Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z.

najpravo.sk • 20.9. 2023, 20:02

Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. vzniká ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona a nemôže byť tomu inak ani pri zriadení vecného bremena podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. Ide o ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu.

 

Z odôvodnenia:

1/ Žalobcovia sa svojou žalobou domáhali proti žalovanému zaplatenia sumy 5 936,52 € na základe tých skutkových okolností, že sú podielovými spoluvlastníkmi špecifikovaných nehnuteľností. Každý z nich má spoluvlastnícky podiel v pomere k celku 1-ina. Nehnuteľnosti užíva žalovaný bez existencie akéhokoľvek platného právneho titulu a tieto sú zastavané miestnou komunikáciou, chodníkom a parkoviskami vo vlastníctve žalovaného a pokryté verejnou zeleňou, ktorú užívajú obyvatelia Zvolena. Vzhľadom na to, že žalovaný užíva nehnuteľnosti bez právneho dôvodu a neposkytuje za ich užívanie žiadne náhrady, dochádza na jeho strane k bezdôvodnému obohateniu, ktoré denne predstavuje 8,11 € , pričom si uplatňovali vydanie bezdôvodného obohatenia za dva roky spätne od podania žaloby, t. j. 732 x 8,11 = 5 936,52 €.

2/ Okresný súd Zvolen rozsudkom z 29. novembra 2016, č. k. 8C/194/2013-216 žalobu zamietol a priznal žalovanému trovy konania vo výške 100%. Vykonaným dokazovaním zistil, že žalobcovia sú podielovými spoluvlastníkmi - každý v 1 - nehnuteľností uvedených na LV č. XXXX, katastrálne územie H., a to parc. č. XXXX/XXX vo výmere 351 m2, parc. č. XXXX/XXX vo výmere 223 m2, parc. č. XXXX/XXX vo výmere 192 m2, parc. č. XXXX/XXX vo výmere 30 m2, parc. č. XXXX/XXX vo výmere 334 m2 a parc. č. XXXX/XXX vo výmere 143 m2, na ktorých sa, okrem

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1425
PoUtStŠtPiSoNe
: