TlačPoštaZväčšiZmenši

Najčastejšie disciplinárne previnenia advokátov

23.5. 2014, 14:21 |  najpravo.sk

V minulom roku dostala Disciplinárna komisia Slovenskej advokátskej komory (SAK) 131 návrhov na disciplinárne konanie. Právoplatne ukončila 100 prípadov. V 17 prípadoch bolo disciplinárne konanie zastavené, v 30 prípadoch obvineného oslobodila, v 16 prípadoch upustila od uloženia disciplinárneho opatrenia, v 8 prípadoch uložila písomné napomenutie a v 29 prípadoch uložila peňažnú pokutu.

Disciplinárne obvinení advokáti najčastejšie porušovali povinnosti vyplývajúce z vnútorných predpisov SAK ako napríklad nevydanie spisu klientovi po skončení konania, alebo jeho neúplné vedenie počas prípadu, či absencia vyúčtovania advokáta po skončení zastupovania. „Pasivita advokáta, konflikt záujmov, či vykonávanie zásadných úkonov vo veci samej bez súhlasu klienta sú najčastejšie porušenia stavovských predpisov zo strany stíhaných advokátov," dodáva JUDr. Čižmárik.

Fungovanie disciplinárnych senátov je podľa Čižmárika dostatočné. SAK má 10 senátov a každému ročne pribudne 10 až 12 prípadov. Posúdenie jednotlivých prípadov sťažností od podania až po prvé rozhodnutie trvá v priemere 2 až 3 mesiace. Prvé pojednávania pred disciplinárnym senátom absolvuje advokát spravidla do 40 dní od doručenia návrhu zo strany predsedu Revíznej komisie SAK na svoju osobu. Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať iba predseda revíznej komisie SAK a minister spravodlivosti. Právo podať sťažnosť na advokáta má však každý občan, ktorý nie je spokojný s výkonom svojho advokáta. Sťažnosť Revíznej komisii SAK môže podať osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave.

„Pokiaľ chceme my advokáti zlepšovať svoj imidž a reputáciu, musíme klientov zastupovať vždy svedomito a zodpovedne, v súlade so zákonom a Advokátskym poriadkom. Disciplinárne konanie preto nemá slúžiť na zbytočnú byrokratizáciu advokátskeho stavu, ale na prípadné upozornenie na chyby, ktorých sa advokáti dopustili," povedal predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Ľubomír Hrežďovič.

Povinnosti advokáta a fungovanie disciplinárnych senátov a Revíznej komisie SAK

Medzi základné povinnosti advokáta patrí chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona, alebo z predpisov Slovenskej advokátskej komory, môže sa jednať o disciplinárne previnenie advokáta. Klienti môžu kontrolovať prácu svojho advokáta a podávať sťažnosti v prípade podozrenia z pochybenia pri výkone advokácie Revíznej komisii SAK osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolárskej ul. č. 4 v Bratislave.

Disciplinárne previnenie advokáta sa prejednáva v disciplinárnom konaní. Návrh na začatie konania je oprávnený podať iba predseda revíznej komisie SAK, alebo minister spravodlivosti, avšak právo podať komore sťažnosť na advokáta má každý. Slovenská advokátska komora má v zmysle vnútorných predpisov povinnosť zaoberať sa takouto sťažnosťou a o postupe jej vybavovania sťažovateľa informovať. Ak pri prešetrení sťažnosti vyjde najavo, že advokát sa dopustil disciplinárneho previnenia, má predseda revíznej komisie SAK povinnosť podať návrh na začatie disciplinárneho konania. O návrhu rozhoduje disciplinárny senát. Ak disciplinárny senát v disciplinárnom konaní rozhodne, že advokát porušil svoje povinnosti, teda že sa dopustil disciplinárneho previnenia, môže mu uložiť disciplinárne opatrenie.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací disciplinárny senát. Slovenská advokátska komora má 3 odvolacie disciplinárne senáty, ktoré v roku 2013 riešili 65 vecí, z toho 5 sťažností proti rozhodnutiu predsedu Disciplinárnej komisie SAK (vznesená námietka zaujatosti DO advokátom voči členovi, resp. celému disciplinárnemu senátu) a jednu sťažnosť proti rozhodnutiu predsedu Odvolacej disciplinárnej komisie SAK (vznesená námietka zaujatosti DO advokátom voči členom Odvolacieho disciplinárneho senátu), všetky sťažností boli zamietnuté.

Odvolacie disciplinárne senáty svojím rozhodnutím potvrdili 24 rozhodnutí disciplinárnych senátov, 6 rozhodnutí zmenili, 4 veci vrátili na nové prerokovanie a rozhodnutie, 5 rozhodnutí zrušili a disciplinárne konanie zastavili, 1 konanie prerušili, ostatné sa budú ešte pojednávať.

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5 600 advokátov a 2 500 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

Zdroj: www.sak.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 983
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Fiačan: Ústavný súd pri väzbe pre sudcov zohľadňoval špecifiká prípaduhttps://www.teraz.sk/slovensko/fiacan-ustavny-sud-pri-vazbe-pre-s/456082-clanok.html

Predseda ÚS pripomína, že dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v ...

Prezidentka: Zákon na sprostredkovanie dát nie je v rozpore s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-zakon-na-sprostredkovanie/456056-clanok.html

Výzvu na obrátenie sa s týmto opatrením na ÚS adresoval hlave štátu predseda Smeru-SD Robert ...

Exekúcie pokračujú, prerušené boli pre koronavírus iba niektoré lehotyhttps://www.teraz.sk/slovensko/exekucie-pokracuju-prerusene-boli/456052-clanok.html

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozornila, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ...

Súdna rada zrušila pondelkovú voľbu predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-zrusila-pondelkovu-volbu/456009-clanok.html

Ani v marci nebude zvolený nový predseda Najvyššieho súdu SR, ktorého sa pokúšala Súdna ...

Zákony přijaté kvůli koronaviru vešly v platnosthttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakony-prijate-kvuli-koronaviru-vesly-v-platnost_541409.html

Pětice zákonů v souvislosti s epidemií koronaviru, které tento týden schválil Parlament, byla ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: