TlačPoštaZväčšiZmenši

LUCIA ŽITŇANSKÁ: So systémom výberu sudcov musíme niečo urobiť!

17.8. 2016, 20:37 |  najpravo.sk

Na poslednom zasadnutí Súdnej rady SR za prítomnosti ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej odznela požiadavka, ktorá bola prezentovaná už minulý rok, na navýšenie stavu sudcov o 100 nových sudcov, keďže súčasne nastavený stav nepokrýva objem vecí (sporov, konaní), ktorý napadá na súdy.

Lucia Žitňanská uviedla, že túto požiadavku teraz ministerstvo neuplatňovalo. Uviedla, že problém je v tom, že sa permanentne vykazuje do stovky neobsadených sudcovských miest. Ide to však na vrub veľmi dlhého výberového konania, ktoré znemožňuje operatívne obsadzovať voľné miesta. „S týmto našim systémom niečo urobiť musíme, lebo nie je normálne, aby rok bolo neobsadené miesto tam, kde ho treba“.

Ako nastaviť systém výberu nových sudcov?

Ministerstvo plánuje na jeseň tohto roku v spolupráci aj so Súdnou radou SR začať diskusiu, ako nastaviť systém výberu nových sudcov tak, aby sa eliminovali tieto prestoje. Lucia Žitňanská uviedla, že keď naposledy pridelila voľné miesta na pozíciu sudcu, robila tak v situácii, kedy 81 miest sudcov bolo v nejakom štádiu výberového konania a tie miesta neboli obsadené. Rozhodla vtedy o pridelení 41 nových miest. „Zároveň je tam ešte nad plánovaný počet sudcovských miest 14, čiže momentálne sa teraz pohybujeme nad tým počtom 55. Pracujeme s tým, že kým sa títo sudcovia dostanú do výkonu, niektorí ďalší odídu do dôchodku.“

Kapacita na súdoch sa uvoľní po legislatívnych zmenách

Ministerka uviedla, že prijatím nových právnych predpisov týkajúcich sa exekúcií a elektronických platobných rozkazov a vytvorením osobitného pracoviska sa uvoľní kapacita na súdoch.

V súčasnosti približne 350 sudcov a 600 vyšších súdnych úradníkov na Slovensku v určitom podiele vybavuje exekučnú agendu. „Je dôležité vedieť, že ak sa táto agenda zoberie z ostatných súdov, koľko kapacity v celom súdnictve sa uvoľní.“ dodala. Taktiež by po určitom čase rada zistila, ako vplývajú na potrebu nových miest na súdoch nové procesné kódexy.

A čo nevybavené veci

Členka Súdnej rady SR JUDr. Fulcová poukázala na to, že na nové pôsobisko do Banskej Bystrice prejdú len nové veci, avšak veľké množstvo nevybavených exekučných vecí na súdoch ostáva, preto nevidí rýchly efekt tejto legislatívnej zmeny. Okresný súd Bratislava III má 70 až 80 tisíc nevybavených exekučných vecí a kým sa neskončia tieto konania prejde možno aj 10 rokov, pričom zamestnanci súdov a sudcovia tam musia stále pracovať, preto nemožno predpokladať enormné uvoľnenie sudcov alebo úradníkov. Sudcovia budú musieť rozhodovať o príklepoch, odvolaniach, úradníci o akýchkoľvek návrhoch, zámene exekútora, zastavení exekúcie, odklade, rôznych procesných zmenách, keďže počas celého priebehu exekúcie môže prísť akýkoľvek návrh, dodala doktorka Fulcová.

Lucia Žitňanská uviedla, že úbytok personálnych kapacít z exekučných oddelení by mohol byť rýchlejší, keďže ministerstvo pracuje aj na takých procesných zmenách, ktoré by sa vzťahovali aj na už prebiehajúce konania, napríklad by niektoré rozhodnutia mali robiť samotní exekútori.

„V starých exekúciách však ide o citlivú otázku, lebo súdny exekútor nebol vybratý náhodne, ale veriteľom“ dodala. Poukázala na to, že nová právna úprava by mala stanoviť, že po troch rokoch neúspešnej exekúcie by sa táto mala zastaviť pre nemajetnosť (k súčasnému stavu legislatívneho procesu k novele Exekučného poriadku odkazujeme na portál slov-lex - pozn. redakcie). Taktiež ministerka uviedla, že sa zaoberajú aj tým, že by exekúcie pohľadávok štátu do určitej výšky neprebiehali, teda by sa aj staršie exekúcie z tohto dôvodu zastavili.

Pól milióna exekúcií každý rok

Nápad exekúcií je v súčasnosti na úrovni 500 až 550 tisíc ročne, pričom ministerstvo pracuje na tom, aby sa tento počet znižoval. A to jednak už uvedeným limitom pre vymáhanie pohľadávok štátu ako aj zámerom, aby si Sociálna poisťovňa, ktorej pohľadávky v exekúciách predstavujú zhruba 30% z celkového počtu exekúcií, vymáhala pohľadávky sama s výnimkou exekúcií formou predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Hromadné výberové konanie na krajovom princípe

Člen Súdnej rady SR JUDr. Sádovský predostrel myšlienku, že by bolo vhodné upraviť výberové konania na miesta sudcov napríklad tak, aby sa uskutočňovalo jedno hromadné výberové konanie napríklad na krajovom princípe raz za rok a obsadzoval by sa počet predpokladaných voľných miest, teda kde sa predpokladá ich uvoľnenie v priebehu roka, dvoch. Vybratí kandidáti by čakali na schválenie v Súdnej rade SR alebo u prezidenta, kedy by sa miesto uvoľnilo reálne. Súčasne s odvolaným sudcom by bol vymenovaný nový sudca podľa poradia, „podali by si ruky“ súdne oddelenie by bolo obsadzované zo dňa na deň. Ako JUDr. Sádovský uviedol, z tohto totiž vznikajú prieťahy v súdnych konaniach, nakoľko veci po odchode sudcov treba prerozdeľovať, čo znamená, že sa čaká rok, kým príde nový sudca a zatiaľ ostatní sudcovia ku svojim približne 500 veciam dostanú ďalších prerozdelených možno 150 vecí, pričom toto sú základné príčiny prieťahov v súdnych konaniach.

Ministerstvo spravodlivosti SR mieni urobiť v roku 2017 novú analýzu potrebnosti miest na súdoch, ktorá bude financovaná v rámci programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Súdna rada SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3088
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krajčír: Protesty by nemali zasahovať do práv a slobôd iných občanovhttps://www.teraz.sk/slovensko/l-krajcir-protesty-by-nemali-zasaho/568056-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, ...

Právnik: Novela nemá za cieľ znemožniť právo voliť nezaočkovanýmhttps://www.teraz.sk/slovensko/bujnak-novela-nema-za-ciel-znemozn/567937-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úmyslom zmeny volebného zákona nemá byť znemožnenie práva voliť nezaočkovaným.

Agrorezort pripravuje nový veterinárny zákonhttps://www.teraz.sk/slovensko/mprv-pripravuje-novy-veterinarny-zako/567678-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Následky množiteľského biznisu znášajú aj útulky.

Kresák: Novela volebného zákona nie je v súlade s ústavouhttps://www.teraz.sk/slovensko/p-kresak-novela-volebneho-zakona-ni/567665-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.

SP zníži či zastaví exekučné zrážky viac než 30.000 dôchodcomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/sp-znizi-ci-zastavi-exekucne-zra/567647-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Sociálna poisťovňa (SP) po zmene životného minima zníži alebo zastaví exekučné zrážky ...

Na nového člena súdnej rady kandiduje sudca Krajského súdu v Košiciach Ľuboš Kunayhttps://www.webnoviny.sk/na-noveho-clena-sudnej-rady-kandiduje-sudca-krajskeho-sudu-v-kosiciach-lubos-kunay/

Súdna rada SR eviduje jeden návrh na člena súdnej rady, a to predsedu senátu Krajského súdu v ...

Nové časopisy

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: