Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Mea culpa

19.1. 2013, 17:40 |  najpravo.sk

Moja vina.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť