Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Manželstvo

najpravo.sk • 16.1. 2013, 21:31

Zákon o rodine definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených Zákonom o rodine. Z uvedenej definície jednoznačne vyplýva, že manželstvo nemôže vzniknúť medzi osobami rovnakého pohlavia, keďže manželstvom je len zväzok muža a ženy. 

V prípade, ak by pri vyhlásení o uzavretí manželstva absentovala sloboda vôle a rozhodnutie uzavrieť manželstvo by nevzniklo na základe slobodného rozhodnutia, takéto manželstvo by bolo neplatné (§ 14) a ak by vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené psychickým alebo fyzickým násilím, manželstvo by ani nevzniklo (§ 17 písm. a/) (citované z Horváth, E.: Zákon o rodine - komentár, IURA EDITION).

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku , alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Štátny občan Slovenskej republiky môže v cudzine uzavrieť manželstvo podľa tohto zákona pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným.

Ak neplánujú snúbenci cirkevný sobáš, tak vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Tento matričný úrad im však môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. 

Ak mienia snúbenci uzavrieť manželstvo cirkevnou formou, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom. Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na náboženské obrady alebo náboženské úkony.

Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1286

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: