musím najskôr povedať, že stav, ktorý vo veci sudcov nad 65 rokov existoval a existuje, a prax, akou sa postupovalo v minulosti, boli neprehľadné. Presnejšie povedané: predchádzajúca dlhodobá prax bola taká, že úprava odvolávania sudcov nad 65 rokov, ako ju ukladá zákon a ústava, sa nevyužívala. Alebo sa využívala v niektorých prípadoch, ale bez čitateľných pravidiel.

Máme u nás napríklad cez sto sudcov, ktorí dávno prekročili vek 65 rokov a stále sú sudcami, hoci prax nevykonávajú.

Máme napríklad aj takých sudcov nad 65 rokov, u ktorých sa obišla zákonná úprava: nikdy neboli predložení prezidentovi na rozhodnutie o ich odvolaní, ale medzičasom sa vrátili na súdy a súdia.

Som rozhodnutý zaviesť transparentnosť a aj potrebnú kultúru do odvolávania sudcov.

  • Po prvé. Som presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Začal som túto kompetenciu uplatňovať a budem v tom pokračovať.
  • Po druhé. Pri svojich rozhodnutiach dočasne zohľadním realitu, ktorú som stručne popísal. Teda, že proces odvolávania sudcov u nás prakticky nefungoval. Napriek tomu, že som opakovane verejne povedal, že budem uplatňovať kompetencie prezidenta, moje prvé kroky v tomto smere vyvolali medzi sudcami isté prekvapenie a naznačujú nepripravenosť justície.

Ďalším faktom, ktorý musím dočasne vziať do úvahy, je nová právna úprava výberu nových sudcov. Mám na mysli proces povinnej bezpečnostnej previerky pre nových sudcov, čím sa ich výber momentálne objektívne predlžuje.

Aký bude teda môj postup:

V nadchádzajúcom období budem uplatňovať právomoc prezidenta tak, aby som umožnil súdom riadne sa pripraviť na odchod sudcov nad 65 rokov. Konkrétne to znamená, že napríklad pri prvých 15 sudcoch, ktorí dnes pôsobia na súdoch, som takúto lehotu určil do konca tohto kalendárneho roka a oznámil som to predsedom súdov. Potom týchto sudcov odvolám z funkcie sudcu. Vo väčšine prípadov budú mať 67 a viac rokov.

V ďalších prípadoch, ako ich Súdna rada v súlade so zákonom navrhla teraz v marci alebo pošle v budúcnosti, budem postupovať analogicky:

Budem vždy informovať predsedov príslušných súdov, kde takíto sudcovia pôsobia, aby sa na ich odchod pripravili. A oznámim reálnu, ale konečnú časovú lehotu, dokedy najneskôr sudcov odvolám. Vytvorí sa tak dostatočný časový interval na to, aby predsedovia príslušných súdov boli pripravení na ukončenie činnosti odchádzajúcich sudcov.

  • Po tretie. Na návrh Súdnej rady som pripravený bez zbytočného odkladu odvolať tie sudkyne a tých sudcov, ktorí vysoko presiahli vek 65 rokova dlhší čas už aktívne nesúdili. Ich zotrvanie alebo návrat do talárov je totiž v rozpore s potrebami súdov a výkonu súdnej moci.

Podobne budem postupovať aj v prípadoch takých sudcov, ktorí si prerušili výkon funkcie a medzičasom dosiahli 65 rokov. Prerušenie výkonu nemôže slúžiť na to, aby sa takíto sudcovia mohli vrátiť do aktívneho výkonu sudcovskej funkcie. Alebo dokonca aby sa takýmto spôsobom obchádzala povinnosť navrhnúť ich odvolanie, ako sa to dialo doteraz.

Toto sú teda tri princípy, podľa ktorých budem postupovať pri odvolávaní sudcov nad 65 rokov.

Domnievam sa, že transparentné zásady, ktoré som dnes oznámil a ktorými sa budem riadiť, umožňujú všetkým, aby sa v budúcnosti zodpovedne pripravili na prirodzenú generačnú obmenu sudcovského stavu Slovenskej republiky.

Predsedovia súdov aj minister spravodlivosti sú si vedomí vekovej štruktúry sudcov na jednotlivých súdoch. A preto verím, že budú riadne a s dostatočným predstihom konať tak, aby mohol byť tento proces v nasledujúcich rokoch rýchlejší a plynulejší. A aby nijako nenarušoval plynulý výkon súdnictva.

Celkom na záver by som chcel povedať toto:

Odvolanie sudcu z funkcie z dôvodu veku nie je za trest. Nemá ísť a nejde o rozhodnutie založené na kvalite alebo výkonnosti sudcu. A rovnako neodvolanie z funkcie nemôže byť považované za akúsi odmenu za celoživotnú prácu. Vek 65 rokov stanovuje pre sudcov ústava.

Nepovažujem za správne, aby sme tu mali niekoľko kategórií sudcov, ktorí tento vek presiahli. Jedna kategória sudcov, ktorých zaregistruje Súdna rada, navrhne prezidentovi ich odvolanie a ktorí sú odvolaní. A iná kategória sudcov, ktorým by funkcia sudcu zostala prakticky na doživotie. To, že sa tak dialo doteraz, nepovažujem za správne ani za spravodlivé voči sudcom. A vidím za tým aj istú diskrimináciu medzi týmito ústavnými činiteľmi.

Zaznamenal som tiež diskusie, či nezmeniť pravidlá odchodu sudcov v súvislosti s ich vekom. Hovoril som o tom aj s predsedníčkou Súdnej rady.

Ako prezident by som privítal, ak by došlo k takej zmene ústavy, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie. Znamenalo by to posilnenie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci, spravodlivé postavenie pre všetkých sudcov a príspevok k upevneniu právneho štátu.

Dnes je ale našou povinnosťou riadiť sa Ústavou a platným právnym stavom – a takto budem postupovať.“

Zdroj a foto: prezident.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 755
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Soudy nebudou muset přerušovat vězení všem ženám, které otěhotníhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soudy-nebudou-muset-prerusovat-vezeni-vsem-zenam-ktere-otehotni_541756.html

Soudy nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte ...

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: