TlačPoštaZväčšiZmenši

Drobné spory sa budú od januára znovu pojednávať

29.12. 2011, 20:31 |  najpravo.sk

V priebehu posledných dní sa na nás obrátilo viacero čitateľov s otázkou, z akého dôvodu sa na návrh Ministerstva spravodlivosti SR zrušuje od januára 2012 možnosť rozhodovať tzv. drobné spory bez nariadenia pojednávania.

Drobnými spormi sú veci, v ktorých hodnota pohľadávky bez príslušenstva v čase začatia konania neprevyšuje 500 eur. S cieľom zrýchlenia konaní a zvýšenia ich hospodárnosti zaviedla inštitút drobných sporov vrátane možnosti ich rozhodnutia bez pojednávania novela Občianskeho súdneho poriadku č. 384/2008 Z. z. (účinná od 15. októbra 2008).

Pokiaľ konkrétny spor bolo možné považovať za drobný, súd prvého stupňa ho mohol rozhodnúť bez nariadenia pojednávania. Išlo však len o fakultatívnu možnosť, a teda aj v prípade drobného sporu mohol súd prvého stupňa nariadiť na prejednanie veci pojednávanie. Pokiaľ súd na prejednanie drobného sporu nenariadil pojednávanie, oznámil len miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku v tejto veci na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením. Ako uvádzala dôvodová správa k zákonu 384/2008 Z. z., účastníkovi v týchto prípadoch (t.j. ak pojednávanie v drobnom spore nebolo nariadené) nie je odňatá možnosť konať pred súdom, pretože ak s rozhodnutím nebude spokojný a podá odvolanie, odvolací súd na prejednanie odvolania musí nariadiť pojednávanie (Pozri znenie § 214 ods. 1 písm. b/ OSP účinné do 31. decembra 2011).

Neodôvodnená zmena

Ako sme sa dozvedeli zo zdrojov z justičného prostredia, nenariaďovanie pojednávaní v drobných sporoch (napríklad pokuty za cestovanie bez cestovného lístka, drobné nedoplatky za vodu, elektrinu či poistné) sa v justícii udomácnilo a tým sa šetrili náklady účastníkov a zvyšovala hospodárnosť konaní, keďže účastníci nemuseli byť predvolávaní na ústne pojednávanie.

Možnosť nenariadiť pojednávanie v drobných sporoch bola do 31. decembra 2011 zakotvená v ustanovení § 115a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto ustanovenie sa zákonom č. 388/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012 nahrádza novým ustanovením s odlišným predmetom úpravy. Dôvody tejto zmeny neuvádza ani dôvodová správa z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Problematike drobných sporov sa však zákon 388/2011 Z. z. venuje pri novelizácii § 214 ods. 1 písm. b/ OSP, kde vypúšťa doterajšiu obligatórnu požiadavku na nariadenie pojednávania na odvolacom súde pri drobných sporoch, ak súd prvého stupňa rozhodol bez nariadenia pojednávania, čo odôvodňuje reakciami súdnej praxe.

Pôvodné znenie § 115a ods. 2 OSP:

Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.

Nové znenie § 115a ods. 2 OSP:

Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo výslovné vzdanie sa práva na prejednanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. O tejto skutočnosti musia byť účastníci konania poučení.

Od januára na súd aj za 1 euro

S otázkou, či bolo zrušenie možnosti rozhodovať drobné spory bez nariadenia pojednávania len legislatívnou chybou, kde sa pôvodný odsek 2 z ustanovenia § 115a nezachoval len omylom, alebo išlo o zámer, sme sa dnes ráno obrátili aj na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré nám však do zverejnenia tohto článku neodpovedalo. Vzhľadom na krátkosť času do nadobudnutia účinnosti novely Občianskeho súdneho poriadku a z toho vyplývajúcu potrebu oboznámiť verejnosť s touto závažnou zmenou, sme nemohli na stanovisko ministerstva čakať dlhšie.

Musíme teda uzavrieť, že od 1. januára 2012 súd nebude môcť rozhodnúť drobný spor (teda spor do 500 eur) bez nariadenia pojednávania, ale bude musieť štandardne účastníkov predvolať na pojednávanie, čo sa môže pomerne negatívne prejaviť hlavne v spotrebiteľských sporoch zvýšením veriteľových trov konania.

Intertemporálne ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 ustanovuje, že na konania začaté do 31. decembra 2011 sa použijú predpisy účinné od 1. januára 2012.

Ilustračné foto: www.najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1940
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Nepravá recidíva (mnohosť sui generis)

Rozhodnutie bližšie ozrejmuje tzv. nepravú recidívu a jej porovnanie so súbehom a recidívou páchateľov trestných činov.

JUDIKATÚRA: Dovolanie voči rozhodnutiu súdu po vyhlásení obžalovaného o vine

Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok je možné podať dovolanie proti výroku o vine a treste po ...

JUDIKATÚRA: Uchovávanie údajov o prenose dát a polohe z dôvodu hrozby pre národnú bezpečnosť

Súdny dvor sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke, za akých podmienok môžu byť osobné údaje o prenose dát a polohe fyzických osôb ...

JUDIKATÚRA: Nesprávne označenie žalovaného ako prekážka rozhodnutia súdu

Aké následky má nesprávne označenie žalobcu v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2022

Právny obzor 4/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: