TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerstvo financií nesúhlasí s osobitným zákonom pre zamestnancov súdov

15.7. 2015, 18:54 |  najpravo.sk

Dňa 19. februára 2015 Odborový zväz justície po prvýkrát v histórii samostatnej Slovenskej republiky vyhlásil a uskutočnil štrajk zamestnancov justície. Zamestnanci justície vyjadrili svoj nesúhlas so sociálno – ekonomickou situáciou v rezorte nenastúpením do práce a účasťou na protestnom zhromaždení konanom v Bratislave.  Jednou zo štyroch základných požiadaviek zamestnancov súdov bolo aj okamžité prijatie osobitného zákona, ktorý by upravil postavenie štátnych zamestnancov na súdoch.

Na minulotýždňovom rokovaní vlády Slovenskej republiky sa prerokovával aj návrh Koncepcie stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorého predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V tomto dokumente sa s prijatím samostatného zákona o justičnej štátnej službe ráta.

Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva bola vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Koncepcia predstavuje strategický dokument, ktorého hlavným cieľom je definovať základné opatrenia krátkodobej, strednodobej a dlhodobej povahy, ku ktorým sa hlási vláda Slovenskej republiky v snahe o vytvorenie podmienok potrebných pre riadne fungovanie súdnictva v Slovenskej republike, ktoré je predpokladom pre napĺňanie práva každého na nezávislý a nestranný súd.

Prečítajte si tiež:
Plánuje sa presun rozhodovacích právomocí zo sudcov na úradníkov

Súdnictvo nie je ústredná ani miestna štátna správa

 „Z dlhodobého hľadiska sa javí ako vhodné upraviť samostatným zákonom justičnú štátnu službu ako osobitný druh štátnej služby, a to vo vzťahu k tým štátnym zamestnancom súdov, ktorí sa podieľajú na výkone súdnictva. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že štátna služba na súde nie je porovnateľná so štátnou službou v rámci ústrednej alebo miestnej štátnej správy, nakoľko sa tu vykonáva súdna moc, ktorá je ako taká vykonávaná oddelene od iných zložiek štátnej moci. Na zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú správu súdov sa naďalej bude vzťahovať všeobecná právna úprava štátnej služby.“ uvádza sa v materiáli.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v pripomienkovom konaní ku koncepcii uviedlo, že nesúhlasí s vytvorením ďalšieho osobitného zákona – zákona o štátnej službe na súdoch, ktorý by osobitne riešil justičnú štátnu službu, a to z dôvodu, že tak ako v predošlom zákone č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, tak aj v súčasne platnom zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe sú upravené právne vzťahy všetkých štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere k štátu, a teda aj právne vzťahy súdnych úradníkov. „Je snahou ministerstva financií zjednocovať systém podmienok vykonávania štátnej služby v štáte, a nie vytvárať pre rôzne okruhy štátnych zamestnancov osobitné zákony. S navrhovanou úpravou justičnej štátnej služby samostatným zákonom nie je možné súhlasiť aj z dôvodu, že materiál neuvádza predpokladané budúce dopady takéhoto samostatného zákona.“ dodáva ministerstvo financií vo svojej pripomienke.

Keďže ministerstvo financií svoju pripomienku považovalo za zásadnú, konalo sa následne rozporové konanie, avšak rozpor medzi návrhom predkladateľa - ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií sa nepodarilo odstrániť, nakoľko predkladateľ trvá na navrhovanej právnej úprave, a teda nemieni túto pripomienku ministerstva financií zohľadniť.

Selekcia zamestnancov súdov

Úrad vlády Slovenskej republiky sa k predmetnej koncepcii taktiež vyjadril v rámci pripomienkového konania, avšak kritizoval, že nie je z návrhu koncepcie dostatočne zrejmé, na ktorých štátnych zamestnancov by sa takáto štátna služba mala vzťahovať.

„Koncepcia síce uvádza, že by sa malo jednať hlavne o „justičných čakateľov a súdnych úradníkov“, ktorí participujú na výkone súdnej moci, no táto skupina zamestnancov nie je výlučným spôsobom definovaná ako tá, na ktorú by sa mal prípadný právny predpis vzťahovať.“ kritizoval úrad vlády. „Na súdoch vykonávajú štátnu službu aj štátni zamestnanci, ktorých činnosť nesúvisí s výkonom súdnictva, ale so zabezpečením správy súdov (vykonávajú personálne, ekonomické alebo podporné činnosti). V prípade týchto štátnych zamestnancov nie je možné argumentovať rozdielnosťou povahy vykonávanej štátnej služby v porovnaní s orgánmi štátnej správy a mal by sa na nich aj naďalej vzťahovať zákon o štátnej službe. S ohľadom na uvedené odporúčame v návrhu koncepcie z dôvodu jednoznačnosti bližšie špecifikovať, že justičná štátna služba by mala upravovať výlučne postavenie tých štátnych zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti súvisiacej s výkonom súdnictva (napr. justiční čakatelia a súdni úradníci).“ dodáva úrad.

Ministerstvo spravodlivosti SR zareagovalo tak, že znenie textu bolo upravené tak, že špeciálna úprava sa bude vzťahovať len na zamestnancov súdov, ktorí sa podieľajú na výkone súdnictva. Zamestnanci súdov zabezpečujúci správu súdov budú naďalej v režime všeobecnej právnej úpravy štátnej služby (v súčasnosti zákon č. 400/2009 Z. z.). 

Zdroj: Úrad vlády SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 956
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: