Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Akademický titul

najpravo.sk • 19.1. 2013, 10:24

Akademickým titulom je titul udelený po ukončení vysokoškolského štúdia.

Bakalársky študijný program je študijný program prvého stupňa v dĺžke tri až štyri roky. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Absolventom štúdia podľa inžinierskeho študijného programu sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing."). Absolventom inžinierskeho štúdia v oblasti architektúry a urbanizmu sa udeľuje akademický titul "inžinier architekt" (v skratke "Ing. arch.").

Študijné programy druhého stupňa, ktoré sa zameriavajú na štúdium v oblasti humánneho lekárstva a veterinárskeho lekárstva, sú doktorské študijné programy. Absolventom štúdia podľa doktorských študijných programov v oblasti všeobecného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor všeobecného lekárstva" (v skratke "MUDr."). Absolventom doktorského štúdia v oblasti zubného humánneho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor zubného lekárstva" (v skratke "MDDr."). Absolventom doktorského štúdia v oblasti veterinárskeho lekárstva sa udeľuje akademický titul "doktor veterinárskeho lekárstva" (v skratke "MVDr.").

Ostatnými sú magisterské študijné programy. Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu sa udeľuje akademický titul "magister" (v skratke "Mgr."). Absolventom umeleckých magisterských študijných programov sa udeľuje akademický titul "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister", môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul

a) v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."),

b) vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr."),

c) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" (v skratke "PhDr."),

d) v právnických študijných programoch "doktor práv" (v skratke "JUDr."),

e) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr."),

f) v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie "doktor teológie" (v skratke "ThDr.").

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1953
PoUtStŠtPiSoNe
: