Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Minister

17.1. 2013, 17:26 |  najpravo.sk

Minister je osoba, ktorá riadi ministerstvo a zodpovedá za jeho činnosť. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. Minister je teda aj členom vlády.

Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť