Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Zavedenie hromadných výberových konaní na funkciu sudcu vnímam

18. 1. 2018 19:28 |  najpravo.sk

Zavedenie hromadných výberových konaní na funkciu sudcu vnímam


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť