TlačPoštaZväčšiZmenši

Kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu

20.4. 2014, 13:38 |  najpravo.sk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Po tom, čo volič prevzal obálku a hlasovacie lístky, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.   

Na prospech politickej strany alebo koalície sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako dvom kandidátom, takýto hlasovací lístok sa ráta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. 

Kandiduje celkovo 29 politických strán, zoznam kandidátov na jednotlivých kandidátnych listinách vám prinášame v kompletnom znení (zdroj: Ministerstvo vnútra SR, stav k 20. 4. 2014)

Číslo kandidátnej listiny: 1
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

 1. Jozef Kollár, Ing., PhD., 52 r., poslanec NR SR, Viničné
 2. Jana Žitňanská, Mgr., 40 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
 3. František Mikloško, RNDr., 66 r., politik, Bratislava
 4. Ondrej Dostál, Mgr., 43 r., sociológ, právnik, Bratislava
 5. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 42 r., poslanec NR SR, Bratislava
 6. Martin Barto, Ing., CSc., 55 r., ekonóm, Bratislava
 7. Štefan Baláž, Ing., 44 r., ekonóm, Košice
 8. Rastislav Bielik, Ing., PhD., 34 r., manažér, Banská Bystrica
 9. Peter Geremeš, Ing., 67 r., stavebný inžinier, Prešov
 10. Damián Kováč, MBA, 31 r., projektový manažér, Bratislava
 11. Juraj Benčík, Mgr. art., 47 r., herec, pedagóg, Martin
 12. Kornélia Fabišíková, MUDr., 48 r., psychiatrička, Košice
 13. Kristína Mišutová, MSc., 24 r., politologička, Jelšovce

Číslo kandidátnej listiny: 2
Kresťanskodemokratické hnutie

 1. Anna Záborská, MUDr., 65 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bojnice
 2. Miroslav Mikolášik, MUDr., 61 r., poslanec Európskeho parlamentu, Dolný Kubín
 3. Ján Hudacký, Ing., 55 r., poslanec NR SR, Prešov
 4. Andrej Klapica, Dr., 36 r., ekonóm, Piešťany
 5. Martin Dilong, JUDr., 40 r., právnik, Chorvátsky Grob
 6. Radovan Gondžúr, Mgr., 28 r., právnik, Prešov
 7. Peter Solár, doc. RNDr., PhD., 43 r., vysokoškolský učiteľ, Košice
 8. Lýdia Pilková, Mgr., 43 r., špeciálna pedagogička, Golianovo
 9. Mária Kaľavská, Mgr., 33 r., učiteľka, Studenec
 10. Karol Pastor, doc. RNDr., CSc., 63 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
 11. Martin Novodomec, Mgr. Ing., 32 r., ekonóm, Kremnica
 12. Ivan Šimko, Ing. JUDr., 59 r., právnik, Bratislava
 13. Ľuboš Fellner, MUDr., 45 r., riaditeľ BUBO Travel Agency, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 3
SMER - sociálna demokracia

 1. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 47 r., podpredseda Európskej komisie, Bratislava
 2. Monika Flašíková Beňová, PhDr., 45 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Bratislava
 3. Monika Smolková, Mgr., 57 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Košice
 4. Vladimír Maňka, Ing., 54 r., poslanec Európskeho parlamentu, Zvolen
 5. Boris Zala, Doc., Dr., 59 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
 6. Katarína Neveďalová, Bc., 31 r., poslankyňa Európskeho parlamentu, Čeľadice
 7. Gabriela Kečkéšová, Mgr., 36 r., poradkyňa podpredsedu Európskej komisie, Zlaté Moravce
 8. Jozef Štrba, Ing., 51 r., podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina
 9. Peter Bizovský, MUDr., MPH, 57 r., riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa
 10. Alexander Bačík, Ing., 53 r., riaditeľ ÚPSVaR Levice, Levice
 11. Ján Hrubý, Bc., 26 r., asistent poslanca NR SR, Trnava
 12. Martin Nemky, Ing., 34 r., prednosta Okresného úradu Nitra, Nitra
 13. Božena Kováčová, Ing., 55 r., starostka, Janova Lehota

Číslo kandidátnej listiny: 4
Slovenská ľudová strana

 1. Andrej Trnovec, RNDr., 50 r., mediátor, Bratislava
 2. Marian Mišún, Bc., 34 r., robotník, Púchov
 3. Viliam Zopp, Ing., 75 r., dôchodca, Bratislava
 4. Marian Magát, 28 r., robotník, Dunajov
 5. Jozef Valovič, Ing., 41 r., strojár, Čachtice
 6. Jozef Mihalčin, Ing., 55 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou
 7. Miroslav Faktor, Ing., PhD., 52 r., výskumný pracovník, Žilina
 8. Hana Jablonovská, 62 r., dôchodkyňa, Poprad
 9. Rudolf Steigauf, 42 r., strojník, Revúca
 10. Milan Prašovský, 38 r., civilná bezpečnostná služba, Banská Bystrica
 11. Roman Štrba, 48 r., manažér, Banská Bystrica
 12. Dušan Ďuriška, Ing., 52 r., projektant, Kameňany
 13. Jozef Sásik, Ing., 56 r., lesný inžinier, Banská Bystrica

Číslo kandidátnej listiny: 5
Národ a Spravodlivosť - naša strana

 1. Sergej Chelemendik, 56 r., spisovateľ, Bratislava
 2. Martina Slovíková, Mgr., 35 r., konateľka spoločnosti, Bobrov
 3. Andrej Janco, MUDr., 56 r., lekár, Košice
 4. Mária Bezaniuková, Ing., 42 r., manažérka, Tarnov
 5. Ľuboslav Krasňan, Bc., 40 r., SZČO, Trenčín
 6. Martina Demová, Ing., 33 r., ekonómka, Senec
 7. Miloš Zverina, 50 r., manažér, Nitra
 8. Peter Holáni, Ing., 34 r., projektový manažér, Čadca
 9. Oskar Dobrovodský, 43 r., strojár, Malacky

Číslo kandidátnej listiny: 6
Magnificat Slovakia

 1. Marko Semeš, Mgr. M.B.A., 54 r., finančný analytik, Bratislava
 2. Pavol Kováč, Bc., 41 r., novinár, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 7
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA

 1. Anton Železník, Ing., 39 r., ekonóm, predseda DOST, Trnava
 2. Peter Súlovský, Ing., 64 r., analytik pre medzinárodné vzťahy, Šamorín
 3. Martin Filipkov, 50 r., živnostník, Prievidza
 4. Peter Lisý, Ing., 69 r., manažér, predseda OR JDS, Zlaté Moravce
 5. Gabriel Vohlárik, 43 r., hudobný umelec, Trnava
 6. Anton Paučin, 56 r., elektromechanik, Prievidza
 7. Ján Ďurský, Ing., 49 r., lesný inžinier, Kováčová
 8. Peter Múkera, JUDr., 57 r., advokát, Banská Bystrica
 9. Štefan Kubalak, Ing., 50 r., manažér, Senica
 10. Peter Bučko, Ing., 50 r., manažér, Dunajská Streda
 11. Pavol Butko, Ing., 52 r., kameraman, Trnava
 12. Jaroslav Daniš, 64 r., dôchodca, Prievidza
 13. Lýdia Zahradníková, 33 r., živnostníčka, Trnava

Číslo kandidátnej listiny: 8
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA

 1. Vladimír Gürtler, JUDr., 41 r., manažér riadenia spoločností v krízovom stave, Košice
 2. Regan Belovič, MUDr. Mgr., 43 r., lekár, politológ, Šaľa
 3. Rastislav Blaško, PhDr. Mgr., 43 r., publicista, analytik medzinárodných vzťahov a európskej politiky, Pezinok
 4. Ľubomír Vasilišin, Ing., 50 r., daňový poradca, Prešov
 5. Zuzana Angelovičová, Ing., 53 r., daňová poradkyňa, Prešov
 6. Bibiana Trubačová, 43 r., predsedníčka občianskeho združenia, Hlohovec
 7. Kosmas Bekiaris, Ing., 43 r., databázový administrátor, Košice
 8. Daniela Pasnišinová, Dipl. oper. sestra, 54 r., zdravotná sestra, Košice
 9. Pavol Nemec, 60 r., hudobník - publicista, Gbely
 10. Peter Chripko, 48 r., informatik, Poprad
 11. Lenka Koscsová, Mgr., 32 r., sociálno-administratívna pracovníčka, Bratislava
 12. Štefan Laczkó, 46 r., stolár - živnostník, Čečejovce
 13. Rudolf Želinský, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 9
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

 1. Mikuláš Krivánsky, 63 r., historik, Košice
 2. Zsanett Pelle, 27 r., právnička, Rimavská Sobota
 3. Zoltán Bugár, Ing., 35 r., obchodný manažér, Dunajská Streda
 4. Melinda Vicena, Ing., 30 r., obchodná manažérka, Svätý Peter
 5. Bernadett Csicsák, 30 r., právnička, Nové Zámky

Číslo kandidátnej listiny: 10
Strana TIP

 1. Michal Bubán, Mag., 33 r., projektový manažér, Bratislava
 2. Ivana Augustínska, Mgr., 26 r., lektorka, Košice
 3. Aneta Büdi, 33 r., projektová manažérka, Komárovce
 4. Juraj Tilesch, BSBA, 28 r., SZČO, Trenčín
 5. Natália Cintulová, 23 r., aktivistka, Zeleneč
 6. Oliver Domaracký, Mgr., 25 r., raper, Bratislava
 7. Adriana Horníková, Doc. Mgr., Ing., PhD., Dr., 40 r., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
 8. Ján Hurban, Ing., 31 r., manažér, Senica
 9. Dušan Barlík, 28 r., nezamestnaný, Dunajská Streda
 10. Gezim Gashi, Bc., 25 r., archivár, Lučenec
 11. Drahoslav Tkáč, 29 r., kúzelník, Diviaky nad Nitricou
 12. Tomáš Pinka, 24 r., študent, Košice
 13. Dana Štrassová, Bc., 23 r., študentka, Liptovský Mikuláš

Číslo kandidátnej listiny: 11
Ľudová strana Naše Slovensko

 1. Martin Beluský, Ing., 27 r., riaditeľ úradu, Piešťany
 2. Rastislav Schlosár, Mgr., 29 r., vedúci odboru, Bratislava
 3. Marek Ďurán, Ing., 28 r., obchodný manažér, Košice
 4. Jana Štrangfeldová, Ing., PhD., 54 r., ekonómka, Banská Bystrica
 5. Ivan Bielik, PhDr., Mgr., PhD., MPH, MHA, 60 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 6. Vladimír Hagara, Ing., 52 r., riaditeľ gymnázia, Levice
 7. Zuzana Nemogová, Mgr., 30 r., učiteľka, Revúcka Lehota
 8. Martin Kotleba, Ing., 36 r., účtovník, Banská Bystrica
 9. Renáta Mecková, JUDr., 28 r., právnička, Zvolen
 10. Karol Robert Thoma, Ing., 80 r., stavebný inžinier, Piešťany

Číslo kandidátnej listiny: 12
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

 1. Antonio Parziale, 61 r., manažér, Bratislava
 2. Miroslav Hajnoš, Bc., 28 r., informatik, Bytča
 3. Miroslava Demková, Bc., 28 r., prekladateľka, tlmočníčka, Michalovce
 4. Miriam Sláviková, Ing., 48 r., stavebná inžinierka, Viničné
 5. Miroslav Antoňak, 27 r., ochranca spotrebiteľov, Medzilaborce
 6. Edita Jónyová, Bc., 41 r., asistentka učiteľa, Budkovce
 7. Slávka Krišková, 33 r., obchodná manažérka, Veľké Zálužie
 8. Michal Valachovič, Mgr., 40 r., člen dozornej rady, Bratislava
 9. Janka Langová, PhDr., 39 r., štátna zamestnankyňa, Bratislava
 10. Nora Tóthová, 45 r., podnikateľka, Žilina
 11. Petra Smreková, Bc., 23 r., študentka, Nová Ľubovňa
 12. Juraj Marček, MUDr., 31 r., lekár, Martin
 13. Igor Turuk, JUDr., 45 r., podnikateľ, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 13
NOVÝ PARLAMENT

 1. Jozef Behýl, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
 2. Miloslav Hetteš, doc., RNDr., CSc., 60 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 3. Pavel Marko, Ing., plk. v.v., 56 r., výsluhový dôchodca, Vlkanová
 4. Peter Mešťan, Ing., 41 r., obchodný riaditeľ, Martin
 5. Barbora Behýlová, JUDr., 30 r., právnička, Bratislava
 6. Jozef Ugorčák, Ing., 41 r., podnikateľ, Rožňava

Číslo kandidátnej listiny: 14
MOST-HÍD

 1. Zsolt Simon, Ing., 43 r., poslanec NR SR, Padarovce
 2. József Nagy, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Dunajská Streda
 3. František Šebej, PhDr., CSc., 67 r., poslanec NR SR, Bratislava
 4. Tibor Bastrnák, MUDr., 49 r., poslanec NR SR, Komárno
 5. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 40 r., právnička, Štúrovo
 6. Zoltán Forró, Ing., 31 r., poľnohospodársky inžinier, Trstice
 7. Jozef Lohyňa, Mgr., 51 r., SZČO, Prievidza
 8. Vladimír Vágási, Mgr., 51 r., zástupca starostu, Košice
 9. Peter Krajňák, Mgr., 32 r., pedagóg, Prešov
 10. Karol Pataky, Ing., 37 r., ekonóm, Kráľovský Chlmec
 11. Irén Sárközy, Ing., JUDr., 44 r., ekonómka, Dunajská Streda
 12. Michal Goriščák, PhDr., 28 r., doktorand, Svidník
 13. Csaba Cúth, 35 r., právnik, jazykovedec, Komárno

Číslo kandidátnej listiny: 15
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA

 1. Ján Slota, Ing., 60 r., živnostník, Žilina
 2. Stanislav Pánis, 64 r., hudobný skladateľ, Bratislava
 3. Augustin Jozef Lang, PhDr., CSc., 65 r., riaditeľ odboru, Bratislava
 4. Emil Vestenický, Ing., 65 r., dôchodca, Trenčín
 5. Jana Hurinová, Mgr., Ing., 30 r., právnička, Žilina
 6. Valentín Švidroň, RNDr., CSc., 65 r., vysokoškolský učiteľ, Košice
 7. Lenka Almášiová, JUDr., 30 r., advokátska koncipientka, Bratislava
 8. Alexander Breza, 60 r., súkromný podnikateľ, Plavecký Štvrtok
 9. Mária Puková, 37 r., živnostníčka, Tekovské Lužany
 10. Anton Mihálik, 46 r., živnostník, Voznica
 11. Miroslav Šuňal, Mgr., 41 r., technický pracovník, Bratislava
 12. Igor Kmeť, 56 r., živnostník, Žilina
 13. Pavol Slota, Ing., 33 r., konateľ spoločnosti, Žilina

Číslo kandidátnej listiny: 16
Strana demokratického Slovenska

 1. Irena Belohorská, MUDr., PhD., 66 r., predsedníčka Únie žien, Bratislava
 2. Sergej Kozlík, Ing., 63 r., poslanec EP, Bratislava
 3. Marek Kuzma, Ing., 37 r., technik, Štítnik
 4. Vladimír Jelinek, JUDr., 34 r., právnik, Košice
 5. Michaela Eliašová, JUDr., 31 r., podnikateľka, Galanta
 6. Pavel Poluch, Ing., 40 r., podnikateľ, Bratislava
 7. Peter Baco, Ing., PhD., 69 r., agrárny expert, Trenčín
 8. Tomáš Zemko, Mgr., 29 r., obchodný riaditeľ, Nová Dubnica
 9. Ľudovít Zeman, Ing., 66 r., poradca, Bratislava
 10. Milan Rogovský, Mgr., 28 r., manažér, Vysoké Tatry
 11. Marianna Mindeková, Ing., 27 r., ekonómka, Bratislava
 12. Zuzana Svrčeková, Ing., 37 r., ekonómka, Piešťany
 13. Beáta Havlínová, 64 r., lektorka, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 17
Strana zelených

 1. Ľubomír Schmida, 53 r., fotograf, Ružomberok
 2. Helena Venclová, Mgr., 55 r., stredoškolská pedagogička, Topoľčany
 3. Michal Kocmunda, 32 r., podnikateľ v OZE, Vráble
 4. Patrik Kelemen, 41 r., energetik, Komjatice
 5. Roman Malovec, 45 r., ekologický aktivista, Bratislava
 6. Anna Blahusová, 40 r., predavačka, Nová Baňa
 7. Ján Kabina, 36 r., fotograf, Lehota pod Vtáčnikom
 8. Michaela Štefanovičová, 29 r., študentka VŠ, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 18
VZDOR - strana práce

 1. Stanislav Pirošík, 25 r., izolatér, Bytča
 2. Miroslav Pomajdík, Mgr., 27 r., politológ, Arnutovce
 3. Ivan Gaľa, Ing., 26 r., konzultant, Košice
 4. Jozef Vacula, Bc., 24 r., študent VŠ, Likavka
 5. Martin Zeleňák, 29 r., robotník, Chotča
 6. Zdeněk Rajchl, 49 r., zdravotnícky pracovník, Myjava
 7. Richard Letko, 34 r., robotník, Ružomberok
 8. Marián Červený, 35 r., robotník, Žilina
 9. Lukáš Kucharovic, 26 r., robotník, Štvrtok
 10. Martin Jágrik, 32 r., robotník, Považská Bystrica
 11. Miroslav Biel, 32 r., robotník, Považská Bystrica
 12. Adam Nosek, 22 r., študent VŠ, Plavnica
 13. Lukáš Pirošík, 24 r., robotník, Žilina

Číslo kandidátnej listiny: 19
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 1. Jozef Viskupič, Mgr., 38 r., aktivista, projektový manažér, poslanec NR SR, Trnava
 2. Viera Dubačová, Mgr. art., 51 r., aktivistka proti korupcii a extrémizmu, divadelná režisérka, Banská Bystrica
 3. Oto Žarnay, Mgr., 45 r., učiteľ, Košice
 4. Branislav Škripek, Mgr., 43 r., poslanec NR SR, aktivista v oblasti evanjelizácie, Budmerice
 5. Mária Raučinová, PharmDr., ThLic., 54 r., aktivistka Fórum života o.z., vysokoškolská pedagogička, Bratislava
 6. Vladimír Sirotka, Ing., CSc., 67 r., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov, Bratislava
 7. Veronika Remišová, Mgr. art., M.A., ArtD., 37 r., vysokoškolská pedagogička, aktivistka, Bratislava
 8. Stanislav Daniel, Mgr., 33 r., expert na Rómsku problematiku, Skalica
 9. Vladimír Čaboun, Prof., Ing., Csc., 61 r., lesnícky a krajinný ekológ, vysokoškolský pedagóg, Zvolen
 10. Jakub Nvota, Mgr. art., 36 r., umelecký šéf Túlavého divadla, divadelný režisér, Trnava
 11. Stanislav Trnovec, Ing., CSc., 69 r., klub mnohodetných rodín o.z. - predseda, Bratislava
 12. Michal Kravčík, Ing., CSc., 58 r., hydroekológ, enviromentalista, Košice
 13. Maroš Paulini, Mgr., 26 r., aktivista, odborník na financie, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 20
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 1. Martin Daňo, 37 r., novinár, Humenné
 2. Peter Puškár, JUDr., Mgr., 38 r., právnik, Bratislava
 3. Ján Muráň, 31 r., podnikateľ, Dunajská Lužná
 4. Jozef Magač, 53 r., živnostník, Brezovka
 5. Slávka Soradová, Ing., 46 r., referentka, Trnava
 6. Anna Kozaňáková, PaedDr., PhD., 27 r., pedagogička, Mútne
 7. Iveta Burešová, 50 r., manažérka obchodu, Žilina
 8. Attila Várady, 35 r., živnostník, Silica
 9. Jozef Kladný, 49 r., elektromechanik, Smižany
 10. Jozef Gulík, Bc., 36 r., spisovateľ, Čata
 11. Dušan Ivan, Ing., 32 r., ekonóm, Banská Bystrica
 12. Miroslav Miho, Ing., 32 r., ekonóm, Banská Bystrica

Číslo kandidátnej listiny: 21
Sloboda a Solidarita

 1. Ján Oravec, PhDr., CSc., 49 r., ekonóm, Cerová
 2. Lucia Nicholsonová, 37 r., poslankyňa NR SR, Bratislava
 3. Richard Sulík, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Bratislava
 4. Martin Poliačik, Mgr., 33 r., poslanec NR SR, Bratislava
 5. Kálmán Petőcz, PhDr., 53 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Svätý Jur
 6. Anna Zemanová, RNDr., 54 r., poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava
 7. Paul Viktor Podolay, 67 r., prezident Nemecko-slovenskej hospodárskej únie, Bratislava
 8. Natália Blahová, Mgr., 40 r., sociálna poradkyňa, Zavar
 9. Štefan Pecen, Ing., 62 r., tlmočník a prekladateľ, Bratislava
 10. Michal Bróska, 33 r., manažér, Svätý Jur
 11. Richard Marko, 39 r., informatik, Prievidza
 12. Andrej Buday, Ing., 62 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Prešov
 13. Rastislav Masnyk, JUDr., 40 r., advokát, Košice

Číslo kandidátnej listiny: 22
Strana moderného Slovenska

 1. Jozef Golonka, Ing., 76 r., hokejový tréner, Bratislava
 2. Milan Lopašovský, PharmDr., 50 r., diplomat, Bratislava
 3. Gabriel Kollár, Ing., 61 r., manažér, Bratislava
 4. Richard Rikkon, Mgr. art., 39 r., hudobník - klavirista, Bratislava
 5. Ľubomír Luhový, 47 r., futbalový tréner, Bratislava
 6. Ján Struk, 55 r., ekonomický poradca, Košice
 7. Ján Potocký, Bc., 25 r., obchodný manažér, Rakovec nad Ondavou
 8. Jarmila Vidová, Ing., PhD., 46 r., vysokoškolská učiteľka, Bratislava
 9. Peter Bendík, PhDr., Mgr., 31 r., starosta obce, Vlková
 10. Ivana Matušková, Mgr., 36 r., psychologička, Jelenec
 11. Bianka Branišová, MUDr., 25 r., lekárka, Trnava
 12. Milan Chalachan, 24 r., študent, Jelenec
 13. Viera Žuffová, Ing., 37 r., banková manažérka, Hronsek

Číslo kandidátnej listiny: 23
Komunistická strana Slovenska

 1. Jozef Hrdlička, PhDr., 36 r., predseda KSS, Trenčín
 2. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 48 r., strojný inžinier, Pezinok
 3. František Škvrnda, doc., PhDr., CSc., 61 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
 4. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce
 5. Juraj Brecko, Ing., 69 r., riaditeľ a. s., Michalovce
 6. Peter Dinuš, PhDr., PhD., 43 r., vedecký pracovník SAV, Bratislava
 7. Karol Ondriaš, RNDr., DrSc., 62 r., vedecký pracovník SAV, Bratislava
 8. Matúš Karas, Ing., 26 r., ekonóm, Košarovce
 9. Lukáš Sisák, 28 r., súkromný podnikateľ, Košice
 10. Martin Fabuš, Bc., 22 r., študent VŠ, Borčice
 11. Slavomír Blažek, Ing., 26 r., programátor, Bratislava
 12. Juraj Pavlovič, Ing., 65 r., súkromný podnikateľ, Lipovec
 13. Marián Vitkovič, Ing., 44 r., ekonóm, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 24
ÚSVIT

 1. Ivan Hopta, PhDr., CSc., 55 r., pedagóg, Humenné
 2. Karol Fajnor, Ing., 59 r., dopravný inžinier, Bratislava
 3. Mária Sidorová, PaedDr., 56 r., riaditeľka prekladateľského centra, Prešov
 4. Jozef Zaťko, JUDr., Dr.h.c., 52 r., riaditeľ agentúry, Dolný Ohaj
 5. Martin Hraško, Mgr. arch., 42 r., architekt, Bratislava
 6. Marián Paško, 53 r., vedúci drevovýroby, Udavské
 7. Ján Antal, Ing., 63 r., ekonóm, Hnúšťa
 8. Andrea Zborovjanová, Mgr., 40 r., učiteľka, Šarišské Michaľany
 9. Ján Marko, 41 r., bezpečnostný analytik, Oponice
 10. Iveta Sokáčová, Mgr., 45 r., pedagogička, Humenné
 11. Lucia Gombitová, 34 r., kontrolórka, Pakostov
 12. Alexander Kucka, 38 r., finančný poradca, Snina
 13. Vladimír Chalupka, 25 r., pracovník marketingu, Humenné

Číslo kandidátnej listiny: 25
Strana občianskej ľavice

 1. Vladislav Borík, Ing., PhD., 43 r., manažér, Mojmírovce
 2. Marek Géci, JUDr., 30 r., advokátsky koncipient, Ludanice
 3. Peter Mati, Ing., 53 r., podnikateľ - živnostník, Košice
 4. Milan Antaš, PhDr., 57 r., pedagóg, Poprad
 5. Maroš Jančula, Ing., 50 r., odborný radca, Pavlice
 6. Mikuláš Petriščák, PhDr., 56 r., psychológ, Runina
 7. Martin Valo, 50 r., manažér, Piešťany
 8. Igor Detko, Ing., PhD., 40 r., projektový manažér, Prievidza

Číslo kandidátnej listiny: 26
Slovenská národná strana

 1. Andrej Danko, JUDr., 39 r., advokát, Miloslavov
 2. Rafael Rafaj, Mgr., 54 r., riaditeľ, komunikačný poradca, Bratislava
 3. Jaroslav Paška, Ing. arch., 59 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 4. Dušan Tittel, Ing., 47 r., prezident Únie ligových klubov, Bratislava
 5. Eva Antošová, Ing., 49 r., manažérka, Nitra
 6. Karol Konárik, Ing., 33 r., podnikateľ, Banská Bystrica
 7. Karol Farkašovský, PhD., 58 r., výkonný riaditeľ, Bratislava
 8. Pavel Kapusta, Mgr., 44 r., novinár - šéfredaktor, Bratislava
 9. Vladimír Chovan, Ing., 50 r., generálny riaditeľ, Trnava
 10. Tomáš Zanovit, PaedDr., 31 r., učiteľ, Martin
 11. Pavol Fedor, prof., Ing., PhD., 57 r., vysokoškolský profesor, Košice
 12. Jaroslav Ridoško, MUDr., PhD., 55 r., lekár, Trenčín
 13. Marián Andel, PhDr., 63 r., dôchodca - predseda nezávislého Združenia dôchodcov Slovenska, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 27
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

 1. Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD., 52 r., poslanec NR SR, Bratislava
 2. Eduard Kukan, JUDr., 74 r., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
 3. Milan Roman, Ing., 42 r., ekonóm, Skalica
 4. Katarína Cibulková, JUDr., 52 r., advokátka, Piešťany
 5. Alexander Slafkovský, MUDr., 63 r., primátor, Liptovský Mikuláš
 6. Peter Húska, Mgr., 35 r., manažér-Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
 7. Ján Greššo, Mgr. art., 61 r., herec, Nitra
 8. Ľubomír Batka, Mgr., PhD., 40 r., dekan EBF UK, Svätý Jur
 9. Katarína Čižmárová, doc., RNDr., CSc., 58 r., zástupkyňa primátora, Banská Bystrica
 10. Adela Maxonová, Mgr., 33 r., podnikateľka, Trenčín
 11. Jarmila Tkáčová, Ing., Mgr., 53 r., ekonómka, Košice
 12. Marek Vargovčák, MUDr., 38 r., lekár, Košice
 13. Andrej Kmeť, Ing., 32 r., manažér, Bratislava

Číslo kandidátnej listiny: 28
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana

 1. Pavol Dubček, MUDr., 65 r., lekár, Bratislava
 2. Jozef Zima, Ing., 64 r., ekonóm - matematik, Levice
 3. Štefan Mirga, Ing., 67 r., poľnohospodársky inžinier, Nitra
 4. Pavol Krišpinský, 45 r., prokurista, Belá - Dulice
 5. Eva Lajčiaková, Mgr., 53 r., ekonómka, Žilina
 6. Katarína Horváth, Mgr., 45 r., sociálna pracovníčka, Rimavská Sobota
 7. Viliam Mokráň, Ing., 56 r., stavebný inžinier, Nitra
 8. Milan Hrtan, 46 r., podnikateľ, Bardejov
 9. Michal Polónyi, PharmDr., 56 r., lekárnik, Dunajská Lužná
 10. Jolana Saltiel, 49 r., projektová manažérka, Senec
 11. Štefan Milo, 47 r., sociálny pracovník, Partizánske
 12. Jana Lachkovičová, 49 r., robotníčka, Bratislava
 13. Róbert Beňo, Mgr., 51 r., podnikateľ, Modra

Číslo kandidátnej listiny: 29
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 1. Pál Csáky, 58 r., chemický inžinier, Bratislava
 2. Iván Farkas, Ing., 48 r., ekonóm, podnikateľ, Mužla
 3. Ákos Horony, Mgr. art., dr. jur., 39 r., právnik, Dunajská Streda
 4. István Domin, 35 r., starosta, Iža
 5. Gergely Agócs, Mgr., 27 r., politológ, Kráľov Brod
 6. Dávid Nagy, Mgr., 26 r., advokátsky koncipient, Kolta
 7. Gábor Klenovics, Ing., 36 r., asistent europoslanca, Senec
 8. Adrianna Gergely Papp, Mgr., 41 r., starostka, Debraď
 9. Gabriel Foglár, Mgr., 24 r., pedagóg, Gemerský Jablonec
 10. Zoltán Ilko, Mgr., 27 r., pedagóg, Leles
 11. Flóra Ondová Reiter, Ing., 37 r., ekonómka, Košice
 12. Katarína Matuszná, Ing., PhD., 32 r., chemická inžinierka, Bratislava
 13. Róbert Králik, 43 r., hovorca MsÚ Komárno, Komárno

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (stav zverejnený k 20. 4. 2014) a ASPI (Automatizovaný systém právnych informácií)
Ilustračné foto: EH (najprávo.sk)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1013
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Začíname podnikať ako samostatný finančný agent (Seminár)

Seminár ponúka odborný výklad vzťahujúci sa predovšetkým na otázky vyvstávajúce v ...

Samostatný finančný agent - dohliadaný subjekt finančného trhu (Seminár)

Po tom ako nadobudol účinnosť zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Definícia pojmu „procesný postup“

Pod pojmom „procesný postup“ sa rozumie len faktická, vydaniu konečného rozhodnutia predchádzajúca činnosť alebo nečinnosť súdu, teda ...

CSP: Uznesenie o výške náhrady trov konania ako závislý výrok

Vydanie uznesenia o náhrade trov konania v konkrétnej výške je jednostranne závislé od existencie právoplatného rozhodnutia vo veci. ...

CSP: K prípustnosti dovolania podľa § 421; Quaestio facti, quaestio iuris

Riešenie skutkovej otázky (quaestio facti) je v civilnom sporovom konaní spojené s obstarávaním skutkových poznatkov súdu v procese ...

CSP: Podanie dovolania osobou vo výkone trestu odňatia slobody a povinné zastúpenie; poučovacia povinnosť

V oblasti práva na prístupu k súdu spolutvoriaceho koncept spravodlivého procesu je dôležité nielen to, aby pravidlá týkajúce sa mimo iných ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort zdravotníctva:Do reštaurácií sa bude dať chodiť aj so zvieraťomhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-zdravotnictvado-restauracii/385469-clanok.html

Vstup do reštaurácií má byť po novom umožnený osobám aj s domácim zvieraťom.

Zakúpenie domácej pálenice treba do 15 dní nahlásiť finančnej správehttp://www.teraz.sk/ekonomika/zakupenie-domacej-palenice-treba-do-1/385492-clanok.html

Súkromní výrobcovia pálenky musia podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z ...

Uzavretím manželstva nárok na sirotský dôchodok nezaniknehttp://www.teraz.sk/ekonomika/uzavretim-manzelstva-narok-na-sirotsk/385464-clanok.html

Sociálna poisťovňa ku koncu februára 2019 vyplácala 20.728 sirotských dôchodkov a priemerná ...

Zverejnili termín výberového konania na posty šéfa Policajného zboru a riaditeľa inšpekciehttps://www.webnoviny.sk/zverejnili-termin-vyberoveho-konania-na-posty-sefa-policajneho-zboru-a-riaditela-inspekcie/

Výberové konanie na posty prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby ...

Obce mohou efektivněji regulovat technoparty. Podle vzoruhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/obce-mohou-efektivneji-regulovat-technoparty-podle-vzoru_517458.html

Usnadnit starostům řešení problémů spojených s technoparty má za cíl vzorová vyhláška, ...

Trik na sirotčí důchod: otcem se stanoví vetchý děda. Úřady to nezpochybňujíhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sirotci-duchod-novorozenec-podvod-socialne-slabsi-trik.A190322_093029_domaci_jadv

Otcem dítěte byl šestašedesátiletý nemohoucí invalidní důchodce. Po necelých třech letech ...

Nové časopisy

Justičná revue 1/2019

Justičná revue 1/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 1/2019

Zo súdnej praxe 1/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 6/2018

Zo súdnej praxe 6/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 5/2018

Zo súdnej praxe 5/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 1/2019

Súkromné právo 1/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 1/2019

Právny obzor 1/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: