Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília
Predplatné
Pondelok, 11. december 2023 | meniny má Hilda , zajtra Otília
LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. decembra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/2023 týkajúcej sa súladu ustanovenia § 289 ods. 2 Trestného ...

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Newsletter: Novinky za mesiac december 2023
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac december 2023

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Rozsudek Soudního dvora EU v případě zneužívání trhu a svobody tisku
Čím potešiť na Vianoce advokáta, sudcu či prokurátora? Neprehliadnite našich päť tipov
Soudní Dvůr Evropské unie upřesnil podmínky poskytování informací zákazníkovi u platebních služeb
Rozhodnutí o umístění sídel ELA a EMA: Evropský parlament proti Radě EU
Darujte pod stromček vianočné balíčky od Najpráva
↳ Odomknuté

Darujte pod stromček vianočné balíčky od Najpráva

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Očakávaná novinka | Obchodný zákonník - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie.
Poznáte kondíciu vášho biznis partnera?

Poznáte kondíciu vášho biznis partnera?

najpravo.sk • 08. Dec, 23

Krátke správy

8:31

Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti  Dňa 4. decembra 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala diseminačná medzinárodná konferencia s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti“. Pod záštitou štátneho tajomníka Pavla Gašpara ju v rámci projektu JUSTIN Erasmus+ organizoval odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, ktorý je súčasťou sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

16:31

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastňuje na konferencii venovanej problematike volieb  Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľuboš Szigeti sa 7. a 8. decembra 2023 zúčastňuje na výročnej konferencii Národnej univerzity verejných služieb v Budapešti s názvom „Výskumný seminár o voľbách“. Na konferencii vystúpi pán podpredseda so svojím príspevkom na tému „Problematika volieb v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky“.

15:17

Ukončenie fungovania Covid aplikácií  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR upozorňuje na ukončenie fungovania mobilných aplikácií GreenPass, OverPass a OverPass Special. Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 GreenPass sa skončí 31. decembra 2023.

14:16

Sudca Juraj Vačok diskutoval o postavení najvyšších správnych súdov na konferencii v Poznani  V dňoch 23. a 24. novembra 2023 sa uskutočnila na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v Poľskej republike konferencia venovaná roli najvyšších správnych súdov z komparatívnej perspektívy.

12:50

12. a 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 12. a 13. decembra 2023 o 9.00 hod., v Miestodržiteľskom paláci, Hlavné námestie č. 8, Bratislava.

15:46

Ako môžu médiá ovplyvniť spravodlivý súdny proces?  V piatok 1. decembra 2023 sa v Bruseli uskutočnila výročná konferencia Fóra právnických profesií EÚ s názvom „Médiá a právnické profesie: dôvera v súdnictvo si vyžaduje dôveru v médiá“ s podtitulom „Posilnenie spolupráce medzi dvoma piliermi demokratických štátov.“

14:51

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu opäť zasadlo  Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Jana Bajánková pripravila a zvolala druhé judikatórne zasadnutie občianskoprávneho kolégia v tomto roku.

12:57

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľbu členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľbu so zreteľom na vzdanie sa funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky Petry Príbelskej.

10:06

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky ocenil víťazov literárnej súťaže pre vysokoškolských študentov  Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky ocenil víťazov literárnej súťaže pre vysokoškolských študentov na tému „Význam a úloha ústavného súdu počas 30 rokov jeho fungovania“

Viac krátkych správ

Anketa

Pravidelný newsletter - dvojtýždenník, by ste radi dostávali v:

Sobotu
44%
Nedeľu
23%
Utorok
33%
Staršie anketyPočet hlasujúcich: 530
LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Ústavný súd bude posudzovať súlad § 289 ods. 2 Trestného zákona s ústavou

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. decembra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 17/2023 týkajúcej sa súladu ustanovenia § 289 ods. 2 Trestného ...

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Newsletter: Novinky za mesiac december 2023
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky za mesiac december 2023

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Rozsudek Soudního dvora EU v případě zneužívání trhu a svobody tisku
Čím potešiť na Vianoce advokáta, sudcu či prokurátora? Neprehliadnite našich päť tipov
Soudní Dvůr Evropské unie upřesnil podmínky poskytování informací zákazníkovi u platebních služeb
Rozhodnutí o umístění sídel ELA a EMA: Evropský parlament proti Radě EU
Darujte pod stromček vianočné balíčky od Najpráva
↳ Odomknuté

Darujte pod stromček vianočné balíčky od Najpráva

najpravo.sk • 08. Dec, 23
Očakávaná novinka | Obchodný zákonník - Veľký komentár, I. a II. zväzok, druhé vydanie.
Poznáte kondíciu vášho biznis partnera?

Poznáte kondíciu vášho biznis partnera?

najpravo.sk • 08. Dec, 23

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných práv

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom ...

Štatistický register organizácií

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ...

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ...

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. ...

Vypočítajte si súdny poplatok

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta presnú výšku súdneho poplatku v sadzbe 6% z predmetu konania. Žalovanú sumu zaokrúhli na celé eurá nadol a výslednú sumu súdneho poplatku zaokrúhli na najbližších 50 centov nadol presne podľa § 7 ods. 11 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak podávate žalobu, kde sa predmet konania nedá oceniť, pozrite si výklad "O súdnych poplatkoch".

Výpočet odmeny advokáta

Výsledok:

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak však nedôjde k dohode, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena, ktorú počíta táto kalkulačka. Základná sadzba tarifnej odmeny advokáta sa stanovuje vo väčšine prípadov podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. režijný paušál). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočet úrokov z omeškania

%

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta výšku úroku z omeškania (penále) z dlžnej sumy. Prednastavená je sadzba 9%, avšak možno ju zmeniť na inú výšku úroku z omeškania. Pri zadávaní dátumu z dátumovníka vyberte najprv rok, potom mesiac a nakoniec deň, od ktorého sa úroky počítajú (deň po dni splatnosti faktúry). Pokiaľ sa vystavuje penalizačná faktúra, ponechajte v okienku "Do" dnešný dátum. Pre bližšie informácie si prečítajte "O úrokoch z omeškania".

PoUtStŠtPiSoNe
: