Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam

Test: Trestné právo hmotné 4

 • Stanislava Ďurišová

Môže byť osoba odsúdená na doživotie podmienečne prepustená? Aké sú poľahčujúce okolnosti? Čo je nutná obrana? Overte si svoje vedomosti z Trestného zákona v 15 otázkovom teste.

Zločin je:

Priamy úmysel pri zavinení vystihuje tento výraz:

Nevedomú nedbanlivosť pri zavinení vystihuje tento výraz:

Pri negatívnom právnom omyle:

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom, nie je trestným činom, pretože ide o:

Použitie zbrane:

O súhlas poškodeného ide vtedy, ak jeho súhlas:

Medzi druhy trestov, ktoré môže súd páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, uložiť za spáchané trestné činy, patrí:

Súd musí uložiť trest odňatia slobody za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona prevyšuje:

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ:

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu:

Trest domáceho väzenia premení súd, v prípade ak odsúdený neplní uložené povinnosti, na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že:

Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie:

Ochranný dohľad sa ukladá na:

Trestný čin opilstva je zaradený:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2228

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: