Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Generálna prokuratúra vs. TV Markíza

14.11. 2011, 21:38 |  najpravo.sk

Na portáli najpravo.sk sme ako jedni z prvých informovali, že Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal nezákonnej sterilizácie sťažovateľky.

Dnes vydala Generálna prokuratúra SR vyjadrenie k predmetnej veci, ktoré sa týka informácie, že predmetný prípad, ktorý skončil na Európskom súde pre ľudské práva vyšetrovala aj Generálna prokuratúra. Vyjadrenie prinášame v plnom, nekomentovanom znení:

„Viaceré médiá v posledných dňoch informovali o tom, že Európsky súd pre ľudské práva vyhovel sťažnosti rómskej ženy V. C. a za nezákonnú sterilizáciu jej prikázal vyplatiť pomerne vysoké odškodnenie.

V tejto súvislosti TV Markíza uviedla, že túto vec vyšetrovala aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a dávala ju do súvislosti s trestnou vecou súvisiacou s oznámeniami o nezákonných sterilizáciách rómskych žien, v ktorej vykonávala dozor Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Táto informácia sa nezakladá na pravde. Pod dohľadom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyšetrovala vec údajnej nezákonnej sterilizácie viacerých rómskych žien, avšak medzi poškodenými nefigurovala V. C., v prospech ktorej rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Menovaná sa neobrátila na orgány činné v trestnom konaní napriek tomu, že takúto možnosť mala, pretože orgány polície sa snažili zadokumentovať všetky potenciálne poškodené prostredníctvom výziev v tlači, cestou obecných úradov, cez miestne rozhlasy, ako aj operatívnou činnosťou.

Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že článok 3 v tomto ohľade nebol porušený. Vo vzťahu k námietke sťažovateľky týkajúcej sa neúčinnosti vyšetrovania súd uviedol, že sťažovateľka mala možnosť namietať postup lekárskeho personálu prostredníctvom občianskoprávneho konania a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Jej vec teda nesúvisí s vecou, ktorú dozorovala prokuratúra v súvislosti s oznámením o nezákonných sterilizáciách rómskych žien.

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva dostupná informácia dostatočne nepreukazovala, že lekári postupovali pri výkone sťažovateľkinej sterilizácie v zlej viere, že ich správanie bolo úmyselne rasovo motivované alebo, že sterilizácia v skutočnosti bola súčasťou všeobecnejšej organizovanej politiky."

Zdroj: www.genpro.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu


Najprávo.sk - najlepší právny poradca