TlačPoštaZväčšiZmenši

Konferencia „Konkurz a reštrukturalizácia v časoch krízy"

23.5. 2012, 16:36 |  Kolektív viacerých autorov

Dňa 18.5.2012 sa v Bratislave uskutočnila konferencia „Konkurz a reštrukturalizácia v čase krízy", ktorej spoluorganizátorom a odborným garantom bola Právnická fakulta UK Bratislava. Konferencia sa na vysokej odbornej úrovni venovala najmä novele Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR"), účinnej od januára 2012, ako i dopadu tejto novely na celkovú ekonomiku Slovenska. Kľúčovými zmenami, o ktorých sa hovorilo, sú najmä zrýchlenie konkurzných konaní, zníženie zaťaženosti súdov obchodnými spormi, ako aj sťaženie možnosti úpadcov prevádzať majetok na spriaznené osoby, čo vyvolávalo doteraz značné problémy. Úvodné vystúpenie prof. PatakyovejÚčastníkmi konferencie, ktorá bola kreditovaným vzdelávacím podujatím pre správcov, boli hlavne správcovia konkurzných podstát, právnici z bankového sektora, zástupcovia MS SR a významní odborníci.

S odbornými prednáškami na konferencii vystúpili za Právnickú fakultu UK - Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD, JUDr. Dalimír Solčanský, PhD, JUDr. Stanislav Barkoci a JUDr. Andrej Glézl, PhD. Ďalej s príspevkami vystúpili predstavitelia najväčších správcovských spoločností Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. - JUDr. Miroslav Duračinský a JUDr. Matúš Boľoš, BANKRUPTCY & Recovery Service, k.s. - JUDr. Michal Reken, Ing. Robert Baran, JUDr. Ján Raška. Štatistické údaje a aktuálne trendy vo vývoji konkurzov a reštrukturalizácii predstavili zástupcovia vzdelávacej spoločnosti pre správcov L&L.com, s.r.o. - JUDr. Daniel Lukáč a Ing. Jozef Lukáč.

Zľava: Dr Barkoci, prof Patakyová, Dr Solčanský, moderátorka p. Rusňáková, Dr Glézl

Konferencia bola rozdelená na dve časti – prvá časť sa venovala už spomenutým zmenám v novele ZKR a jej aplikačným problémom z teoretického pohľadu, pričom boli načrtnuté niektoré doposiaľ nezodpovedané otázky ako napr. veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu po 1.1.2012, ako aj uplatňovanie náhrady škody za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu voči štatutárnym orgánom obchodných spoločností. K záverom tejto prvej časti patrí najmä očakávanie kreovania judikatúry v danej oblasti, ako aj prípravy ďalšej novely, týkajúcej sa otázky oddlženia fyzických osôb. Druhá časť sa venovala praktickým príkladom a doterajším skúsenostiam. V rámci tejto časti boli predstavený konkurz veľkej chemickej spoločnosti s jej prevádzkovaním a predajom podniku za plnej prevádzky, tak aj práve prebiehajúca reštrukturalizácia developerského projektu. Po tomto nasledovala panelová diskusia, v ktorej si účastníci vymieňali praktické skúsenosti ohľadne niektorých problematických otázok ako napr. rozhodovanie o vhodnosti reštrukturalizácie pre konkrétnu spoločnosť a pod. V rámci druhej časti vystúpili aj predstavitelia bankového sektora, ktorí spolu so zúčastnenými správcami a odborníkmi hľadali odpovede na otázky, ktoré ich trápia aj po novele ZKR, ktorá neodstránila všetky nedostatky konkurzného konania.

Na záver organizátori i účastníci konferencie zhodnotili túto akciu ako mimoriadne úspešnú – bolo to jedinečné podujatie svojho druhu, ktoré sa venovalo rozsiahlej novele ZKR naozaj zo všetkých aspektov a na ktorom zazneli mnohé podnety na zefektívnenie činnosti či už správcov, alebo veriteľských orgánov.Neformálne odborné diskusie počas recepcie JUDr. Mančíková a JUDr. Hudeková

O príjemnú atmosféru sa okrem samotných účastníkov konferencie postaral aj zaujímavý spoločenský obed spojený s recepciou, na ktorom pokračovali odborné i súkromné diskusie účastníkov, ktoré, ako organizátori pevne veria, vyústili do nadviazania nových kontaktov i úspešnej spolupráce. Je možné konštatovať, aj na základe ohlasov účastníkov, že I. ročník konferencie „Konkurz a reštrukturalizácia v časoch krízy" 2012 prebehol úspešne a je vidieť, že jeho plánované každoročné opakovanie má skutočne veľký význam. 

 

Autori:

JUDr. Dalimír Solčanský, PhD  a 

JUDr. Eliška Mančíková

JUDr. Eliška Mančíková
barkoci.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 790
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

K aplikácii § 329 ods. 1 veta druhá a § 331 ods. 1 CSP

bez zovšeobecneného záveru

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Notárska komora SR ponúkne bezplatné poradenstvohttp://www.teraz.sk/slovensko/notarska-komora-sr-ponukne-bezplatne/425042-clanok.html

Notárska komora SR ponúkne v termíne od 22. do 24. októbra bezplatné právne konzultácie.

Prezidentka: Vyšetrovatelia a prokurátori si ešte dôveru zaslúžiahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-vysetrovatelia-a-prokurat/425015-clanok.html

Čaputová zároveň požiadala verejnosť, aby neodsudzovala všetkých sudcov, prokurátorov a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch sa zrušiahttp://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-sudne-poplatky-v-pracovnopravnyc/424970-clanok.html

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili novelu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku ...

Prezidentka nepodpísala novelu zákona o lesoch, agrorezort reagujehttp://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-nepodpisala-novelu-zakona/425034-clanok.html

Nová právna úprava mala umožniť lepšie zavádzanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ...

Rodičia mladší ako 33 rokov budú mať nárok na 5-týždňovú dovolenkuhttp://www.teraz.sk/ekonomika/rodicia-mladsi-ako-33-rokov-budu-ma/424957-clanok.html

V súčasnosti Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky pre zamestnanca najmenej na ...

Fungovanie vnútorných vzťahov v štátnej službe sa má zefektívniťhttp://www.teraz.sk/slovensko/fungovanie-vnutornych-vztahov-v-sta/424707-clanok.html

Doplniť sa má aj úprava výberového konania o možnosť overiť úroveň ovládania práce s ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: