Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná akadémia bude spolupracovať s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity

21.4. 2016, 19:39 |  najpravo.sk

Dňa 19. apríla 2016 podpísal riaditeľ akadémie p. Peter Hulla dohodu o spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave zastúpenou dekankou fakulty p. Andreou Olšovskou.

Slávnostného stretnutia na pôde akadémie v Pezinku sa za Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave zúčastnila aj prodekanka pre vzdelávanie p. Zuzana Nevolná a prodekan pre vedu a legislatívu p. Eduard Korpáš. Justičnú akadémiu Slovenskej republiky zastupoval spolu s riaditeľom akadémie aj p. Miroslav Slašťan, člen Rady akadémie.

Podpisom dohody rozšíri akadémia svoje partnerstvo o spoluprácu s ďalšou právnickou fakultou v Slovenskej republike. Spolupráca bude zameraná hlavne na oblasť vzdelávania prostredníctvom výmeny lektorov, odborných skúseností v podobe študijných materiálov, publikácií a oblasť implementácie projektov. Spolupráca zahŕňa aj organizáciu spoločných vzdelávacích aktivít.

Zdroj: ja-sr.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca