TlačPoštaZväčšiZmenši

Drobné spory sa budú od januára znovu pojednávať

27.12. 2011, 18:00 |  najpravo.sk

V priebehu posledných dní sa na nás obrátilo viacero čitateľov s otázkou, z akého dôvodu sa na návrh Ministerstva spravodlivosti SR zrušuje od januára 2012 možnosť rozhodovať tzv. drobné spory bez nariadenia pojednávania.

Drobnými spormi sú veci, v ktorých hodnota pohľadávky bez príslušenstva v čase začatia konania neprevyšuje 500 eur. S cieľom zrýchlenia konaní a zvýšenia ich hospodárnosti zaviedla inštitút drobných sporov vrátane možnosti ich rozhodnutia bez pojednávania novela Občianskeho súdneho poriadku č. 384/2008 Z. z. (účinná od 15. októbra 2008).

Pokiaľ konkrétny spor bolo možné považovať za drobný, súd prvého stupňa ho mohol rozhodnúť bez nariadenia pojednávania. Išlo však len o fakultatívnu možnosť, a teda aj v prípade drobného sporu mohol súd prvého stupňa nariadiť na prejednanie veci pojednávanie. Pokiaľ súd na prejednanie drobného sporu nenariadil pojednávanie, oznámil len miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku v tejto veci na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením. Ako uvádzala dôvodová správa k zákonu 384/2008 Z. z., účastníkovi v týchto prípadoch (t.j. ak pojednávanie v drobnom spore nebolo nariadené) nie je odňatá možnosť konať pred súdom, pretože ak s rozhodnutím nebude spokojný a podá odvolanie, odvolací súd na prejednanie odvolania musí nariadiť pojednávanie (Pozri znenie § 214 ods. 1 písm. b/ OSP účinné do 31. decembra 2011).

Neodôvodnená zmena

Ako sme sa dozvedeli zo zdrojov z justičného prostredia, nenariaďovanie pojednávaní v drobných sporoch (napríklad pokuty za cestovanie bez cestovného lístka, drobné nedoplatky za vodu, elektrinu či poistné) sa v justícii udomácnilo a tým sa šetrili náklady účastníkov a zvyšovala hospodárnosť konaní, keďže účastníci nemuseli byť predvolávaní na ústne pojednávanie.

Možnosť nenariadiť pojednávanie v drobných sporoch bola do 31. decembra 2011 zakotvená v ustanovení § 115a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto ustanovenie sa zákonom č. 388/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012 nahrádza novým ustanovením s odlišným predmetom úpravy. Dôvody tejto zmeny neuvádza ani dôvodová správa z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Problematike drobných sporov sa však zákon 388/2011 Z. z. venuje pri novelizácii § 214 ods. 1 písm. b/ OSP, kde vypúšťa doterajšiu obligatórnu požiadavku na nariadenie pojednávania na odvolacom súde pri drobných sporoch, ak súd prvého stupňa rozhodol bez nariadenia pojednávania, čo odôvodňuje reakciami súdnej praxe.

Pôvodné znenie § 115a ods. 2 OSP:

Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.

Nové znenie § 115a ods. 2 OSP:

Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejednanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. O tejto skutočnosti musia byť účastníci konania poučení.

Od januára na súd aj za 1 euro

S otázkou, či bolo zrušenie možnosti rozhodovať drobné spory bez nariadenia pojednávania len legislatívnou chybou, kde sa pôvodný odsek 2 z ustanovenia § 115a nezachoval len omylom, alebo išlo o zámer, sme sa dnes ráno obrátili aj na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré nám však do zverejnenia tohto článku neodpovedalo. Vzhľadom na krátkosť času do nadobudnutia účinnosti novely Občianskeho súdneho poriadku a z toho vyplývajúcu potrebu oboznámiť verejnosť s touto závažnou zmenou, sme nemohli na stanovisko ministerstva čakať dlhšie.

Musíme teda uzavrieť, že od 1. januára 2012 súd nebude môcť rozhodnúť drobný spor (teda spor do 500 eur) bez nariadenia pojednávania, ale bude musieť štandardne účastníkov predvolať na pojednávanie, čo sa môže pomerne negatívne prejaviť hlavne v spotrebiteľských sporoch zvýšením veriteľových trov konania.

Intertemporálne ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 ustanovuje, že na konania začaté do 31. decembra 2011 sa použijú predpisy účinné od 1. januára 2012.

Ilustračné foto: www.najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1449
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Zbrojní průkaz zřejmě zůstane na deset let, po pěti letech má být přezkumhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-zbranich-snemovna-vybor-pro-bezpecnost.A200924_112623_domaci_kop

Lidem, kteří mají zbrojní průkaz, zůstane zřejmě na deset let a jeho platnost se jim ...

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: