TlačPoštaZväčšiZmenši

Je vysokoškolský diplom zrušiteľným osvedčením alebo nezrušiteľným dokladom?

24.6. 2016, 19:45 |  najpravo.sk

Najvyšší správny súd ČR (ďalej aj NSS) rozhodoval o dvoch kasačných sťažnostiach Západočeskej univerzity v Plzni týkajúcich sa vysokoškolského diplomu.

Opísaná bakalárska práca

Západočeská univerzity v Plzni brojila proti rozsudku Krajského súdu v Plzni, ktorým súd zrušil jej rozhodnutie zrušujúce vysokoškolský diplom JUDr. L. H. Išlo o diplom, ktorým bolo v roku 2002 osvedčené ukončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe a univerzita tento diplom zrušila z dôvodu opísania bakalárskej práce.

Krajský súd v napadnutom rozsudku vyslovil právny názor, že vysokoškolský diplom nie je osvedčením, ale dokladom, ktorý nemožno zrušiť. Pre prípad možnosti zrušenia uviedol, že k nemu neboli splnené zákonné podmienky, pretože štúdium bolo ukončené zákonom predpísaným spôsobom a ku zrušeniu diplomu by mohlo dôjsť len v prípade zneplatnenia záverečnej skúšky vrátane obhajoby diplomovej práce.

NSS kasačnú sťažnosť univerzity zamietol, avšak s právnou argumentáciou krajského súdu sa stotožnil len čiastočne. Predovšetkým dospel k záveru, že vysokoškolský diplom má povahu osvedčenia, ktorého vydaním vysoká škola úradne potvrdzuje skutočnosť, že osoba, ktorej je diplom vydaný, absolvovala konkrétny študijný program a získala príslušný akademický titul. Diplom preto možno zrušiť postupom podľa správneho poriadku. Predpokladom pre jeho zrušenie však je, že bol vydaný v rozpore s vysokoškolským či iným zákonom, teda za situácie, kedy neboli splnené podmienky pre jeho vydanie. Podľa sudcov NSS neexistencia podmienok pre vydanie diplomu v danom prípade nebola preukázaná. Súd preto akceptoval rozhodnutie krajského súdu. V odôvodnení okrem iného uviedol:

 „Jediným důvodem napadeného rozhodnutí žalované o odnětí vysokoškolského diplomu žalobci bylo tvrzené plagiátorství jím odevzdané a před komisí pro státní zkoušku obhájené diplomové práce. Jakkoliv mohlo být v posuzovaném případě toto plagiátorství zjevné prima facie a i bez zvláštních znalostí, na jejichž základě jsou komise pro státní závěrečné zkoušky obsazovány, nelze hodnocení původnosti odborné práce posuzovat jinak než jako otázku odbornou, spadající i ve smyslu výše citované judikatury do výlučné působnosti komise.“

Celý rozsudok sp. zn. sp.zn. 2 As 170/2015 zo dňa 9. júna 2016 je dostupný tu

Kratšie, než trojmesačné štúdium práva

NSS rozhodol aj v druhej veci kasačnej sťažnosti tej istej univerzity proti rozsudku Krajského súdu v Plzni, ktorý zrušil jej rozhodnutie zrušujúce vysokoškolský diplom JUDr. J. H. o absolvovaní magisterského študijného programu Právo. Univerzita mala za to, že JUDr. J. H. nesplnil podmienky pre absolvovanie tohto štúdia na ZČU v Plzni, okrem iného preto, že počas svojho menej než trojmesačného štúdia nevykonal, s výnimkou štátnych skúšok žiadnu študijnú povinnosť. Pochybnosti mala aj o regulárnosti konania minimálne jednej z časti štátnej záverečnej skúšky.

Krajský súd v napadnutom rozsudku vyslovil právny názor, že vysokoškolský diplom nie je osvedčením, ale dokladom, ktorý nemožno zrušiť. Alternatívne, pre prípad možnosti zrušenia uviedol, že k nemu neboli splnené zákonné podmienky, pretože štúdium bolo ukončené zákonom predpísaným spôsobom a ku zrušeniu diplomu by mohlo dôjsť len v prípade zneplatnenia záverečnej skúšky vrátane obhajoby diplomovej práce.

V tomto prípade však NSS vyhovel kasačnej sťažnosti univerzity, rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Rovnako, ako v prvom uvádzanom prípade dospel NSS k záveru, že vysokoškolský diplom má povahu osvedčenia, ktorého vydaním vysoká škola úradne potvrdzuje skutočnosť, že osoba, ktorej je diplom vydaný, absolvovala konkrétny študijný program a získala príslušný akademický titul. Diplom preto možno zrušiť postupom podľa správneho poriadku. Predpokladom pre jeho zrušenie však je, že bol vydaný v rozpore s vysokoškolským či iným zákonom, teda za situácie, kedy neboli splnené podmienky pre jeho vydanie (napríklad dotyčná osoba vôbec nebola študentom školy, nesplnila študijné povinnosti, nevykonala záverečnú skúšku a podobne). Na rozdiel od prvého prípadu, kde išlo o otázku pôvodnosti bakalárskej práce, v druhom prípade sa napadnuté rozhodnutie univerzity o zrušení vysokoškolského diplomu JUDr. J. H. o takéto zistenie opiera.

Krajskému súdu bolo uložené zaoberať sa dôvodnosťou rozhodnutia univerzity, a to vrátane posúdenia otázky proporcionality zásahu do žalobcových práv vo vzťahu k dobe, ktorá uplynula medzi vydaním a zrušením diplomu a ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere.

Rozhodnutie z 22. júna 2016, sp. zn. 1 As 154/2015 si prečítajte tu

Zdroj: NSS (Bc. Sylva Dostálová)
Ilustračné foto: http://fpr.zcu.cz/about/

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 709
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: