Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Zákony o zmluvách

8.2. 2011, 21:01 |  Edmund Horváth

1. Nič v zmluve nie je také jasné, ako sa javí na prvý pohľad.

2. Každý dodatok k zmluve prináša zhoršenie podmienok slabšej strane.

3. Najdôležitejšie v zmluvnom vzťahu je to, čo nie je napísané výslovne v zmluve. 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť