TlačPoštaZväčšiZmenši

NAZRITE DO KUCHYNE: Vydáme platobný rozkaz, ak urobíte päť drepov

13.10. 2016, 21:15 |  Kolektív viacerých autorov

Do redakcie portálu najprávo.sk sme dostali ďalší zaujímavý podnet od nášho čitateľa – advokáta. V úvode svojho mailu uvádza: „Ak mám ako advokát záujem na čo najrýchlejšom vydaní platobného rozkazu pre svojho klienta, spolu so žalobou predkladám aj platobný rozkaz vyplnený v tlačive zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti SR. Keďže zároveň platím aj súdny poplatok, mám nárok na vydanie platobného rozkazu do desiatich pracovných dní. Aký zmysel má predkladanie vyplneného tlačiva platobného rozkazu z webu ministerstva v papierovej forme, keď mi súd doručí platobný rozkaz v úplne inom vyhotovení? Keď si platobný rozkaz napíše a vyhotoví súd sám, potom predloženie vyplneného tlačiva ako podmienka zrýchleného vydania platobného rozkazu, znie z môjho pohľadu len ako zákonom vyžadovaných nezmyselných päť drepov.“

Aktuálna právna úprava

§ 265 ods. 2 Civilného sporového poriadku:

"Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.“

rovnako tak aj predchádzajúci § 172 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku:

„Ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.“

Podmienky pre zrýchlené vydanie platobného rozkazu

Nárok žalobcu na vydanie platobného rozkazu je viazaný na kumulatívne splnenie podmienok vymedzených v citovanom ustanovení § 265 ods. 2 Civilného sporového poriadku. Jednou z podmienok je aj predloženie platobného rozkazu „na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle.“. Vychádzajme z toho, že ostatné zákonom vyžadované podmienky sú splnené. Čitateľom nastolená otázka znie, v čom súdu pomôže predloženie vyplneného tlačiva platobného rozkazu v písomnej listinnej forme v niekoľkých vyhotoveniach, keď je mu zo súdu doručený platobný rozkaz v odlišnom písomnom vyhotovení, teda súd si ho vyhotovil nanovo.

Vyššie citovaná právna úprava v OSP a v súčasnosti aj v CSP má základ v zámere zákonodarcu, aby v prípade, ak už má súd k dispozícii vytlačený platobný rozkaz a ostatné predpoklady sú taktiež splnené, toto rozhodnutie len opatril pečiatkou súdu a odoslal stranám sporu.

Potiaľto má všetko hlavu a pätu a legitímne by v prípade bezvadného vyplnenia tlačiva bolo snáď aj odoslanie platobného rozkazu zo strany súdu v kratšej, než desaťdňovej lehote. Tu však narážame na elektronizáciu justície, ktorá v tomto bode nenašla spoločnú cestu s legislatívou.

Zamestnanci súdu sú povinní podľa § 148 a nasledujúcich Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy) okrem iného aj každé súdne rozhodnutie vložiť do počítačovej aplikácie. Žalobcovia nepredkladajú vždy bezchybne vyplnené tlačivá a súčasne súdu chýba vyplnené editovateľné tlačivo v elektronickej forme, preto nemá inú možnosť, len vyhotoviť platobný rozkaz „vo vlastnej réžii“.  

Tri kategórie žalobcov

Žalobcov domáhajúcich sa v žalobe vydania platobného rozkazu môžeme kategorizovať v zmysle vyššie uvedeného do troch kategórií, a to do:

  • kategórie A, ktorým vznikne nárok na vydanie platobného rozkazu v desaťdňovej lehote, keďže splnili všetky zákonné predpoklady vrátane vyplneného tlačiva platobného rozkazu, ktoré však súdu fakticky nie je potrebné,
  • kategórie B, ktorí splnia všetky predpoklady vrátane zaplatenia súdneho poplatku, okrem tlačiva platobného rozkazu, ktoré nepredložia. Týmto žalobcom síce nárok na vydanie platobného rozkazu vznikne, ale tu zákon neurčuje lehotu, v ktorej by tak súd mal urobiť. Do tejto kategórie, samozrejme, patria aj subjekty oslobodené od súdnych poplatkov.
  • kategórie C, ktorí nepredložia so žalobou ani vyššie uvedené tlačivo a nezaplatia ani súdny poplatok. Zákon v takýchto prípadoch nestanovuje ani lehotu, v rámci ktorej by mal súd žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku vyzvať.

Komparáciou zistíme, že rozdiel medzi kategóriami A a B je len vo formálnom vyplnení a doručení tlačiva, ktoré súdu pri listinnom podaní nepomôže a prácu mu neurýchli, pričom súd v ďalšom procesnom postupe v zásade postupuje rovnako pri obidvoch týchto kategóriách.

Môžeme teda dať za pravdu čitateľovi, že v súčasnosti, ak sa žaloba podáva v listinnej podobe, je to len zákonom vyžadovaných absurdných hoci aj päť drepov. Príkaz však znie jasne.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 919
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Neprieči sa zákonu, pokiaľ účastníci kúpnej zmluvy v prípade, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia, dojednajú kúpnu cenu vo výške, ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka: Kondícia disciplinárneho súdnictva je nedostatočnáhttp://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-stav-disciplinarneh/408614-clanok.html

Disciplinárne súdnictvo je podľa prezidentky dôležité, pretože má poskytovať priestor na ...

Úradníci dostanú etický kódexhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519895-uradnici-dostanu-eticky-kodex/

Konflikt záujmov, prijímanie darov a nepriame zásahy politikov. Až dve tretiny úradníkov by ...

Centrálny register exekúcií využilo za tri roky viac ako 15.500 ľudíhttp://www.teraz.sk/ekonomika/centralny-register-exekucii-vyuzilo/408509-clanok.html

Register je v prevádzke pre verejnosť od 1. júla 2016.

Slovenskí sudcovia majú záujem o fungujúcu justíciu, vo svojej práci sa cítia byť nezávislíhttps://www.webnoviny.sk/slovenski-sudcovia-maju-zaujem-o-fungujucu-justiciu-vo-svojej-praci-sa-citia-byt-nezavisli/

Sudcovia na Slovensku sa už tretí raz zapojili do európskeho prieskumu nezávislosti.

Štát neúnosne využíva externých právnikov, kritizuje šéf NKÚhttps://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/519852-stat-neunosne-vyuziva-externych-pravnikov-kritizuje-sef-nku/

Rozsah využívania externých právnych služieb, pričom štátne inštitúcie zamestnávajú ...

Čaputová podpísala novelu protischránkového zákona, považuje ju za prijateľný kompromishttps://www.webnoviny.sk/caputova-podpisala-novelu-protischrankoveho-zakona-povazuje-ju-za-prijatelny-kompromis/

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o registri ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 3/2019

Zo súdnej praxe 3/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2019

Právny obzor 3/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: