TlačPoštaZväčšiZmenši

Môže byť slovenský právnik sudcom v Čechách?

15.3. 2012, 14:17 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky vydalo výkladové stanovisko k právnej úprave kvalifikačného predpokladu vysokoškolského právnického vzdelania pre prístup k právnickým profesiám, pričom jedným z dôvodov bola aj nejednotnosť pri aplikácii Dohody medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

„Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k interpretaci právní úpravy kvalifikačního předpokladu vysokoškolského právnického vzdělání pro přístup k právnickým profesím

Stanovisko vychází ze závěrů jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, právnických fakult, České advokátní komory, Notářské komory České republiky, Exekutorské komory České republiky a Nejvyššího státního zastupitelství.

Důvodem vydání tohoto stanoviska je nejednotnost

a) úpravy kvalifikačního předpokladu vysokoškolského právnického vzdělání v právních předpisech upravujících právní poměry jednotlivých právnických profesí uvedených v příloze k tomuto stanovisku,

b) přístupu k uznávání právnického vzdělání dosaženého na zahraničních vysokých školách nebo získaného studiem na pobočkách těchto škol, sídlících v České republice,

c) aplikace Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (publ. pod č. 33/2001 Sb. m. s.; dále jen „dohoda"),

K posuzování kvalifikačního předpokladu vysokoškolského právnického vzdělání přijalo Ministerstvo spravedlnosti tyto závěry:

a) Právnické vzdělání je možno uznávat pouze v kontextu struktury studijních oborů stanovených pro Českou republiku.

b) Právnické vzdělání získané na zahraničních vysokých školách obsahově a rozsahově odpovídající studijnímu programu „Právní specializace" není pro přijetí do justičních profesí dostatečné.

c) Relevantní nostrifikací podle zákona o vysokých školách může být pouze nostrifikace vzdělání dosaženého v zahraničí odpovídajícího obsahově a rozsahově studijnímu programu „Právo a právní věda", obor „právo". Oborem „právo" je přitom třeba rozumět právo české.

d) Využitelnost profesního vzdělání dosaženého na slovenských vysokých školách pro příslušnou právnickou profesi posuzuje podle čl. 15 dohody s ohledem na povahu profese a právním předpisem stanoveného kvalifikačního předpokladu vzdělání příslušný profesní orgán.

(podľa citovaného článku 15 Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu alebo na účely výkonu povolania a odbornej činnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu – pozn. redakcie najprávo).

e) Vysokoškolským vzděláním získaným řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice je třeba rozumět vysokoškolské právnické vzdělání v magisterském studijním programu „Právo a právní věda", obor „právo", na vysoké škole s akreditací v České republice. Oborem práva je přitom třeba rozumět právo české.

f) S ohledem na zrušení nostrifikací tzv. právnického vzdělání potvrzeného Zakarpatskou státní univerzitou na Ukrajině provedených Západočeskou univerzitou v Plzni správními soudy k návrhu nejvyššího státního zástupce, nemůže být toto vzdělání uznáno pro žádnou právnickou profesi.

g) Budou učiněny potřebné kroky ke sjednocení právní úpravy kvalifikačního předpokladu vzdělání pro jednotlivé právnické profese (soudce, státní zástupce, advokát, notář, soudní exekutor, vyšší soudní úředník, vyšší úředních státního zastupitelství, asistent soudce, asistent státního zástupce) tak, aby vyhovovaly výše uvedeným závěrům.

Zdroj: portal.justice.cz
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1099
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Termín výstavby väznice na Sabovej sa opäť posunulhttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/termin-vystavby-vaznice-na-sabovej-sa-opat-posunul/

Nová väznica na Sabovej pri Rimavskej Sobote mala byť postavená už budúci rok, no nový ...

Prokurátor ÚŠP dal pokyn preveriť údajnú korupciu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prokurator-usp-dal-pokyn-preverit-u/510438-clanok.html

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril v pléne Národnej rady SR poslanec Alojz ...

Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569866-advokati-pod-novym-vedenim-boreca-nahradi-karas/

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát ...

NR SR: Sudcovia by mohli odísť z funkcie v 67 rokochhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-by-mohli-odist-z-funkcie-v-67/510397-clanok.html

Sudca by sa mohol po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.

Skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo. Pojem korupcia je podľa polície oveľa širšíhttps://www.webnoviny.sk/skazenost-predajnost-uplatkarstvo-pojem-korupcia-je-podla-policie-ovela-sirsi/

Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo.

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: