Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Andrej Kiska podpísal rekodifikáciu civilného procesného práva

16.6. 2015, 15:55 |  najpravo.sk

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes podpísal nasledovné zákony, ktoré tvoria tzv. rekodifikáciu civilného procesného práva:

  • Zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok
  • Zákon z 21. mája 2015 Civilný mimosporový poriadok
  • Zákon z 21. mája 2015 Správny súdny poriadok

Viac k téme rekodifikácia civilného procesného práva si prečítajte v článkoch nižšie, kde nájdete aj linky na schválené znenia zákonov.

Zdroj a foto: prezident.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca