TlačPoštaZväčšiZmenši

Justiční odborári sa obrátia na Prezidenta Slovenskej republiky

4.10. 2013, 13:31 |  najpravo.sk

V justícii to opäť začína vrieť, nie však v sudcovskom stave, ale medzi administratívnymi zamestnancami súdov.

Do redakcie najprávo.sk sme dostali e-mail od našej čitateľky Zuzany, ktorá pracuje na jednom zo slovenských súdov. "Po skončení pracovnej doby na súde musím nastúpiť do druhej práce. Nemám iné východisko, ak chcem uživiť svoju rodinu. Vďaka Bohu to ešte stále vládzem utiahnuť. Štát sa lepšie stará o nezamestnaných, ako o svojich zamestnancov, je mi z toho do plaču." konštatuje Zuzana. "Nemám sa kedy ani porozprávať so svojimi deťmi, niekedy prichádzam z druhej práce domov až v noci. Plat na súde by mi nestačil ani na strechu nad hlavou. Povedzte mi, kto by robil za tri stovky? Ja však nemám iné východisko."

Štrajková pohotovosť zamestnancov súdnictva stále trvá a keďže po minuloročnom protestnom pochode nedošlo k zlepšeniu ich platového ohodnotenia, pričom niektorí zamestnanci sa dostávajú už na hranicu chudoby, odborári zvažujú ďalšie kroky.

Platové triedy v štátnej a verejnej službe sa navýšia o 16 eur

"Včera o 17.30 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo posledné rokovanie tripartity o navýšení platových tried v štátnej službe a verejnej službe od 1. januára 2014, konečná suma ktorú sa nám podarilo vybojovať je 16 eur pre každú tarifu rovnakou sumou. Ďalšie rokovania už budú prebiehať v súvislosti s ďalšími benefitmi a finančnými nárokmi, ako sú skrátený pracovný čas, dovolenka naviac, príspevok zamestnávateľa na DDS, náhrada za práceneschopnosť a podobne." uviedla pre portál najprávo.sk predsedníčka odborového zväzu justície v SR Mgr. Marta Božková. "Z uvedeného vyplýva, že aj administratíva súdov a vyšší súdni úradníci budú mať od 1. januára 2014 zvýšené platy o 16 eur. Od Ministerstva spravodlivosti SR však žiadame ďalšie finančné prostriedky na zvýšenie platov, a to zvýšením osobného ohodnotenia, ktoré sa významnejšie nezvyšovalo od roku 2003, kedy každý zamestnanec dostal v priemere 3 000 Sk (99,58 eur - pozn. red.). Dnes v prepočte na eurá po desiatich rokoch mnohí zamestnanci túto sumu nedosahujú a ani sa nezvyšuje. Podotýkam, že platy na súdoch nie sú valorizované od roku 2010, kedy bola 1% valorizácia, avšak v roku 2011 to už bola 0%, rovnako aj v rokoch 2012 0% a 2013 0% a neprebehlo ani žiadne výraznejšie zvyšovanie osobného ohodnotenia." dodala Mgr. Marta Božková.

Protest nepriniesol zvýšenie platov

Na nelichotivú situáciu v odmeňovaní zamestnancov súdnictva poukázali zamestnanci justície protestným pochodom ešte koncom novembra minulého roka. Protestu sa zúčastnilo skoro 600 zamestnancov súdov z celého Slovenska.

Dňa 10. apríla 2013 prijal Minister spravodlivosti Tomáš Borec zástupcov Odborového zväzu justície v SR, pričom predmetom rokovania bola platová situácia zamestnancov súdov. Na tomto rokovaní minister potvrdil, že ministerstvo spravodlivosti neplánuje hromadné prepúšťanie ani znižovanie platov zamestnancov súdov. Zamestnanci súdov sú neodmysliteľnou zložkou justície, bez ktorých by súdy nemohli fungovať. Preto vyvíjam maximálne úsilie, aby sa platov týchto ľudí päťpercentné šetrenie v rezorte nedotklo," informoval v apríli minister spravodlivosti. Tiež konštatoval, že si splnil všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo spoločného vyhlásenia ministerstva a odborového zväzku justície zo dňa 22. novembra 2012 a bude v týchto krokoch naďalej intenzívne pokračovať.

„Do dnešného dňa nebola zo strany ministerstva predstavená koncepcia na riešenie dlhodobých problémov zamestnancov justície, najmä ich mzdového ohodnotenia. odborový zväz justície v SR je aj naďalej prístupný viesť konštruktívny dialóg, avšak pripomína, že štrajková pohotovosť zamestnancov justície stále trvá a viesť iba dialóg nestačí." uviedli odborári na jar tohto roku.

Poslednou nádejou je prezident

Ako vyplýva zo zápisnice zo zasadnutia predsedníctva Odborového zväzu Justície v Slovenskej republike, ktoré sa konalo v dňoch 9. a 10. septembra 2013 v Čiernom Balogu, justiční odborári plánujú osloviť Prezidenta Slovenskej republiky a požiadať ho o stretnutie v súvislosti s riešením neúnosnej platovej situácie administratívy v justícii. K tomuto kroku chcú pristúpiť z dôvodu, že zo strany ministerstva sa nestretli s dostatočným záujmom a ich nároky zostávajú aj naďalej bez povšimnutia a riešenia.

"Listy, ktoré sme posielali premiérovi a ministrovi financií zostali bez odozvy, premiér ho poslal na Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo financií nám odpísalo že máme rokovať s ministerstvom spravodlivosti. Preto sme opätovne poslali list so žiadosťou o stretnutie na Ministerstvo spravodlivosti SR, prezidentovi Slovenskej republiky a osobne bol odovzdaný aj jednému europoslancovi." uviedla Mgr. Marta Božková.

Až štvrtina zamestnancov súdov ledva prežíva na hranici chudoby

Predsedníctvo odborového zväzu justície zosumarizovalo počty zamestnancov slovenského súdnictva, ktorí sa nachádzajú na hranici chudoby. Výsledok je šokujúci. Na slovenských súdoch, ktoré sú neodmysliteľnou zložkou štátnej moci, sa takmer štvrtina zamestnancov nachádza na hranici chudoby alebo tesne nad hranicou chudoby.  Ako to vyplýva zo zápisnice zo septembrového zasadnutia predsedníctva Odborového zväzu Justície v Slovenskej republike, štrajkový výbor bude v najbližšom období zisťovať pripravenosť zamestnancov justície na štrajk.

Odborári vo svojich ďalších krokoch chcú kontaktovať medzinárodné odborové štruktúry a osloviť aj poslancov Európskeho parlamentu. Týchto chcú listom oboznámiť s neúnosnou situáciou administratívy v slovenskej justícii a nezáujmom vlády, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR riešiť túto neúnosnú situáciu slovenských zamestnancov súdov ako euro občanov a ich postavením medzi euro občanmi.

Odborári tiež požadujú, aby im ministerstvo predložilo koncepciu justície a návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016, kde bude konkretizované aké finančné prostriedky budú použité pre administratívnych zamestnancov justície.

V Čechách je aj dvojnásobok málo

V súčasnosti predstavuje plat súdnej asistentky približne 350 eur čistého (pričom v susednej Českej republike predstavuje plat v súdnej administratíve po prepočte na menu euro takmer dvojnásobok, teda približne 600 eur, pričom českí odborári žiadali tohto roku taktiež navýšenie platov!) a plat vyššieho súdneho úradníka, ktorý má ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie a má samostatnú rozhodovaciu právomoc, predstavuje na Slovensku len okolo 500 eur v čistom vyjadrení. Platy zamestnancov súdov sa už niekoľko rokov nevalorizovali, zamestnanci súdov nemajú nárok na 13. ani 14. plat a ani iné výhody, ktoré požívajú sudcovia a príslušníci Zboru justičnej a väzenskej stráže, ktorí spadajú taktiež pod rezort spravodlivosti.

Zdroj: www.ozjvsr.sk, najprávo.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1006
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Aj u nás sa pracuje po pracovnej dobe

aj na našom súde asistentky a baby s podateľne upratujú súdne priestory len aby si niečo privyrobili a viem že aj VSÚ makajú na istom súde ako nočný vrátnici - vivat justícia. Podnikať nemôžeme, rovnako ako sudcovia, takže príplatok za nepodnikanie by nám mohli dať alebo aspoň tie 13 a 14 platy ako sudcom čo sa tiež vyhovárajú že nemôžu podnikať, ale upratovať na dohody.....nie nie ešte by nám obsadili dobré fleky. Pozdravujem pani Zuzanu.

 
E | 15.10.2013 08:08
 
Rozpocet

Vzhľadom na návrh rozpočtu, podľa ktorého sa na nasledujúce tri roky neplánuje dať ani cent navyše na platy v súdnictve (ba do súdnictva pôjde o 1,55 percenta menej), a to dokonca aj napriek tomu veľkému 16 eurovému zvýšeniu, by si pani Zuzana asi mala nájsť aj tretiu prácu. Predpokladám, že tých 16 eur vezmú z osobného, alebo prepustia časť ľudí. Ak tento rok budú odmeny, bude treba ich považovať skôr za predčasnú dávku v nezamestnanosti.

 
Robert | 13.10.2013 20:07

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Opatrenia sa uvoľnili aj na súdoch a vo väzniciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-opatrenia-sa-uvolnili-aj-na-sudoch/471517-clanok.html

Ministerstva spravodlivosti ako takého sa uvoľňovanie týka tiež, a tak sú opätovne ...

Kurilovská: Na čele prokuratúry by mal stáť prokurátorhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553383-kurilovska-na-cele-prokuratury-by-mal-stat-prokurator/

Tvrdí, že generálnym prokurátorom by mal byť iba prokurátor.

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: