Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda

Test: Trestné právo hmotné 2

 • Stanislava Ďurišová

Aký trest nemôže uložiť súd mladistvému? Ktoré tresty nemôže uložiť súd popri sebe? Overte si svoje znalosti z Trestného zákona v 15 otázkovom teste.

Podľa nášho Trestného zákona sa posudzuje:

V rámci zavinenia delíme nedbanlivosť na:

Podľa štruktúry delíme skutkové podstaty trestných činov na:

Medzi obligatórne znaky objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu nepatrí:

Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne:

Jednou z okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť je:

Medzi okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu nepatrí:

Medzi druhy trestov, ktoré môže súd páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, uložiť za spáchané trestné činy, nepatrí:

Popri sebe nemožno uložiť trest:

Ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica Trestným zákonom ustanovenej trestnej sadzby:

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na:

Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody:

Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a ak ide o osobu odsúdenú za zločin:

Ochranný dohľad súd uloží:

Mladistvému súd nemôže uložiť:

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2781

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: