TlačPoštaZväčšiZmenši

Bude mať kto pracovať na slovenských súdoch?

25.4. 2018, 18:51 |  najpravo.sk

Opakované výberové konania do štátnej služby v súdnictve z dôvodu nezáujmu. Niekedy jav takmer neslýchaný, v súčasnosti opakujúca sa realita. Súd vyhlási výberové konanie, či už na pracovné miesto s vyžadovaným úplným stredoškolským alebo vysokoškolským právnickým vzdelaním a buď sa do výberového konania neprihlási žiaden záujemca alebo sa síce aj prihlásia, ale napokon sa výberového konania nezúčastní ani jeden z pozvaných uchádzačov. Miesta v súdnictve, samozrejme s výnimkou tých sudcovských, už totiž veľmi nelákajú.

Tak sa tomu stalo aj dnes na Najvyššom súde Slovenskej republiky. JUDr. Ivan Solej, LL. M.,  generálny tajomník služobného úradu Kancelárie Najvyššieho súdu SR zrušil výberové konanie z dôvodu neúčasti ani jedného z prihlásených (pozvaných) uchádzačov a vyhlásil nové výberové konanie.

Neláka hlavne dočasná štátna služba

Výberové konanie do dočasnej štátnej služby znamená spravidla zastupovanie zamestnanca počas rodičovskej dovolenky, čiže ako už názov napovedá, ide o štátnu službu na dobu určitú.

Odrádzať môžu potenciálnych záujemcov okrem vopred neurčitého trvania štátnozamestnaneckého pomeru aj pomerne náročné podmienky pre prijatie. Ani do dočasnej štátnej služby totiž nie je ľahké sa dostať.

Bez výberového konania je možné do dočasnej štátnej služby prijať len občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu, je uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, čiže na pomerne krátku dobu alebo odborníka ústavného činiteľa, občana, ktorý úspešne absolvoval štipendijný program na posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe a pod.

V zozname výberových konaní zverejnených na webe Ministerstva spravodlivosti SR však nájdeme aj opakované výberové konania do stálej štátnej služby. Čiže dočasnosť práce resp. vopred neznáme trvanie pracovného pomeru nebude zrejme jediným problémom. Žeby veľké nároky pri výbere uchádzačov alebo je „pes“ zakopaný niekde inde?

Problémom zostávajú platy

Na rokovaní Odborového zväzu justície s novým ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom odznelo z úst predsedníčky odborového zväzu JUDr. Ingrid Vrkočovej, že o prácu v justícii klesá záujem, o čom svedčia neobsadené miesta na súdoch a opakované výberové konania.

Ako vyplýva zo zápisnice z tohto pracovného stretnutia, minister má vedomosť o nedostatočnom platovom ohodnotení zamestnancov justície, ktoré vedie k fluktuácii zamestnancov, čo má negatívny dopad aj na celkovú prácu sudcov a súdov. Uviedol, že v štátnej správe sa chystajú zmeny vo finančnom ohodnocovaní zamestnancov v štátnej službe. V budúcom roku majú byť platy upravené o 10% a v nasledujúcom roku o ďalších 10%.

Kým asistentka senátu má nástupný hrubý plat v súčasnosti 497,50 eur, vyššiemu súdnemu úradníkovi s vysokoškolským právnickým vzdelaním druhého stupňa patrí podľa tabuľky (príloha zákona č. 55/2017 Z. z.) plat vo výške 754,50 eur v hrubom.

Výška nenárokovateľného osobného príplatku k tomuto platu sa na jednotlivých súdoch diametrálne líši a jeho priznanie závisí od subjektívneho postoja vedenia súdu. Podľa prehľadu, ktorý má portál najprávo k dispozícii, sa výška osobného príplatku pohybuje od dvojciferných čísiel na niektorých súdoch až po niekoľko sto eur. Zákon totiž hovorí, že štátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie služobných úloh alebo na základe výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok je možné priznať osobný príplatok až do výšky 100% z platovej tarify, ktorá štátnemu zamestnancovi patrí. Zákon o štátnej službe však tiež dodáva, že štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok najskôr po uplynutí jedného mesiaca od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.

Nami oslovení zamestnanci súdov, ktorí si neželali byť menovaní, poukázali tiež na to, že hlavným problémom je okrem dlho kritizovaných nízkych platov aj nerovnomerné pracovné zaťaženie zamestnancov v pomere s ich platovým ohodnotením ako aj neobsadené pracovné miesta, ktoré by mohli obsadiť napríklad pri dočasnej neprítomnosti štátneho zamestnanca iní štátni zamestnanci v stálej štátnej službe, ktorí sú síce zaradení na pracovnej pozícii vyžadujúcej nižšie (alebo iné) vzdelanie, avšak majú požadované praktické znalosti a zručnosti a dočasne by dokázali vykryť neprítomnosť zamestnanca s vyšším (alebo iným) vzdelaním.

Pozn.: Na tomto mieste je potrebné tiež uviesť, že pracovná pozícia „asistent senátu“ a „asistent sudcu Najvyššieho súdu SR“ sú diametrálne odlišné pozície. Kým asistent senátu je pozícia vyžadujúca úplné stredoškolské vzdelanie, asistent sudcu Najvyššieho súdu SR musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo. Podľa našich zistení však už aj asistent senátu všeobecného (okresného, krajského, najvyššieho) súdu musí ovládať mimoriadne veľké množstvo technických a aj odborných zručností, hlavne v intenciách elektronizácie justície. 

Pre bližšie štúdium problematiky odporúčame zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, vyhlášku č. 127/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 367
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
414 € v čistom ?

Bože, veď toľko má moja mama dôchodok /úradníčka so strednou školou/ a to ráno nemusí vstať z postele a už nikoho neživí. A možno jej už zvýšili po novom roku. To aký dôchodok budete mať vy ?

 
ekusa | 27.04.2018 13:36
 
Tak si to zhrňme

Takže asistentka senátu, ktorá robí komplet administratívu v senáte a servis pre úradníkov a sudcov vrátane náročných a zodpovedných pracovných úloh pri doručovaní do elektronických schránok, zisťovaní adries, expedovaní a prepisovaní rozsudkov, zapisovaní na pojednávaniach, predvolávaní a X ďalších úloh vrátane odborných, nezriedka aj právnych, dostane 414 eur v čistom (slovom: štyristoštrnásť). A bez nej je celý súdny senát prakticky nefunkčný. Tak toto je HANBA.

 
Lujza | 26.04.2018 16:33
 
desať percent

desať percent je málo pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním /75 € v hrubom/. Je mnoho profesií, kde netreba študovať na vysokej škole a platy majú vyššie, aj vzhľadom k zodpovednosti, ktorú zamestnanci súdov pri vyhotovovaní rôznych rozhodnutí majú. načo sa vystavovať riziku. Ak sa za rok vystriedajú na jednej pozícii aj traja tak sa nečudujme, že kvalita práce /rozhodnutí / je mizerná a čas vyhotovenia sa predlžuje, však sa to musia najprv naučiť. A keď sa naučia, získajú prax, tak je najlepšie zdupkať na lepšie platené miesto. Nech len idú, a na trovy konania si budú musieť účastníci počkať nie mesiace, ale aj roky. A čo aj tak s tým roky nikto nič nerobí, a také paušálne zvyšovanie platov štátnym zamestnancom bez rozdielu je o ničom, nikoho nemotivuje, takže sa nič nezmení. Zákon o justičnej službe je niekde zakopaný už roky, prvý návrh je asi z roku 2015 a pracovná skupina len pracuje a pracuje a nič sa nedeje. Minister financií sa kukne a povie "nemám v rozpočte finančné prostriedky a hotovo." Pre tých čo pracujú nie je, ale sociálne balíčky treba porozbaľovať veď sa nám zvolebnieva. Navadí, len sa nesúďte lebo to vééľmi dlho bude trvať, lebo zamestnanci na súdoch budú robiť do výšky svojho platu.

 
Ekusa | 26.04.2018 16:12

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: