Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justiční odborári sa obrátia na Prezidenta Slovenskej republiky

13.10. 2013, 21:13 |  najpravo.sk

V justícii to opäť začína vrieť, nie však v sudcovskom stave, ale medzi administratívnymi zamestnancami súdov.

Do redakcie najprávo.sk sme dostali e-mail od našej čitateľky Zuzany, ktorá pracuje na jednom zo slovenských súdov. "Po skončení pracovnej doby na súde musím nastúpiť do druhej práce. Nemám iné východisko, ak chcem uživiť svoju rodinu. Vďaka Bohu to ešte stále vládzem utiahnuť. Štát sa lepšie stará o nezamestnaných, ako o svojich zamestnancov, je mi z toho do plaču." konštatuje Zuzana. "Nemám sa kedy ani porozprávať so svojimi deťmi, niekedy prichádzam z druhej práce domov až v noci. Plat na súde by mi nestačil ani na strechu nad hlavou. Povedzte mi, kto by robil za tri stovky? Ja však nemám iné východisko."

Štrajková pohotovosť zamestnancov súdnictva stále trvá a keďže po minuloročnom protestnom pochode nedošlo k zlepšeniu ich platového ohodnotenia, pričom niektorí zamestnanci sa dostávajú už na hranicu chudoby, odborári zvažujú ďalšie kroky.

Platové triedy v štátnej a verejnej službe sa navýšia o 16 eur

"Včera o 17.30 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo posledné rokovanie tripartity o navýšení platových tried v štátnej službe a verejnej službe od 1. januára 2014, konečná suma ktorú sa nám podarilo vybojovať je 16 eur pre každú tarifu rovnakou sumou. Ďalšie rokovania už budú prebiehať v súvislosti s ďalšími benefitmi a finančnými nárokmi, ako sú skrátený pracovný čas, dovolenka naviac, príspevok zamestnávateľa na DDS, náhrada za práceneschopnosť a podobne." uviedla pre portál najprávo.sk predsedníčka odborového zväzu justície v SR Mgr. Marta Božková. "Z uvedeného vyplýva, že aj administratíva súdov a vyšší súdni úradníci budú mať od 1. januára 2014 zvýšené platy o 16 eur. Od Ministerstva spravodlivosti SR však žiadame ďalšie finančné prostriedky na zvýšenie platov, a to zvýšením osobného ohodnotenia, ktoré sa významnejšie nezvyšovalo od roku 2003, kedy každý zamestnanec dostal v priemere 3 000 Sk (99,58 eur - pozn. red.). Dnes v prepočte na eurá po desiatich rokoch mnohí zamestnanci túto sumu nedosahujú a ani sa nezvyšuje. Podotýkam, že platy na súdoch nie sú valorizované od roku 2010, kedy bola 1% valorizácia, avšak v roku 2011 to už bola 0%, rovnako aj v rokoch 2012 0% a 2013 0% a neprebehlo ani žiadne výraznejšie zvyšovanie osobného ohodnotenia." dodala Mgr. Marta Božková.

Protest nepriniesol zvýšenie platov

Na nelichotivú situáciu v odmeňovaní zamestnancov súdnictva poukázali zamestnanci justície protestným pochodom ešte koncom novembra minulého roka. Protestu sa zúčastnilo skoro 600 zamestnancov súdov z celého Slovenska.

Dňa 10. apríla 2013 prijal Minister spravodlivosti Tomáš Borec zástupcov Odborového zväzu justície v SR, pričom predmetom rokovania bola platová situácia zamestnancov súdov. Na tomto rokovaní minister potvrdil, že ministerstvo spravodlivosti neplánuje hromadné prepúšťanie ani znižovanie platov zamestnancov súdov. Zamestnanci súdov sú neodmysliteľnou zložkou justície, bez ktorých by súdy nemohli fungovať. Preto vyvíjam maximálne úsilie, aby sa platov týchto ľudí päťpercentné šetrenie v rezorte nedotklo," informoval v apríli minister spravodlivosti. Tiež konštatoval, že si splnil všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo spoločného vyhlásenia ministerstva a odborového zväzku justície zo dňa 22. novembra 2012 a bude v týchto krokoch naďalej intenzívne pokračovať.

„Do dnešného dňa nebola zo strany ministerstva predstavená koncepcia na riešenie dlhodobých problémov zamestnancov justície, najmä ich mzdového ohodnotenia. odborový zväz justície v SR je aj naďalej prístupný viesť konštruktívny dialóg, avšak pripomína, že štrajková pohotovosť zamestnancov justície stále trvá a viesť iba dialóg nestačí." uviedli odborári na jar tohto roku.

Poslednou nádejou je prezident

Ako vyplýva zo zápisnice zo zasadnutia predsedníctva Odborového zväzu Justície v Slovenskej republike, ktoré sa konalo v dňoch 9. a 10. septembra 2013 v Čiernom Balogu, justiční odborári plánujú osloviť Prezidenta Slovenskej republiky a požiadať ho o stretnutie v súvislosti s riešením neúnosnej platovej situácie administratívy v justícii. K tomuto kroku chcú pristúpiť z dôvodu, že zo strany ministerstva sa nestretli s dostatočným záujmom a ich nároky zostávajú aj naďalej bez povšimnutia a riešenia.

"Listy, ktoré sme posielali premiérovi a ministrovi financií zostali bez odozvy, premiér ho poslal na Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo financií nám odpísalo že máme rokovať s ministerstvom spravodlivosti. Preto sme opätovne poslali list so žiadosťou o stretnutie na Ministerstvo spravodlivosti SR, prezidentovi Slovenskej republiky a osobne bol odovzdaný aj jednému europoslancovi." uviedla Mgr. Marta Božková.

Až štvrtina zamestnancov súdov ledva prežíva na hranici chudoby

Predsedníctvo odborového zväzu justície zosumarizovalo počty zamestnancov slovenského súdnictva, ktorí sa nachádzajú na hranici chudoby. Výsledok je šokujúci. Na slovenských súdoch, ktoré sú neodmysliteľnou zložkou štátnej moci, sa takmer štvrtina zamestnancov nachádza na hranici chudoby alebo tesne nad hranicou chudoby.  Ako to vyplýva zo zápisnice zo septembrového zasadnutia predsedníctva Odborového zväzu Justície v Slovenskej republike, štrajkový výbor bude v najbližšom období zisťovať pripravenosť zamestnancov justície na štrajk.

Odborári vo svojich ďalších krokoch chcú kontaktovať medzinárodné odborové štruktúry a osloviť aj poslancov Európskeho parlamentu. Týchto chcú listom oboznámiť s neúnosnou situáciou administratívy v slovenskej justícii a nezáujmom vlády, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR riešiť túto neúnosnú situáciu slovenských zamestnancov súdov ako euro občanov a ich postavením medzi euro občanmi.

Odborári tiež požadujú, aby im ministerstvo predložilo koncepciu justície a návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016, kde bude konkretizované aké finančné prostriedky budú použité pre administratívnych zamestnancov justície.

V Čechách je aj dvojnásobok málo

V súčasnosti predstavuje plat súdnej asistentky približne 350 eur čistého (pričom v susednej Českej republike predstavuje plat v súdnej administratíve po prepočte na menu euro takmer dvojnásobok, teda približne 600 eur, pričom českí odborári žiadali tohto roku taktiež navýšenie platov!) a plat vyššieho súdneho úradníka, ktorý má ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie a má samostatnú rozhodovaciu právomoc, predstavuje na Slovensku len okolo 500 eur v čistom vyjadrení. Platy zamestnancov súdov sa už niekoľko rokov nevalorizovali, zamestnanci súdov nemajú nárok na 13. ani 14. plat a ani iné výhody, ktoré požívajú sudcovia a príslušníci Zboru justičnej a väzenskej stráže, ktorí spadajú taktiež pod rezort spravodlivosti.

Zdroj: www.ozjvsr.sk, najprávo.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca