TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerstvo financií nesúhlasí s osobitným zákonom pre zamestnancov súdov

15.7. 2015, 18:54 |  najpravo.sk

Dňa 19. februára 2015 Odborový zväz justície po prvýkrát v histórii samostatnej Slovenskej republiky vyhlásil a uskutočnil štrajk zamestnancov justície. Zamestnanci justície vyjadrili svoj nesúhlas so sociálno – ekonomickou situáciou v rezorte nenastúpením do práce a účasťou na protestnom zhromaždení konanom v Bratislave.  Jednou zo štyroch základných požiadaviek zamestnancov súdov bolo aj okamžité prijatie osobitného zákona, ktorý by upravil postavenie štátnych zamestnancov na súdoch.

Na minulotýždňovom rokovaní vlády Slovenskej republiky sa prerokovával aj návrh Koncepcie stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorého predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V tomto dokumente sa s prijatím samostatného zákona o justičnej štátnej službe ráta.

Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd.

Prečítajte si tiež:
Plánuje sa presun rozhodovacích právomocí zo sudcov na úradníkov

Súdnictvo nie je ústredná ani miestna štátna správa

 „Z dlhodobého hľadiska sa javí ako vhodné upraviť samostatným zákonom justičnú štátnu službu ako osobitný druh štátnej služby, a to vo vzťahu k tým štátnym zamestnancom súdov, ktorí sa podieľajú na výkone súdnictva. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že štátna služba na súde nie je porovnateľná so štátnou službou v rámci ústrednej alebo miestnej štátnej správy, nakoľko sa tu vykonáva súdna moc, ktorá je ako taká vykonávaná oddelene od iných zložiek štátnej moci. Na zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú správu súdov sa naďalej bude vzťahovať všeobecná právna úprava štátnej služby.“ uvádza sa v materiáli.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v pripomienkovom konaní ku koncepcii uviedlo, že nesúhlasí s vytvorením ďalšieho osobitného zákona – zákona o štátnej službe na súdoch, ktorý by osobitne riešil justičnú štátnu službu, a to z dôvodu, že tak ako v predošlom zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, tak aj v súčasne platnom zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sú upravené právne vzťahy všetkých štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere k štátu, a teda aj právne vzťahy súdnych úradníkov. „Je snahou ministerstva financií zjednocovať systém podmienok vykonávania štátnej služby v štáte, a nie vytvárať pre rôzne okruhy štátnych zamestnancov osobitné zákony. S navrhovanou úpravou justičnej štátnej služby samostatným zákonom nie je možné súhlasiť aj z dôvodu, že materiál neuvádza predpokladané budúce dopady takéhoto samostatného zákona.“ dodáva ministerstvo financií vo svojej pripomienke.

Keďže ministerstvo financií svoju pripomienku považovalo za zásadnú, konalo sa následne rozporové konanie, avšak rozpor medzi návrhom predkladateľa - ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií sa nepodarilo odstrániť, nakoľko predkladateľ trvá na navrhovanej právnej úprave, a teda nemieni túto pripomienku ministerstva financií zohľadniť.

Selekcia zamestnancov súdov

Úrad vlády Slovenskej republiky sa k predmetnej koncepcii taktiež vyjadril v rámci pripomienkového konania, avšak kritizoval, že nie je z návrhu koncepcie dostatočne zrejmé, na ktorých štátnych zamestnancov by sa takáto štátna služba mala vzťahovať.

„Koncepcia síce uvádza, že by sa malo jednať hlavne o „justičných čakateľov a súdnych úradníkov“, ktorí participujú na výkone súdnej moci, no táto skupina zamestnancov nie je výlučným spôsobom definovaná ako tá, na ktorú by sa mal prípadný právny predpis vzťahovať.“ kritizoval úrad vlády. „Na súdoch vykonávajú štátnu službu aj štátni zamestnanci, ktorých činnosť nesúvisí s výkonom súdnictva, ale so zabezpečením správy súdov (vykonávajú personálne, ekonomické alebo podporné činnosti). V prípade týchto štátnych zamestnancov nie je možné argumentovať rozdielnosťou povahy vykonávanej štátnej služby v porovnaní s orgánmi štátnej správy a mal by sa na nich aj naďalej vzťahovať zákon o štátnej službe. S ohľadom na uvedené odporúčame v návrhu koncepcie z dôvodu jednoznačnosti bližšie špecifikovať, že justičná štátna služba by mala upravovať výlučne postavenie tých štátnych zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti súvisiacej s výkonom súdnictva (napr. justiční čakatelia a súdni úradníci).“ dodáva úrad.

Ministerstvo spravodlivosti SR zareagovalo tak, že znenie textu bolo upravené tak, že špeciálna úprava sa bude vzťahovať len na zamestnancov súdov, ktorí sa podieľajú na výkone súdnictva. Zamestnanci súdov zabezpečujúci správu súdov budú naďalej v režime všeobecnej právnej úpravy štátnej služby (v súčasnosti zákon č. 400/2009 Z. z.). 

Zdroj: Úrad vlády SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1030
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/kauza-kocnerova-threema-nebol-jediny-problem-okresneho-sudu-bratislava-i-chybali-mu-aj-sudcovia/

Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať ...

Zeman jmenoval ústavním soudcem Šámala. Soud je tak po více než roce kompletníhttps://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenoval-ustavnim-soudcem-samala-soud-je-tak-po-vice-nez-roce-kompletni.A200220_153034_ln_domov_ele

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval dosavadního předsedu ...

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: