Nájdených výsledkov: 194

Dôvodová správa k zákonu č. 256/2022 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MHSR“) predkladá návrh novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a ...
Právny obzor 1/2023

Právny obzor 1/2023

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Verejné obstarávanie  - právo a prax 1/2023

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.
JUDIKATÚRA: Predvídanie nárastu zvýšenia mzdy ako odborná starostlivosť podnikateľa pri verejnom obstarávaní

JUDIKATÚRA: Predvídanie nárastu zvýšenia mzdy ako odborná starostlivosť podnikateľa pri verejnom obstarávaní

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či je podnikateľ v rámci verejného obstarávania povinný predpokladať nárast miezd.
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie komisie ako porušenie princípov verejného obstarávania

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či vyhodnotenie splnenia ponúk v rozpore s očakávaním a hodnotením iného účastníka súťaže nemožno považovať za správanie zasahujúce do ...
JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor vo svojom rozsudku spresňuje rozsah a uplatniteľnosť zákazu, vzťahujúceho sa na verejných obstarávateľov, zverejniť informácie, ktoré im oznamujú záujemcovia a uchádzači v ...
Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku.
PoUtStŠtPiSoNe
: