Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Hľadajú sa predsedovia súdov aj vyšší súdni úradníci

14.2. 2012, 19:35 |  najpravo.sk

Zosumarizovali sme pre vás aktuálny zoznam voľných miest v rezorte Ministerstva spravodlivosti. Za označením súdu nasleduje voľná pracovná pozícia a nakoniec dátum uzávierky prihlášok. Viac informácií k jednotlivým výberovým konaniam nájdete TU.

 • Okresný súd Prievidza – Sudca - 20.02.2012
 • Okresný súd Čadca - Predseda súdu - 13.02.2012
 • Okresný súd Piešťany - pracovník elektronickej podateľne - 13.02.2012
 • Okresný súd Piešťany - riaditeľ správy súdu (vedúci štátny zamestnanec) - 13.02.2012
 • Okresný súd Bratislava II - vyšší súdny úradník, 2 voľné miesta - 20.02.2012
 • Okresný súd Rimavská Sobota - súdny tajomník informačného centra - 21.02.2012
 • Okresný súd Rimavská Sobota – rozpočtár - 21.02.2012
 • Okresný súd Michalovce - rozpočtár a zamestnanec poverený vedením správneho registra - 15.02.2012
 • Okresný súd Námestovo - asistentka senátu - 17.02.2012
 • Okresný súd Nové Zámky - vyšší súdny úradník - 29.02.2012
 • Krajský súd v Banskej Bystrici – Sudca - 02.03.2012
 • Okresný súd Žilina - asistent senátu, 2 voľné miesta - 16.02.2012
 • Okresný súd Spišská Nová Ves - vyšší súdny úradník - 27.02.2012
 • Krajský súd v Košiciach - Predseda súdu - 23.02.2012
 • Okresný súd Svidník - Predseda súdu - 23.02.2012
 • Okresný súd Brezno - Predseda súdu - 23.02.2012
 • Okresný súd Bratislava I - vyšší súdny úradník - 2 voľné miesta - 20.02.2012
 • Krajský súd v Bratislave - súdny tajomník (odd. justičnej pokladnice) - 17.02.2012
 • Okresný súd Dunajská Streda - vyšší súdny úradník - 07.03.2012
 • Okresný súd Topoľčany - probačný a mediačný úradník - 01.03.2012
 • Okresný súd Pezinok - vyšší súdny úradník – 03. 03. 2012

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto Okresného súdu Žilina: www.najpravo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca