TlačPoštaZväčšiZmenši

Plánuje sa novelizácia Civilného sporového poriadku a ďalších procesných predpisov

13.5. 2016, 17:52 |  najpravo.sk

Z plánu legislatívnych úloh vlády SR na tento rok vyplýva zámer ministerstva spravodlivosti SR novelizovať zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a ďalšie predpisy. Vláda SR si dala za cieľ predložiť právny predpis do augusta tohto roka.

Cieľom novelizácie je meniť právnu úpravu skrátených foriem konania, exekučné konanie, oddlženie fyzických osôb a reštrukturalizáciu. Okrem iného sa má tiež implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach.

Základnými cieľmi právnej úpravy sú

  • efektívne exekučné konanie vedené v maximálnej možnej miere v elektronickej podobe vrátane doručovania
  • vytvorenie reálnej možnosti oddlženia fyzických osôb a
  • vytvorenie efektívneho nástroja na riešenie vymáhania nesporných nárokov, správne nastavenie motivácií strán, odradenie od uplatňovanie nárokov bez právneho základu a odradenie od odporovania dôvodne uplatneným nárokom.

Platobné rozkazy

Ministerstvo spravodlivosti SR konštatovalo, že konanie o vydanie platobného rozkazu je integrálnou súčasťou civilného sporového konania, čo vytvára potrebu riešenia všetkých procesných úkonov súdu a účastníkov, obdobných štandardnému konaniu, čím sa konanie vzďaľuje princípu zamýšľanej jednoduchosti, správnemu nastaveniu motivácií strán, odradzovacej funkcie pri uplatňovaní nárokov bez právneho základu a taktiež odporovania dôvodne uplatneným nárokom bez relevantných dôvodov. K ďalším zmenám v oblasti platobných rozkazov si prečítajte aj článok TU.

Exekúcie

Exekučné súdy sú súčasnom stave zahltené množstvom prebiehajúcich exekučných konaní, s tendenciou ďalšieho zhoršovania situácie. Konanie nie je centralizované, čo prispieva k nejednotnosti praxe a rozhodovania. Z pohľadu povinného nie sú zjednotené procesné obrany, čo vedie u neznalých osôb k opakovaniu rovnakých argumentov v námietkach ako aj v návrhoch na zastavenie exekúcie. Na presadzovanie procesných obrán nie sú ustanovené lehoty s cieľom naplnenia koncentračnej zásady. Právna úprava exekučného konania nie je vhodne prepojená na konanie, ktorými sa má úpadok fyzických osôb resp. nesmeruje k ustáleniu nemajetnosti povinného.

„V agende exekučných konaní sme pripravení pripraviť novú právnu úpravu procesných pravidiel tak, aby sa či už poverenie na vykonanie exekúcie alebo niektoré iné administratívne úkony nemuseli na súdoch vykonávať.“ uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská na poslednom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Dodala, že v minulosti takýto nápor exekučných vecí nebol, tento nápor do exekučných oddelení súdov zaevidovala pred štyrmi rokmi a začala pracovať na nových procesných pravidlách pre exekučné konanie. „Na báze tohto návrhu sa ideme o tom rozprávať. Prerástlo to cez hlavu a treba konať. Nehovorím, že súdy v exekučných veciach nebudú nič robiť. Budú, ale ide nám o to, aby súdy rozhodovali len v tých veciach, ktoré sú sporné.“


Oddlženie fyzických osôb

Právny poriadok od roku 2006 pozná inštitút oddlženia fyzických osôb. Napriek existujúcej právnej úprave však týmto procesom doteraz prešlo len zanedbateľné percento fyzických osôb. „Dôvody možno hľadať v právnych a faktických bariérach existujúcej právnej úpravy, ktoré je potrebné odstrániť. Oddlženie je v súčasnosti prístupné spravidla len pre tzv. strednú vrstvu dlžníkov, pričom zmysluplne má byť dostupné oveľa širšiemu okruhu osôb, ktoré v živote urobili nesprávne ekonomické rozhodnutie resp. sa im prihodila náhodná udalosť, ktorú nevedeli predpokladať a mala vplyv na ich možnosti plniť peňažné záväzky.“ uvádza ministerstvo spravodlivosti v predbežnej informácii o pripravovanom právnom predpise, ktorý je zverejnený na portáli Slov-lex.

Zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách cieľov právnej úpravy, pričom predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je jún 2016. V súčasnosti prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie o pripravovanom právnom predpise, a to do 8. júna 2016.

Predbežná informácia je novým inštitútom v rámci legislatívneho procesu. Vďaka nej sa môže  verejnosť, ako aj orgány verejnej správy zapojiť do procesu tvorby paragrafového znenia právneho predpisu ešte pred začatím pripomienkového konania, teda v čase, kedy sa tvorí ideový zámer novej úpravy, alebo dochádza k jeho rozpracovaniu.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

email: ms.oloop@justice.sk

Zdroj: MS SR, Slov-lex, Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 971
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Blbosti

Navrhujem zároveň zrušiť v CSP, CMP a aj SSP tú blbosť o rozdeľovaní rozhodovania o trovách konania na nárok a na výšku. A zároveň zaviesť súčasný model, kedy je možné v náročnej veci rozhodnúť o trovách dodatočne na základe verdiktu súdu. Sedliacky rozum hovorí, že pokiaľ sa dajú trovy vyčísliť a nejde o náročnú vec, možno o výške trov konania rozhodnúť zároveň s rozhodnutím o veci samej. Á propos, keď je súd povinný rozhodnúť aj v najnáročnejšej veci o trovách štátu v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, a to aj ohľadom nároku štátu aj ohľadom výšky, tak prečo tak nie je povinný urobiť vo vzťahu k trovám účastníka konania. Tu nejde o narušenie zásady rovnosti???? Páni zákonodarcovia a pani ministerka, takto sa na to pozrite. Ďakujem za pozornosť.

 
pán prsteňov | 13.05.2016 20:41

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Z. Flaková: Najvyšší súd SR stále nemá svoje sídlo, je len v nájmehttps://www.teraz.sk/slovensko/z-flakova-najvyssi-sud-sr-stale/477929-clanok.html

V budove ostali prázdne kancelárie, ktoré však sudcovia nemôžu využívať, lebo ich NS SR ...

R. Hall: Zákon na odoberanie titulov treba dobre premyslieťhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-hall-zakon-na-odoberanie-titulov-tr/477903-clanok.html

Zákon, ktorý upravuje odoberanie titulov, pripravovalo už bývalé vedenie rezortu školstva na ...

Pozemkové úpravy aj zákon o poľovníctve čakajú zmeny, Fecko pomenoval aj veľkú výzvu pre ministerstvohttps://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pozemkove-upravy-aj-zakon-o-polovnictve-cakaju-zmeny-fecko-pomenoval-aj-velku-vyzvu-pre-ministerstvo/

Pozemkové úpravy a zadržiavanie vody v krajine sú v súčasnosti veľkou výzvou, tvrdí ...

Počet exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl téměř o 34 a půl tisícehttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pocet-exekuci-v-prvnim-ctvrtleti-mezirocne-klesl-temer-o-34-a-pul-tisice_545500.html

Počet zahájených exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 34 400 na 104 900 a klesá i ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: