TlačPoštaZväčšiZmenši

Práce na rekodifikácii súkromného práva pokračujú 2

9.3. 2016, 16:43 |  najpravo.sk

Dňa 16. februára 2016 sa uskutočnilo tretie Zasadnutie Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Jedným z hlavných bodov programu bolo prerokovanie úloh, ktoré boli jednotlivým pracovným skupinám Komisie uložené na poslednom zasadnutí Predsedníctva.

K jednotlivým oblastiam podľa úloh pracovných skupín Komisie:

Vecné práva

Predsedníctvo Komisie opätovne konštatovalo, že upúšťa od zavedenia superficiálnej zásady v novom OZ. Predsedníctvo Komisie tiež podporilo návrh pracovnej skupiny dôsledne upraviť pojmológiu vecných práv a základné pojmy vymedziť vo všeobecnej časti nového OZ.

Pracovnej skupine pre vecné práva bola uložená úloha pri koncipovaní budúcej právnej úpravy dôsledne zvážiť efektivitu inštitútov suplujúcich príp. právo stavby a zavedenie superficiálnej zásady.

Dedičské právo

V súvislosti s inštitútom vykonávateľa závetu sa Predsedníctvo Komisie, napriek stanovisku pracovnej skupiny uznieslo, že so zavedením tohto inštitútu do nového OZ nesúhlasí a navrhuje posilniť úlohu správcu dedičstva (jeho kompetencie), ktoré si vyžaduje súčasná právna úprava. Vzhľadom na pretrvávajúcu nejasnosť koncepcie budúcej právnej úpravy ďalších inštitútov dedičského práva sa Predsedníctvo uznieslo na potrebe vypracovania základných zámerov a zásad dedičského práva, vrátane vypracovania prehľadu najčastejších problémov tejto oblasti v praxi, spolu s návrhmi ich riešení (aj v súčinnosti so zástupcami iných pracovných skupín Komisie).

Vzťahy s Obchodným zákonníkom

Predsedníctvo Komisie prerokovalo materiál pracovnej skupiny s návrhom právnej úpravy nekalej súťaže. Predsedníctvo Komisie sa uznieslo, že platnú právnu úpravu nekalej súťaže možno označiť za stabilnú (prax si zásadné zásahy do príslušných ustanovení nevyžiadala). Pracovná skupina navrhla 2 varianty budúcej právnej úpravy nekalej súťaže, a to

  • 1. variant – kontinuita aktuálnej právnej úpravy v zmysle platného Obchodného zákonníka
  • 2. variant – samostatný zákon o nekalej súťaži

Pre možnosť zohľadnenia všetkých aspektov navrhovaných variantov Predsedníctvo Komisie uložilo pracovnej skupine úlohu: vypracovať a predložiť paragrafové znenie návrhu samostatného zákona o nekalej súťaži, ku ktorému zaujme Predsedníctvo Komisie svoje stanovisko na najbližšom zasadnutí.

Spotrebiteľské právo

Predsedníctvo Komisie si vypočulo správu zástupcu pracovnej skupiny o komunikácii a práci pracovnej skupiny so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na koncepcii budúcej právnej úpravy spotrebiteľského práva v novom OZ; ako Predsedníctvo informoval zástupca pracovnej skupiny, so zástupcami MHSR je plánované aj ďalšie rokovanie o spoločných témach a náhľadoch na ďalšiu prácu. V súvislosti s uvedeným Predsedníctvo Komisie poverilo pána doktora Budjača zabezpečovať komunikáciu a ďalšie rokovania so zástupcami MHSR z organizačno-technického hľadiska.

Rodinné právo

Predsedníctvo Komisie si vypočulo správu vedúceho pracovnej skupiny o komunikácii a práci pracovnej skupiny so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Komisárom pre deti a Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím na koncepcii budúcej právnej úpravy rodinného práva v novom OZ; ako Predsedníctvo informoval vedúci pracovnej skupiny, so spolupracovníkmi pracovnej skupiny je plánované užšie rokovanie na začiatok mája 2016.

Záverom Predsedníctvo Komisie podporilo návrh pána doktora Tomašoviča prizvať k ďalším prácam Komisie aj odborníkov z oblasti trestného práva.

Termín ďalšieho zasadnutia Predsedníctva Komisie nebol stanovený.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 908
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégiehttps://www.webnoviny.sk/premier-pellegrini-opat-ohlasil-reformu-sudnictva-vyjadril-sa-aj-k-schvaleniu-obrannej-strategie/

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva.

Novinky v penziách 2020https://uzitocna.pravda.sk/dochodky/clanok/532764-novinky-v-penziach-2020/

Penzie čakajú od januára opäť zmeny.

Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávkehttps://www.teraz.sk/slovensko/zcaputova-podpisala-zavedenie-op-pre/430282-clanok.html

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej ...

Prieskum: Slováci tolerujú drobnú korupciu na úradoch viac ako vlanihttps://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-slovaci-toleruju-drobnu-kor/430271-clanok.html

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že takmer polovica ľudí v produktívnom veku je ...

Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárovhttps://www.webnoviny.sk/policajti-budu-mat-nove-preukazy-o-ktorych-sa-zacalo-hovorit-po-kauze-lustracie-novinarov/

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi.

‚Roztříštěnost systému ochrany dětí.‘ Válková navrhne vznik postu dětského ombudsmanahttps://www.lidovky.cz/domov/roztristenost-system-ochrany-deti-zmocnenkyne-valkova-navrhne-vznik-postu-detskeho-ombudsmana.A191114_181346_ln_domov_ele

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) navrhne vládě zřízení postu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: