Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov
Predplatné
Štvrtok, 18. apríl 2024 | meniny má Valér , zajtra Jela
Európsky deň za práva pacientov

Test: Správny poriadok 1

 • Janka Kotová

Máte prehľad v správnom konaní? Overte si svoje znalosti v 15 otázkovom teste.

Medzi zásady, ktoré sa uplatňujú v správnom konaní nepatrí

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) pôsobí v oblasti verejnej správy, kde správne orgány rozhodujú o

Konanie sa podľa zákona o správnom konaní začína na

Podanie urobené telefaxom alebo telegraficky treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu

Proti rozhodnutiu správneho orgánu o prerušení konania sa

Správny orgán konanie zastaví, ak

Právo nazerať so spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov majú

Správny orgán nariadi ústne pojednávanie

Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie

Medzi riadne opravné prostriedky v správnom konaní nepatrí

V konaní sú správne orgány povinné

Nárok svedka na hotové výdavky a mzdu, ktorá mu preukázateľne ušla, musí svedok uplatniť do

Správny orgán je povinný zistiť

Ak správny orgán nariadi ústne pojednávanie, a ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1993
PoUtStŠtPiSoNe
: