Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Bona fide

16.1. 2013, 21:46 |  najpravo.sk

V dobrej viere, dobromyseľne resp. s dobrým úmyslom. Opakom je "mala fide" teda nedobromyseľne.

Príklad použitia pojmu v praxi:

"...Pri oprávnenej držbe musia teda byť splnené faktické ovládanie veci alebo vykonávanie práva, vôľa nakladať s vecou alebo právom ako so svojimi a dobrá viera, že mu vec alebo vykonávanie práva patria. Tú skutočnosť, či držiteľ veci alebo vykonávateľ práva je dobromyseľný (bona fide) alebo nedobromyseľný (mala fide), treba vždy hodnotiť objektívne a nie len zo subjektívneho hľadiska, z hľadiska osobného presvedčenia samotného držiteľa veci, resp. vykonávateľa práva..."
(NS SR 2 Obo 92/2010)


Najprávo.sk - najlepší právny poradca