Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ktoré pojednávania sa budú konať do 28. februára 2021

najpravo.sk • 25.1. 2021, 11:38

Dňa 19. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa okrem iného novelizoval zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Uvedená novela zakotvila, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Tento všeobecne záväzný právny predpis bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 24/2021 Z. z. ako Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. januára 2021 o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Uvedená vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (t. j. 23. januára 2021) a stráca účinnosť uplynutím 28. februára 2021. Ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:

 • a) väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,
 • b) rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,
 • c) podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,
 • d) rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,
 • e) rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,
 • f) konanie vo veciach určenia rodičovstva,
 • g) konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,
 • h) konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,
 • i) konanie vo veciach osvojenia,
 • j) konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,
 • k) konanie o dedičstve,
 • l) konanie o spôsobilosti na právne úkony,
 • m) konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,
 • n) konanie o ustanovení opatrovníka,
 • o) veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
 • p) konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.

Okrem vyššie uvedených vecí možno v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonať pojednávanie, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad; túto skutočnosť konajúci súd v predvolaní zdôrazní.

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2207
PoUtStŠtPiSoNe
: