Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam

Test: Trestné právo hmotné 7

 • Stanislava Ďurišová

Môže byť osoba odsúdená na doživotie, podmienečne prepustená? Koľko osôb tvorí skupinu? Takéto a podobné otázky vás čakajú v ďaľšom 15 otázkovom teste.

Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť:

Trestný čin nie je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ:

Pre trestný čin sexuálneho zneužívania nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil:

Medzi druhy trestov, ktoré môže súd páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, uložiť za spáchané trestné činy, patrí:

Medzi ochranné opatrenia patrí:

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ:

Pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa pri ukladaní trestu zvyšuje dolná hranica Trestným zákonom ustanovenej trestnej sadzby:

Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd:

Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere:

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba:

Osoba odsúdená na doživotie:

Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom:

K okolnostiam spôsobujúcim zánik trestnosti a trestu nepatrí:

Skupinou osôb sa na účely Trestného zákona rozumejú:

Do siedmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona sú zaradené:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2380

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: