Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána
Predplatné
Utorok, 25. jún 2024 | meniny má Tadeáš , zajtra Adriána

Test: Občianske súdne konanie 1

 • najpravo.sk

Poznáte základné zákonitosti konania pred civilným súdom? Skúste si otestovať svoje znalosti o tom, aké sú následky nedostavenia sa na súd, ktorý súd je oprávnený prejednať spor či akú vysokú pokutu môže súd udeliť za neuposlúchnutie jeho príkazu.

O odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov rozhodujú

Účastník súdneho konania môže vzniesť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť

Účastník sa môže dať v súdnom konaní zastupovať

V konaní pred okresným súdom koná a rozhoduje

Podanie, ktoré zaslal účastník súdu telefaxom

Účastníci a ich zástupcovia majú právo

Adresátovi možno doručiť písomnosť

Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa

Ak účastník súdneho konania bezdôvodne odoprie prijať súdnu písomnosť,

Za neuposlúchnutie príkazu súdu môže súd uložiť poriadkovú pokutu až do výšky

Lehota na podanie odvolania je zachovaná,

V žalobe musí byť žalovaný, ktorý nie je podnikateľom označený

Všeobecným súdom občana je

Navrhovateľ môže

Ak účastníci skončia konanie súdnym zmierom

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3064

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: