TlačPoštaZväčšiZmenši

Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v prípade združenia majetku

17.3. 2021, 17:41 |  Pavol VARGAEŠTOK

podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „ AML Zákon  “ ) a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného  ( ďalej len ako „ Zákon o registri  “ )

Pojem konečný užívateľ výhod nájdeme v právnej úprave v dvoch zákonoch a to jednak v AML Zákone,  ktorého cieľom je predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti  ako aj v Zákone o registri, ktorého cieľom je naopak  zriadenie samostatného registra partnerov verejného sektora, prostredníctvom ktorého je možné dohľadať, kto je konečným užívateľom výhod určitého subjektu, ktorý sa do tohto registra registruje a ktorý je vedený Okresným súdom Žilina. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech, ktorej takéto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Presné vymedzenie pojmu konečný užívateľ výhod možno nájsť v ustanovení § 6a AML Zákona.

 

 

§ 6a v ods. 1 písm. c)  AML Zákona definuje konečného užívateľa výhod  v prípade  ak ide o združenie majetku, ako fyzickú osoba, ktorá

 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, 
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov, 
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Za združenia majetku sú podľa § 9 písma. e) AML Zákona  považované

 1. nadácie ( zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení́ neskorších predpisov),
 2. neziskové́ organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení́ neskorších predpisov),
 3. neinvestičné́ fondy (zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení́ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení́ neskorších predpisov) a
 4. iné́ účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré́ spravujú́ a rozdeľujú́ finančné prostriedky.

V zmysle uvedených definícii je potrebné konštatovať, že za konečného užívateľa výhod v prípade subjektov spadajúcich pod združenia majetku je potrebné zapísať osobu ktorá napĺňa hoc len jeden z vyššie uvedených znakov resp. konečným užívateľom výhod sú všetky osoby napĺňajúce definíciu §6a ods. 1 písm. c) AML Zákona.

Oprávnená osoba by teda pri tvorbe verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod s odbornou starostlivosťou  mala vychádzať z interných dokumentov daných subjektov a skúmať

 • ktorá fyzická osoba je zakladateľom ( ak zakladateľom bola právnická osoba je potrebné postupovať podľa § 6a   ods. 1 písm. c) AML Zákona   )
 • ktorá fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena resp. ktorá fyzická osoba je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, ( napr. správna rada )
 • ktorá fyzická osoba je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo kto je členom týchto orgánov ( napr. riaditeľ, revízor, dozorná rada .. )
 • ktorá fyzická osoba je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, resp.  ktorá fyzická osoba má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku

a v prípade ak oprávnená osoba skúmaním dokumentácie dospeje k záveru, že pri každej definícii je identifikovaná iná fyzická osoba ( teda nie je tu kumulácia definícii )  je potrebné zapísať všetky uvedené osoby ako konečných užívateľov výhod. 


 

JUDr. Pavol VARGAEŠTOK
managing partner / advokát
mobil: +421908689521
email: pavol.vargaestok@akslamka.eu

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
sídlo: Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín
web: www.akslamka.eu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 189
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: